Terugbrengen

Wat? 

De geleende materialen kan u tijdens de openingsuren terugbrengen in elke Beverse bibliotheek. In de hal van de hoofdbibliotheek staat eveneens een inleverautomaat ter beschikking (enkel voor in de hoofdbib geleende materialen).

Aan de ingang van elk filiaal kunt u uw materialen in een inleverbox steken.  Let op!  Deze boxen worden pas geopend (en de materialen ingenomen) tijdens de openingsmomenten van het filiaal.

Uitzonderingen: 

Indien terugbrengen via de automaat vanwege bv. een technische storing niet mogelijk was, verwittigt u zo spoedig mogelijk de bibliotheek.

Regelgeving: 

Bij te laat terugbrengen betaalt u extra per uitlening en per dag te laat (zie tarievenlijst).

De port-en administratiekosten voor herinneringsbrieven vallen ten laste van de gebruiker (zie tarievenlijst). Twee weken na het verstrijken van de leenperiode wordt een eerste herinnering verstuurd. Een week later wordt een tweede herinnering verstuurd. Nog eens twee weken later volgt een laatste, aangetekende brief.

Indien u nog steeds niet reageert kan u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en wordt het dossier overgemaakt aan de financiële dienst die een invorderingsprocedure zal opstarten.

Afleverende dienst: 
Bib Beveren (hoofdbibliotheek)
Gravenplein 3
9120 Beveren
België
03 750 10 50