Tussenkomst in het vervoer van kampmateriaal

Wat? 

Erkende jeugdverenigingen kunnen een jaarlijks eenmalige tussenkomst in de vervoerskosten voor het transport van kampmateriaal krijgen.

De tussenkomst bedraagt 1,50 EUR per kilometer met een maximum van 500 EUR voor de heenrit en 500 EUR voor de terugrit. Voor de berekening van het aantal kilometers wordt rekening gehouden met de normale reisweg tussen Beveren en de kampplaats.

Voorwaarden: 

De tussenkomst wordt enkel uitbetaald indien de jeugdvereniging eerst een aanvraag kampvervoer indiende en de gemeentelijke diensten niet voor het vervoer kunnen instaan.

Hoe? 
  • De aanvraag moet gebeuren met het daartoe voorziene formulier en moet gebeuren voor 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Bij het aanvraagformulier moet een kopie van de huurovereenkomst van de kampplaats en een kopie van de rekening van het vervoer van het kampmateriaal gevoegd worden.
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30