Trage Wegen

Wat? 

Trage weg in de kijker: Fietspad Meersen

Fietspad Meersen is een vrijliggend fietspad dat de Gaverlandstraat/A. Farnèselaan verbindt met het Viergemeet in Beveren, met verschillende vertakkingen naar de nieuwe verkaveling en de Pareinlaan.

Plan fietspad Meersen:
plan fietspad meersen

Tragewegenkaart

Omdat de vorige versie, die ondertussen al dateerde uit 2011, hopeloos gedateerd was, heeft de gemeente Beveren  een nieuwe versie uitgebracht van de tragewegenkaart. Deze kaart bevat niet alleen heel wat nieuwe zogenaamde trage wegen, maar geeft ook de wandelroutes van de Dag van de Trage Weg weer. 

Er zijn op deze kaart heel wat trage wegen terug te vinden. Daarnaast kiezen we er voor om realisaties voor de nabije toekomst ook al op deze kaart mee te geven. In een poging om de kaart interactiever te maken, zijn ook de wandelroutes (hoofdroutes) van de Dag van de Trage Weg op deze kaart toegevoegd. De kaart is gratis te verkrijgen in het toeristisch kantoor en raadpleegbaar op deze website.

Zichtbaarheid

Ondertussen werden de trage wegen zichtbaarder gemaakt in het straatbeeld. Daarom zijn er op heel wat locaties bewegwijzeringspalen geplaatst, zodat de veelheid van de trage wegen nu prominenter in beeld komt. Ook aan de kwaliteit werd gewerkt. De info op de palen werd vernieuwd en er werd gekozen voor een duurzamer materiaal voor een betere weersbestendigheid.

Tragewegenplan

Tegelijkertijd werd ook achter de schermen hard gewerkt aan het project “trage wegen”. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de vzw Trage Wegen werkt gemeente Beveren al enkele jaren aan een tragewegenplan voor het hele grondgebied. Ondertussen zijn Vrasene en Haasdonk al afgewerkt en werd Melsele opgestart. Dat houdt in dat we eerst een inventaris opmaken van alle trage wegen, waarna de inwoners met de hulp van een evaluatiebundel die trage wegen kunnen beoordelen. Voor het deelgebied Beveren is de adviesnota ook al afgeleverd door de vzw Trage Wegen. Op basis van deze nota zal onze dienst een actieplan opstellen.

Dag van de Trage Weg

De wandelroutes van de voorbije jaren werden gebundeld in een wandelkaart. Deze kaart bevat een uitgeschreven hoofdroute en enkele alternatieven om de route eventueel in te korten of te verlengen. Deze kan u kopen in het infokantoor voor € 1 of gratis downloaden. De hoofdroute is ook terug te vinden op de tragewegenkaart.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11