Verhuis

Wat? 

Als u verhuist naar een andere Belgische gemeente, moet u hiervan aangifte doen in uw nieuwe gemeente. De afvoering uit de bevolkingsregisters gebeurt op datum van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Ook als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden op de dienst Bevolking van uw gemeente.

Hoe? 

U ontvangt op de dienst Bevolking een formulier 'model 8'. Met dit formulier kunt u zich laten registreren op de Belgische ambassade of consulaat van het land waar u gaat wonen.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België