Projectgrond Hof ter Wellelaan

De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 26 november 2019 beslist een perceel projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de Bosdamlaan in Beveren publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 1 500 000 EUR (+ 12,5% kosten) met recht van hoger bod. Het perceel is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummer 560N en heeft een oppervlakte van 3 485,17 m².
Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.
Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op vrijdag 21 februari 2020 om 16.00 u. ingediend te worden op de dienst aankopen-aanbestedingen.