Verminderd BTW-tarief voor renovatiewerken

Wat? 

Wanneer uw woning ouder is dan 5 jaar hoeft u tijdelijk maar 6% BTW te betalen op de facturen die u van uw aannemer krijgt voor de uitgevoerde renovatiewerken

Voorwaarden: 
  • uw woning moet ouder zijn dan 5 jaar
  • u laat werken uitvoeren door een aannemer (de voorwaarde dat de werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer, is weggevallen)
Hoe? 

U hoeft deze premie niet zelf aan te vragen  Uw aannemer laat u een verklaring ondertekenen waarin u beaamt dat uw woning ouder is dan 5 jaar. Hij hoeft dan slechts 6% BTW aan te rekenen.