Tragewegenplan

Wat? 

Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Trage wegen vzw heeft de gemeente een tragewegenplan opgemaakt voor Vrasene en Haasdonk. Dit plan is een beleidsdocument waarin de visie i.v.m. de ontwikkeling van een tragewegennetwerk in een bepaald gebied uitgewerkt wordt. Deze visie wordt ontwikkeld op basis van de tragewegeninventaris en ook door de inbreng van de bewoners, lokale organisaties en andere instanties. In 2017 wordt een tragewegenplan opgemaakt voor het deelgebied Beveren.

Wilt u ook meewerken aan het tragewegenplan van Beveren? Vul dan de evaluatiebundel in en stuur deze terug voor eind juni 2017 naar de dienst mobiliteit.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70