Vervoer kampmateriaal

Wat? 

Jeugdverenigingen kunnen tijdens de zomervakantie (juli en augustus) hun kampmateriaal laten vervoeren door de gemeente. De gemeente Beveren beschikt hiervoor over een ruime vrachtwagen met bestuurder en drie zeecontainers.

Voorwaarden: 
  • het vervoer kan enkel gebeuren op werkdagen (dus niet op zaterdag, zondag, 11 en 21 juli en 15 augustus) en enkel voor kampplaatsen in België.
  • het laadvermogen van de vrachtwagen bedraagt 4 ton. De containers kunnen ter plaatse op het kamp (max. 15 dagen) blijven, indien dit mogelijk is.
  • indien er tijdens het transport nog elders kampmateriaal moet worden afgehaald (bv. in een uitleendienst), dan moet dit bij de aanvraag vermeld worden.
  • bij het vervoer zelf moet de vereniging ervoor zorgen dat er voldoende personen (minimum 2) aanwezig zijn om te helpen bij het in - en uitladen
  • de bestuurder van de vrachtwagen dient  vóór het vertrek te beschikken over een duidelijke reisroute (te bezorgen bij aanvraag).
Hoe? 

De jeugdverenigingen worden ieder jaar aangeschreven en krijgen tot 15 maart tijd om hun aanvraag in te dienen. De aanvraag moet ingediend worden met het aanvraagformulier.

Op basis van de ontvangen aanvragen werkt de jeugddienst een rittenschema uit waarbij getracht wordt om elke aanvraag te kunnen beantwoorden. Soms dient daarom het uur van vertrek aangepast te worden. Bij de organisatie van het vervoer worden volgende prioriteiten gehanteerd:
- datum van de aanvraag
- de reisroute
- de gevraagde bagageruimte

De aanvragen die niet kunnen uitgevoerd worden komen in aanmerking voor de tussenkomst vervoer van kampmateriaal.

Prijs? 

Het vervoer is gratis.

Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30