Tonnagebeperking

Zwaar vrachtverkeer weegt op de leefbaarheid van onze dorpskernen en op de verkeersveiligheid op de wegen. Door de hinder van de Oosterweelwerken op Linkeroever dreigen nog meer vrachtwagens naar Wase gewest- en gemeentewegen uit te wijken.
Vier Wase gemeentebesturen hebben beslist om zwaar doorgaand vrachtverkeer te weren uit de dorps- en woonkernen met uitzondering van plaatselijk verkeer van en naar bedrijven, landbouwvoertuigen en autocars.

Waar

Het tonnageverbod geldt in Beveren, Sint-Gillis, Stekene en delen van Moerbeke, Lokeren en Sint-Niklaas.

Gebied tonnagebeperking

Voor Beveren geldt een verbod voor doorgaand vrachtverkeer +3,5 ton (beladen toestand) voor het volledige grondgebied met uitzondering van:
• de Waaslandhaven
• de snelwegen E17, E34, R2
• Bergstraat (N485), Bankstraat, Tassijnslaan in Haasdonk
• Oostlangeweg van Blikken tot aan de Kerncentrale Van Doel

Signalisatie

De signalisatieborden voor dit zonaal tonnageverbod met ZC21-borden staan aan de uiteinden van de zone en zien er zo uit:

verkeersborden tonnageverbod

  • verboden voor vrachtwagen met beladen toestand van meer dan 3,5 ton
  • plaatselijk vrachtverkeer mag wel door:
    • vrachtverkeer van bedrijven gevestigd in de zone
    • vrachtverkeer van transporteurs die moeten leveren binnen de zone
  • landbouwvoertuigen mogen wel door
  • autocars (bussen voor openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, schoolvervoer ... ) mogen door

Controle

Een inbreuk op dit reglement is een ernstige derdegraads overtreding. De boete voor de bestuurder die de signalisatie negeert en geen bestemming heeft in de afgebakende zone komt neer op 174 euro.
Enkele voorbeelden van overtredingen:
• Vrachtwagens die sluipen tussen E34 en E17 via de N450 en N70.
• Vrachtwagens die langs de N70 van Sint-Niklaas naar Zwijndrecht rijden zonder bestemming te hebben in Beveren zelf.
• Vrachtwagens die van de E34 door Kallo naar de Waaslandhaven rijden.

Politiezone Waasland-Noord zal hiervoor gerichte controles uitvoeren.

FAQ’s

Mag ik vanuit de Waaslandhaven met de vrachtwagen naar de E17 rijden via N450 en N70?
Neen, dat mag niet. Noch uw bestemming of uw vertrekpunt bevinden zich in de tonnagezone. U bent op dat ogenblik geen plaatselijk verkeer en doorkruist de tonnagezone.

Mag ik met de vrachtwagen de E17 verlaten in Haasdonk en via N70 naar oprit Linkeroever rijden om zo de file te vermijden?
Neen, want u doorkruist de zone en hebt er geen bestemming.

Mag ik vanuit mijn bedrijf ten noorden van de E34 met de vrachtwagen naar industriezones in Sint-Niklaas via bv. N451 of N403?
Ja, dat mag. Als u gevestigd bent in de zone mag u deze wegen gebruiken. De zones ten noorden en ten zuiden van de E34 worden beschouwd als een en dezelfde zone. Als u gevestigd bent in de zone wordt u beschouwd als plaatselijk verkeer. U doorkruist met andere woorden de tonnagezone niet.

Mag ik vanuit mijn bedrijf in KMO zone Schaarbeek met de vrachtwagen van of naar de Waaslandhaven via N70 en N450?
Ja, dat mag. Als u gevestigd bent in de zone wordt u beschouwd als plaatselijk verkeer en mag u deze wegen gebruiken. Door Kallo naar de haven kan weliswaar niet. De dorpskern van Kallo wordt beschouwd als aparte zone.

Hoe kan ik met de vrachtwagen van of naar Sint-Niklaas de tonnagezone met verbod op doorgaand vrachtverkeer van + 3,5 ton reglementair in- of uitrijden?
Sint-Niklaas werkt met verschillende tonnagezones. In- of uitrijden vanuit het noorden kan enkel via deze vier assen:
- de weg naar Nieuwkerken/Vrasene/Kieldrecht (N451);
- de weg naar Stekene (N403);
- de weg naar Sint-Gillis-Waas (as Driekoningenstraat, Lepelhoekstraat, Sint-Gillisbaan, Vrouw Mariastraat);
- de weg naar Klein-Sinaai/Stekene/Moerbeke door Sinaai (as Schrijberg, Wijnveld, Sinaaidorp, Zwaanaardestraat, Weimanstraat).

Als u een andere toegangsweg kiest om de zone binnen te rijden, bijvoorbeeld Kemzekestraat, Gentstraat, Hoge Bokstraat, Drielindenstraat …, dan bent u in overtreding.