Uittreksels bevolkingsregister

Wat? 

Een uittreksel of attest uit het bevolkingsregister (zoals een bewijs van woonst, een bewijs van leven, samenstelling gezin, ...) kunt u aanvragen via DIGITAAL LOKET, bij de dienst bevolking of bij de permanenties in de deelgemeenten.

Hoe? 
  • Het attest onmiddellijk op uw scherm? Vraag het attest dan aan via het DIGITAAL LOKET.
    De aanvraag door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...) kan ook aan het loket gebeuren.
  • Er kan ook volmacht worden gegeven voor het afhalen van de documenten. Het volmachtformulier is te verkrijgen bij de Dienst Bevolking en bij de permanenties maar u kan het vanop deze pagina ook downloaden. Vermeldt steeds waarom u een bepaald document aanvraagt.
Wat meebrengen? 
  • uw identiteitskaart
Prijs? 

Gratis

Uitzonderingen: 

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de wetgeving in verband met de afgifte van de documenten dit toelaat. U dient dit schriftelijk en ondertekend aan te vragen.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
Verwante producten: