Terrein jeugdlokaal maaien

Wat? 

Jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij de jeugdraad kunnen aanvragen om de graspleintjes aan hun jeugdlokaal te laten maaien door de gemeente.

Voorwaarden: 
  • De vereniging is aangesloten bij de jeugdraad.
  • Het grasplein moet bereikbaar zijn buiten de uren van de werking. Indien het terrein afgesloten is, stelt de jeugdvereniging een sleutel ter beschikking.
  • Het grasplein moet maaibaar zijn dus vrij van zwerfvuil en losliggende obstakels. De jeugdvereniging deelt ook tijdig mee (1 maand voor datum) of er een tent geplaatst wordt, of er een kamp plaatsvindt, enzomeer.
Hoe? 
  • De aanvraag wordt ingediend voor 1 februari, schriftelijk bij de jeugddienst. Een eenvoudige brief volstaat, op voorwaarde dat deze naam, adres, bereikbaar telefoonnummer en e-mailadres van een verantwoordelijke bevat.
  • De jeugddienst behandelt alle tijdig ingediende aanvragen en legt deze voor advies voor aan de Jeugdraad en aan de groendienst.
  • De jeugddienst legt jaarlijks een lijst van de aanvragende jeugdverenigingen ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. Voor 1 april worden de jeugdverenigingen schriftelijk op de hoogte gebracht van de praktische regeling.
  • De groendienst staat in voor de praktische uitvoering.
  • De aanvraag moet ieder jaar opnieuw ingediend worden.
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30