WZC-kaarten

Wat? 

Elk woonzorgcentrum in Groot-Beveren heeft een WZC-kaart, waarvoor één vast personeelslid van het woonzorgcentrum verantwoordelijk is en waarmee hij/zij materialen van de bib kan uitlenen.

Voorwaarden: 

Uitleenvoorwaarden:

  • Vaste contactpersoon (bij wijziging nieuwe contactpersoon doorgeven aan de Bib)
  • Gratis uitlenen
  • Uitleentermijn: 2 maanden
  • Maximum 40 materialen
  • Boete indien te laat
  • Vergoeding bij verlies of beschadiging
  • Mogelijkheid tot 2 maal verlengen
  • Ophalen en terugbrengen door verantwoordelijke WZC
Hoe? 

(O.a.) verlengen kan telefonisch of via mijn.bibliotheek.be
Bij het aanmaken van uw account of bij het koppelen van de lenerskaart aan uw bestaand account gebruikt u de fictieve geboortedatum 01/01/1900.

Afleverende dienst: 
Bib Beveren (hoofdbibliotheek)
Gravenplein 3
9120 Beveren
België
03 750 10 50