Vrijetijdspas

Wat? 

Aanvragen Vrijetijdspas

De vrijetijdspas geeft inwoners die in Beveren gedomicilieerd zijn of in een sociale voorziening in Beveren verblijven een financiële tegemoetkoming. Met de vrijetijdspas kunnen zij deelnemen aan het socio-culturele, sportieve en recreatieve aanbod in Beveren.

De vrijetijdspas geeft een rechtstreekse korting op het inschrijvingsgeld bij:
• de aangesloten socio-culturele, sport- of jeugdverenigingen;
• de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten;
• aankoop van speelcheques van speelplein Bartje.

U kunt een rechtstreekse korting bekomen tot 80% van de deelnameprijs met een maximum van 200 euro per persoon per jaar. U betaalt dus zelf 20% van de deelnameprijs.

De vrijetijdspas …
• kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden.
• is geldig van 1 januari van het betrokken jaar tot 31 januari van het volgende jaar.
• dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Voorwaarden: 
  • Iedere persoon die in Beveren gedomicilieerd is of in een sociale voorziening in Beveren verblijft en recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Het gezin mag maximum 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1.200 euro, te vermeerderen met 172 euro per kind ten laste. 

of

  • Beschikken over een aanvraag die door OCMW Beveren goedgekeurd werd na sociaal onderzoek.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden kan u een gemotiveerd verzoekschrift richten tot het college van burgemeester en schepenen om hiervoor een afwijking te bekomen.

Hoe? 

De vrijetijdspas vraagt u aan via het digitaal loket of via het aanvraagformulier. U kan het aanvraagformulier volledig ingevuld bezorgen aan het Sociaal Huis.

Bewijsstukken bij te voegen:

  • voor elk gezinslid een attest of reglementaire klever van het ziekenfonds waaruit het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering blijkt;
  • het aanslagbiljet onroerende voorheffing waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde inzake het bezit van onroerende goederen.
Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00