WIND AAN DE STROOM

Wat? 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
NV WIND AAN DE STROOM, Sint-Paulusplein 27, 9130 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het 3 windturbines op Antwerp Euroterminal te Beveren.
De aanvraag heeft als adres: Blikken, 9130 Beveren.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.
Dienst milieu- en natuur vergunningen of Dienst Ruimtelijke vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning [at] oost-vlaanderen [dot] be
tel: 09 276 21 50
De aanvraag ligt van 4 juli tot en met 2 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:
Milieudienst Beveren
Gravendreef 5A
9120 Beveren

Hoe? 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, opzoeken via dossiernummer OMV_2019032873)

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80