Vreemdelingen - lang verblijf

Wat? 

maak een afspraak

Personen van vreemde nationaliteit die zich tijdelijk of permanent in Beveren wensen te vestigen dienen zich binnen de acht werkdagen na binnenkomst aan te melden. Naargelang het statuut worden volgende verblijfskaarten afgeleverd:

 • Attest van immatriculatie (oranje of paarse kaart)
 • Inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister (witte kaart)
 • Identiteitskaarten voor EEG-onderdanen (blauwe kaart)
 • Identiteitskaarten voor vreemdelingen (gele kaart)
Hoe? 

Aan de balie van de dienst Vreemdelingen.

Wat meebrengen? 
 • identiteitskaart
 • paspoort (bij visumplicht: voorzien van het nodige visum)
 • geboorteakte
 • bewijs van burgerlijke staat
 • ingeval van huwelijk met Belg of gevestigde vreemdeling: huwelijksakte
 • voor niet EU-onderdanen dienen alle documenten voorzien te zijn van de nodige legalisatie
 • bij minderjarige kinderen: bewijs van hoederecht
 • vier recente pasfoto’s
 • werknemers: arbeidscontract (voor niet EU onderdanen met arbeidskaart)
 • zelfstandigen: bewijs van beroepsactiviteit (voor niet EU-onderdanen met beroepskaart)
 • studenten: inschrijving in erkende onderwijsinstelling
 • duurzame relatie (concubinaat): bewijzen van relatie
Afleverende dienst: 
Vreemdelingen
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 50