Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven

Wat? 

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een energiebesparende investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek bekomen. De federale overheid wil op deze manier het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen geeft bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de gedane investeringen. De aftrek wordt verrekend op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gedaan zijn.

Voorwaarden: 

Meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen, vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Hoe? 
  • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven is een federale maatregel. Om deze verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.

In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energieagentschap (VEA). De attesten kan u online aanvragen via een applicatie op de website van het VEA.

  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.
Prijs? 
  • Voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) bedraagt de verhoogde aftrek 15,5%.
  • Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt de verhoogde aftrek 14,5%.
Regelgeving: 

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.)