College van Burgemeester en Schepenen

Marc Van de Vijver

burgemeester
burgemeester [at] beveren [dot] be
03 750 16 15 (vm)
Adres: 
Heirbaan 61
9120 Haasdonk
België
Bevoegdheden: 
 • Veiligheidsbeleid: politie – brandweer
 • Rampen – preventiebeleid - volksgezondheid
 • Algemene coördinatie
 • Buitenlandse contacten
 • Financieel beleid
 • Kerkfabrieken
 • Informatie – communicatie – public relations
 • Personeels- en organisatiebeleid
 • Land- en tuinbouw, jaarmarkten
 • Burgerlijke stand
 • Linkeroever
 • City marketing(coördinatie)
 • Energiebeleid
 • Europese projecten (financiering)
 • Bevolking
 • Oppervlaktewateren (onderhoud)
 • Realisatie achterontsluitingen

Spreekuur: 

Na afspraak

Johan Smet

NVA

1e schepen
johan [dot] smet [at] beveren [dot] be
Mobiel: 
0478 318 234
Adres: 
Dorpsdam 46
9120 Vrasene
België
Bevoegdheden: 
 • Cultuur
 • Bibliotheken
 • Erfgoed, monumenten en landschappen (uitgezonderd Hof Ter Saksen en erfgoed Waaslandhaven)

Katrien Claus

2e schepen
katrien [dot] claus [at] beveren [dot] be
03 750 16 04
Adres: 
Glazenleeuwstraat 45
9120 Beveren
België
Bevoegdheden: 
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Sport – recreatie
Spreekuur: 

Na afspraak

Boudewijn Vlegels

NVA

3e schepen
boudewijn [dot] vlegels [at] beveren [dot] be
03 750 16 02
Adres: 
Oud Arenberg 78 bus 1
9120 Kieldrecht
België
Bevoegdheden: 
 • Ruimtelijke ordening – Stedenbouw
 • Woonbeleid
 • Leefbaarheid polderdorpen
 • Erfgoed Waaslandhaven en Hof ter Saksen
 • Linkeroever
Spreekuur: 

Na afspraak

Ingeborg De Meulemeester

NVA

4e schepen
ingeborg [dot] de [dot] meulemeester [at] beveren [dot] be
03 750 16 03
Adres: 
Grote Kouterstraat 63C
9120 Vrasene
België
Bevoegdheden: 
 • Sociale zaken
 • PWA – Werkgelegenheid
 • Intern preventiebeleid
 • Gezondheidspreventie
 • Emancipatiebeleid
 • Ontwikkelingssamenwerking
Spreekuur: 

Na afspraak

Raf Van Roeyen

5e schepen
raf [dot] van [dot] roeyen [at] beveren [dot] be
03 750 16 07
Adres: 
Yzerhand 52
9120 Beveren
België
Bevoegdheden: 
 • Mobiliteit – Openbaar vervoer – Trage wegen
 • Openbare werken – Riolering
 • Feestelijkheden
 • Polders
 • Oppervlaktewateren (infrastructuur)
Spreekuur: 

Na afspraak

Filip Kegels

NVA

6e schepen
filip [dot] kegels [at] beveren [dot] be
03 750 16 05
Adres: 
Meerminnendam 12 bus 001
9120 Beveren
België
Bevoegdheden: 
 • Jeugd
 • Groendienst
 • Begraafplaatsen
 • Reinheid en netheid openbaar domein
 • Nutsvoorzieningen
 • Pastorieën
 • Klein onderhoud gebouwen + coördinatie werking dienst
 • KMO en lokale economie
 • Markten en kermissen

Spreekuur: 

Gemeentehuis Beveren, zaterdag van 10 tot 12 uur en na afspraak

Dominique Tielens

NVA

7e schepen
dominique [dot] tielens [at] beveren [dot] be
Mobiel: 
0476 65 48 33
Adres: 
Polderdreef 48
9120 Beveren
België
Bevoegdheden: 
 • milieubeleid
 • toerisme
 • dierenwelzijn
 • informatiseringsbeleid
Spreekuur: 

Na afspraak

Dirk Van Esbroeck

OCMW-voorzitter
dirk [dot] vanesbroeck [at] ocmwbeveren [dot] be
Mobiel: 
0472 48 52 30
Adres: 
Sint-Elisabethstraat 39 bus 202
9120 Melsele
België
Bevoegdheden: 
 • Voorzitter OCMW - 8e schepen
 • Energiebeleid
Spreekuur: 

Na afspraak

Jan Noppe

gemeentesecretaris
secretaris [at] beveren [dot] be
03 750 15 11
Adres: 
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
Bevoegdheden: 

De gemeentesecretaris vormt zowat de brug tussen de politieke en ambtelijke pijler van het gemeentebestuur. Het is vooral zijn taak om de dossiers voor te bereiden waar de gemeenteraad of het schepencollege over moeten beslissen. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en maakt er notulen van. Vervolgens zorgt hij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van het personeel. Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur en kan beschouwd worden als de manager van de gemeente.  Hij staat onder het gezag van de burgemeester, het schepencollege en de gemeenteraad.