Tussenkomst bij deelname aan internationaal kamp of internationale uitwisseling

Wat? 

Het gemeentebestuur verleent aan leden en/of begeleiders van de erkende jeugdverenigingen een tussenkomst in de deelnameprijs van internationale kampen of uitwisselingen. Met een internationaal kamp of uitwisseling bedoelen we een meerdaags verblijf waar jongeren uit minstens 2 verschillende landen samenkomen. De tussenkomst bedraagt maximum 125 EUR.

Voorwaarden: 
  • deelnemen aan een internationaal kamp of uitwisseling
  • aanvraag minimum 2 maanden vóór de datum van het kamp of de uitwisseling indiene
Wat meebrengen? 
  • kopie van de uitnodiging tot deelname aan het kamp of de uitwisseling
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30