Toelage voor jubilerende verenigingen

Wat? 

De gemeente Beveren verleent een toelage aan elke plaatselijke vereniging die haar 25-jarig bestaan of een veelvoud ervan. Indien zij dit wenst kan zij ook officieel ontvangen worden door het gemeentebestuur ter gelegenheid van de viering van het jubileum.

Deze toelage bedraagt:

  • 25-jarig bestaan : 112,50 EUR
  • 50-jarig bestaan : 225 EUR
  • Voor ieder volgend jubileum per schijf van 25 jaar (bv. 75 - 100 - 125 jaar…) blijft de subsidie bevroren op 225 EUR.
  • 100-jarig bestaan: 225 EUR

Voorwaarden: 
  • de vereniging moet actief zijn binnen de gemeente Beveren
  • voor de verenigingen die aangesloten zijn bij één van de plaatselijke adviesraden, wordt het advies gevraagd van die adviesraad
Hoe? 

De toelage wordt schriftelijk aangevraagd bij de dienst Feestelijkheden. Bij de aanvraag moeten de bewijzen van het jubileum gevoegd worden (stichtingsakte of stichtingsverslag, bewijzen van ononderbroken werking tot op datum van het jubileum....).

Afleverende dienst: 
Feestelijkheden
Bezoekersadres: Grote Markt 2
9120 Beveren
België
03 750 15 83