Sportgala

Wat? 

Gemeente Beveren en de gemeentelijke sportraad organiseren jaarlijks een sportgala voor alle kampioenen uit Beveren. Laureaten die in 2019 een titel behaalden worden vrijdag 17 januari 2020 gehuldigd in CC Ter Vesten.

Voorwaarden: 

•    De kandidaat moet lid zijn van een Beverse sportclub en/of in Beveren wonen.
•    De kandidatuur kan worden voorgedragen door een Beverse sportclub, de gemeentelijke sportraad of een inwoner van Beveren.
•    De sportprestaties moeten geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar.
•    De werkgroep sportlaureaten (verder WG SL genoemd) bespreekt de ingekomen kandidaturen en heeft beslissingsrecht over de ingekomen kandidaturen. De WG SL kan beslissen een titel niet toe te kennen.
•    Voor de aanduiding van de sportlaureaten zal de WG SL rekening houden met de specifieke voorwaarden die per categorie gelden.

Hoe? 

Kandidaturen kunnen ingediend worden t.e.m. 30 november van het desbetreffende jaar via sport [at] beveren [dot] be
Laureaten die kampioen worden gedurende de maand december mogen per uitzondering doorgegeven worden t.e.m. 31 december.

De formulieren om kandidaturen voor te dragen kunt u onderaan downloaden.

Afleverende dienst: 
Sportdienst
Klapperstraat 103
9120 Beveren
België
03 750 18 80