Toelating aanvragen voor het plaatsen van werfsignalisatie

Wat? 

U kan dit online doen:

Aanvragen inname openbaar terrein

Als u werken uitvoert op het openbaar domein bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. 

Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig.
Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie.

Voorwaarden: 
 • Voor wegen onder het beheer van de gemeente: aanvraag minstens 4 werkdagen vooraf indienen.
 • Voor wegen onder het beheer van het gewest AWV (N-wegen, behalve N451): aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Zij brengen hierover advies uit.
 • Voor wegen in het havengebied: aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Het Havenbedrijf Antwerpen brengt als wegbeheerder advies uit.
 • Voor wegen (zowel wegen van het gewest als in het havengebied) die volledig moeten worden afgesloten: aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Deze aanvragen doorlopen een uitgebreidere procedure.
 • De verkeersborden die aangeven dat er een tijdelijk parkeerverbod geldt, moeten minstens 24 uur vooraf geplaatst worden. Dit dient ook apart aangevraagd te worden via het digitaal loket (parkeerverbod voor aannemers).
 • Men moet steeds rekening houden met de volgende minimum afmetingen voor een obstakelvrije doorgang:
  • voor voetgangers: minimum 1,5 meter
  • voor fietsers: minimum 1,5 meter (2,5 meter voor een dubbelrichtingsfietspad)
  • voor gemotoriseerd verkeer: minimum 3 meter tot 4 meter (afhankelijk van locatie)
 • Verlenging aanvragen van een reeds lopende vergunning:
  • bij een ongewijzigd signalisatieplan: verlenging minstens 4 werkdagen vóór de einddatum indienen via de ontvangen mail waarin de vergunning is verstuurd – ‘Aanvraag verlengen via Mijn Eagle Portaal’
  • bij wijzigingen van de werfsignalisatie en/of wijziging van ingenomen oppervlakte dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.
Hoe? 
 • De toelating voor het plaatsen van werfsignalisatie vraagt u op de pagina 'inname openbaar domein'
 • U voegt bij de aanvraag een gedetailleerde werkomschrijving.
 • Ook een gedetailleerd signalisatieplan is verplicht:
  • Dit is een overzichtsplan dat de locatie van de werken weergeeft. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen …) en van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel wordt geplaatst, …) met vermelding van alle afmetingen en afstanden.
  • Toelichtingen bij een signalisatieplan

Bij een bouwwerf en/of bouw-/werfkraan :

  • Een situatieplan met de correcte afmetingen van de werfzone, bouwkraan (inclusief werfhekkens), eventuele verkeerssignalisatie, opsomming materialen, WC-box, enz..
  • Bij een mobiele kraan (op vrachtwagen); de exacte stempelafmetingen (wanneer kraan volledig uitgezet staat).
 • Indien u tevens een parkeerverbod of parkeertoelating nodig heeft, dient u dit afzonderlijk aan te vragen. Dit kan u ook aanvragen via het digitaal loket (parkeerverbod voor aannemers / parkeertoelating).
 • Informatie en/of inlichtingen kan u steeds bekomen op de dienst Mobiliteit:
  • ofwel telefonisch 03 750 15 70,
  • ofwel op de 4de verdieping aan het loket (u dient een ticket te nemen aan de zuil bij het onthaal op het gelijkvloers).
Prijs? 

Het tarief van de gemeentebelasting op inname van het openbaar domein bij bouwwerken bedraagt 0,50 euro per dag/m².
Bovendien wordt bij inname van een betaalparking 5 euro/dag/parkeerplaats aangerekend.
Bij afsluiten van een straat wordt er een retributie van 50 euro per dag aangerekend.

Opgelet: Bij inname van openbaar domein van gewestwegen brengen wij steeds het Agentschap Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen op de hoogte. U krijgt hiervoor een aparte factuur van het AWV.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70