Sportraad

De Sportraad is een gemeentelijke adviesraad die advies geeft inzake sport op vraag van het gemeentebestuur én op eigen initiatief. De Sportraad herbergt ongeveer 200 Beverse sportclubs en bestaat uit de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. Op verzoek kunnen werkgroepen ingericht worden. Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen, de raad van bestuur minstens 4 keer per jaar en de algemene vergadering jaarlijks. Dankzij deze structuren kan de Sportraad een grondig advies formuleren aan het gemeentebestuur.
De Sportraad organiseert jaarlijks het zaal- en veldvoetbaltornooi en de sportlaureatenviering.