Thuisbevalling

Wat? 

Bij een bevalling buiten een ziekenhuis moet de vroedvrouw of dokter de geboorte uiterlijk de eerstvolgende werkdag melden op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het kindje geboren is. Indien er geen dokter of vroedvrouw bij de bevalling aanwezig was, dient deze kennisgeving te gebeuren door andere personen die bij de bevalling aanwezig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.

Zoals bij elke geboorte is de geboorteaangifte wettelijk verplicht.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00