Vrije doorgangskaart Vrasenestraat

Wat? 

doorgangskaart digitaal aanvragen

De Vrasenestraat heeft het statuut van voetgangerszone. Voor leveranciers is de Vrasenestraat enkel toegankelijk tussen 7 en 11 uur en tussen 18 en 20 uur. Buiten deze uren mogen enkel voertuigen in de straat rijden die beschikken over een vrije doorgangskaart. 

Voorwaarden: 

De wettelijke reglementering legt op dat er voor volgende doelgroepen een vrije doorgangskaart moet voorzien worden:

 • de bestuurders van voertuigen waarvan de garage/staanplaats binnen de zone gelegen is en slechts toegankelijk is via de zone;
 • (in geval van absolute noodzaak) de voertuigen van handelsondernemingen die in die zone gevestigd zijn en slechts via die zone toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze onderneming uitmaakt. Meer concreet besliste het college enkel aan winkels die bederfbare voeding transporteren m.a.w. traiteurs één vrije doorgangskaart toe te kennen.
 • de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.

Bijkomend besliste het college van burgemeester en schepenen ook een kaart af te leveren voor:

 • meerderjarige personen die in de Vrasenestraat wonen, maar niet over een auto beschikken (in dit geval wordt er slechts één kaart afgeleverd per gezin)
 • meerderjarige personen die in de Vrasenestraat wonen, over een auto beschikken, maar geen garage hebben (in dit geval wordt er per voertuig dat ingeschreven is op de woonplaats in de Vrasenestraat een doorgangskaart afgeleverd).
Hoe? 
 • via het digitaal loket
 • door middel van het aanvraagformulier via e-mail of via de onthaalbalie van het gemeentehuis.
 • of telefonisch
 • vereiste documenten bij de aanvraag van een nieuwe doorgangskaart:
  • Bewoner zonder voertuig : (bewoner moet meerderjarig zijn)
   • een kopie van de identiteitskaart
  • Aanvrager met voertuig : (bewoner of eigenaar/huurder v.e. garage/staanplaats/handelszaak) 
   • een kopie van de identiteitskaart 
   • een kopie van het kentekenbewijs / inschrijvingsbewijs 
   • een verklaring van de werkgever (voor wagens in leasing)
   • een bewijs van eigendom of huurbewijs garage/staanplaats
   • een bewijs van de handelszaak
 • verlengen van een bestaande doorgangskaart

Elke aanvraag zal individueel behandeld worden. Indien u in aanmerking komt, zal u bericht ontvangen wanneer u de vrije doorgangskaart kan afhalen. De doorgangskaart dient door de aanvrager persoonlijk afgehaald worden.

Prijs? 

gratis

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11