Subsidie voor kleine landschapselementen

Wat? 

Kleine landschapselementen zijn groene structuren zoals een haag of een bomenrij die mee het zicht in het landschap bepalen. Zoals:

Haag of haagkant
Een haag of haagkant is een lijnvormige aanplant die door snoei in vorm wordt gehouden.
Houtkant of houtwal
Een houtkant of -wal is een strook grond die met bomen, struiken en kruiden begroeid is.
Knotboom
Een geknotte boom kan alleen staan in het landschap of in een bomenrij.
Bomenrij
Een lijnvormige opeenvolging van bomen van dezelfde soort, grootte en leeftijd.
Hoogstamfruitboom
Een aanplanting van minstens 10 hoogstammige fruitbomen die niet voor commerciële doeleinden gebruikt wordt.
Poel
Een put gevormd op natuurlijke wijze of door menselijke ingreep. Geen tuinvijvers.
Griend
Een hakhoutopstand van wilg of els (wijmenakker).

Waarvoor krijg je subsidies?

KLE Aanplant of aanleg Onderhoud
Haag of haagkant € 0,5 per plant, min. 25 m € 0,70 per m per jaar
Houtkant of houtwal € 0,5 per plant, min. 25 m € 0,70 per m² per 5 jaar
Knotboom € 15 per stuk of € 2,5 per poot, min. 50 m € 4 per boom per 5 jaar
Bomenrij € 15 per stuk of € 2,5 per poot, min. 50 m € 0,50 per boom per jaar
Hoogstamfruit € 15 per boom, min. 10 bomen € 0,50 per boom per jaar
Poel € 5 per m³ graafwerk, min. 40 m² € 120 per poel per 5 jaar
Griend € 0,05 per m², min. 1000 m² € 0,02 per m² per jaar
Voorwaarden: 
  • de aanvrager is eigenaar of gebruiker (mits toestemming van de eigenaar).
  • gelegen op grondgebied Beveren, in of grenzend aan de landelijke ruimte.
  • alle kleine landschapselementen die ecologisch waardevol zijn. De landschapselementen moeten uit inheems en streekeigen plantgoed bestaan.
Hoe? 

U kan uw aanvraag indienen bij de snelbalie of bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
Aanvragen kunnen ook digitaal aangevraagd worden via het digitaal loket.

Afleverende dienst: 
Natuurontwikkeling
Hof ter Saksendreef 3A
9120 Beveren
België
03 750 18 72
BijlageGrootte
 Aanvraagformulier37.03 KB