Uittreksel uit het strafregister

Wat? 

Het uittreksel uit het strafregister (voorheen "bewijs van goed gedrag en zeden") is een officieel document dat een opsomming geeft van de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan. Het uittreksel vermeldt meer bepaald de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Voorwaarden: 

Enkel de inwoners (officieel ingeschreven) van de gemeente Beveren kunnen een getuigschrift uit het strafregister aanvragen voor zichzelf.

Openbare overheden kunnen enkel in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Het aanvragen van een uittreksel voor iemand anders kan in uitzonderlijke gevallen als de persoon voor wie het uittreksel wordt aangevraagd wegens langdurige ziekte, gebrekkigheid of langdurige afwezigheid, niet in staat is om zelf een getuigschrift aan te vragen of in ontvangst te nemen. Neem in dit geval vooraf contact op met de dienst Strafregister.

Hoe? 

De geldigheid van het getuigschrift wordt bepaald door de bestemmeling, naargelang de belangrijkheid en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel werd uitgereikt. Er zijn immers  twee soorten uittreksels:

  • Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt voor algemene doelstellingen.
  • Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt voor een activiteit die onder de noemer opvoeding, hulpverlening, begeleiding, animatie of de omkadering van minderjarigen valt.

Het is aan diegenene die het getuigschrift aanvraagt die verantwoordelijk is voor zijn/haar opgegeven verklaring van de soort activiteit.

Enkel "sollicitatie" of "werk" als reden opgeven is niet voldoende!  

Voorbeelden van aanvraag:
- operator, leerkracht, militair, havenarbeid, postbedeling,...
- aanvraag registratienummer, aanbesteding, sportschieten,...

Wat meebrengen? 

Identiteitskaart

Prijs? 

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Afleverende dienst: 
Strafregister
Grote Markt 41
9120 Beveren
België
03 750 17 05