Voorlopig rijbewijs

Wat? 

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, dient te beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Wie een rijbewijs wil behalen, moet slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u meestal kiezen voor een opleiding in een rijschool of voor een vrije opleiding. In dat geval heeft u een voorlopig rijbewijs nodig.

Voorwaarden: 

Om een voorlopig rijbewijs te verkrijgen, dient u geslaagd te zijn voor het theoretisch examen voor de betrokken categorie.

Hoe? 

U kan het voorlopig rijbewijs aanvragen en na maximaal vier dagen afhalen bij de dienst rijbewijzen. De aanvraag dient altijd persoonlijk te gebeuren.

maak een afspraak 

Wat meebrengen? 
  • identiteitskaart
  • voor het model 36M: aanvraagformulier (verkregen op het examencentrum)
  • voor het model 18M: aanvraagformulier (verkregen op het examencentrum) en bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
Prijs? 

Een voorlopig rijbewijs kost 25 EUR.

Afleverende dienst: 
Rijbewijzen
Grote Markt 41
9120 Beveren
België
03 750 17 10