Vrijetijdspas

Wat? 

Met de vrijetijdspas krijgt u korting als u deelneemt aan bepaalde culturele of sportieve evenementen of jeugdactiveiten.

Er zijn 3 categorieën van kortingen: 

  • korting bij gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten;
  • korting bij aankoop speelcheques van speelplein Bartje;
  • korting bij de aangesloten socio-culturele-, sport- of jeugdverenigingen.
Voorwaarden: 

De vrijetijdspas is bestemd voor inwoners van Beveren die

  • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering  en slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1.200 euro, te vermeerderen met 172 euro per kind ten laste*

of

  • Beschikken over een aanvraag die door OCMW Beveren goedgekeurd werd na sociaal onderzoek.

* indien de aanvrager niet kan voldoen aan de voorwaarde van het kadastraal inkomen dan kan hij een gemotiveerd verzoekschrift richten tot het college van burgemeester en schepenen om hiervoor een afwijking te bekomen

Hoe? 

De vrijetijdspas vraagt u aan via het digitaal loket.

Indien de aanvrager recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering voegt hij/zij volgende bewijsstukken bij:

  • voor elk gezinslid een attest of reglementaire klever van het ziekenfonds waaruit het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering blijkt;
  • het aanslagbiljet onroerende voorheffing of het aanslagbiljet van de personenbelasting van het huidige of vorige aanslagjaar waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde inzake het bezit van onroerende goederen.

De vrijetijdspassen wordt onmiddellijk meegegeven.

De vrijetijdspas kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden. De vrijetijdspas blijft geldig tot 31 januari van het volgende jaar. De vrijetijdspas dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00
BijlageGrootte
 Kortingen vrijetijdspas 2017337.63 KB