Tussenkomst security fuiven

Wat? 

Verenigingen die erkend zijn door een erkende adviesraad kunnen genieten van een tussenkomst “security” wanneer de lokale politie aandringt op de inzet van een erkende bewakingsfirma voor toezicht tijdens fuiven of andere openbare dansgelegenheden.

De tussenkomst bedraagt 100 EUR per ingezette bewakingsagent indien een beroep gedaan wordt op een bewakingsfirma indien beroep gedaan wordt op een bewakingsfirma die vergund is door de FOD Binnenlandse Zaken.

De tussenkomst bedraagt maximaal 400 EUR.

Eenzelfde vereniging kan per dienstjaar maximaal tweemaal deze tussenkomst aanvragen.

Voorwaarden: 
  • De vereniging moet lid zijn van een erkende adviesraad.
  • Eenzelfde vereniging kan per jaar maximaal tweemaal deze tussenkomst aanvragen.
  • De bewakingsfirma die wordt ingezet moet erkend zijn door de FOD Binnenlandse Zaken.
Hoe? 
  • Het aanvraagformulier moet binnen de twee maanden na het evenement worden ingediend bij de jeugddienst.
  • Bij het aanvraagformulier moet een kopie gevoegd worden van de overeenkomst met de bewakingsfirma en van de factuur.
  • Indien de politie de aanvraag positief adviseert, wordt de toelage binnen de twee maand uitbetaald.
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30