Reglement bebloemingswedstrijd "fleur door kleur" 2019

  1. De deelname aan de wedstrijd is gratis.
  2. Alleen gevels en tuinen op grondgebied Beveren komen in aanmerking.
  3. De wedstrijd wordt gesplitst in 3 categorieën. U kunt zich slechts voor 1 categorie inschrijven. De 1ste geldt voor het versieren van gevels door bloembakken te zetten en/of het aanleggen van een straatgeveltuintje.
    De 2de categorie is voor het versieren en verzorgen van een voortuintje en de 3de is voor bijenvriendelijke tuinen.
  4. In de loop van de zomer zal een jury de deelnemende woningen bezichtigen en beoordelen.
  5. De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht waar zij hun prijs mogen afhalen. Over de uitslag wordt nadien niet getwist. De beslissing is onherroepelijk.
  6. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door gemeente Beveren samen met de deelnemende bloemisten aan de bloemenmarkt (26 mei - park Cortewalle in Beveren).
  7. Inschrijven kan tot ten laatste 30 juni 2019.