Trage Wegen

Wat? 

Tragewegenkaart

Omdat de vorige versie, die ondertussen al dateerde uit 2011, hopeloos gedateerd was, brengt gemeente Beveren nu een gloednieuwe versie uit van de tragewegenkaart. Deze kaart bevat niet alleen heel wat nieuwe zogenaamde trage wegen, maar geeft nu ook de wandelroutes van de Dag van de Trage Weg weer. 

Er op deze kaart heel wat nieuwe trage wegen toegevoegd. Daarnaast hebben we er voor gekozen om realisaties voor de nabije toekomst ook al op deze kaart mee te geven. In een poging om de kaart interactiever te maken, zijn ook de wandelroutes van de Dag van de Trage Weg op deze kaart toegevoegd. De kaart zal gratis te verkrijgen zijn in het toeristisch kantoor en raadpleegbaar op deze website.

Zichtbaarheid

Ondertussen wordt ook geprobeerd om de trage wegen zichtbaarder te maken in het straatbeeld. Daarom zijn er op heel wat locaties bewegwijzeringspalen geplaatst. Daarnaast worden ook steeds meer van die palen geplaatst, zodat de veelheid van de trage wegen prominenter in beeld komt. Ook aan de kwaliteit wordt gewerkt. De info op de palen zal vernieuwd worden. We zullen daarvoor een duurzamer materiaal gebruiken. Tot voor kort werd de info gedrukt op stickers, maar die waren elke twee jaar aan vervanging toe. Daarom zal de info nu gegraveerd wordt. Dat garandeert een betere weersbestendigheid.

Tragewegenplan

Tegelijkertijd wordt ook achter de schermen hard gewerkt aan het project “trage wegen”. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de vzw Trage Wegen werkt gemeente Beveren al enkele jaren aan een tragewegenplan voor het hele grondgebied. Ondertussen zijn Vrasene en Haasdonk al afgewerkt en zal dit jaar nog gestart worden in Melsele. Dat houdt in dat we eerst een inventaris opmaken van alle trage wegen, waarna de inwoners met de hulp van een evaluatiebundel die trage wegen kunnen beoordelen. Voor het deelgebied Beveren is de adviesnota ook al afgeleverd door de vzw Trage Wegen. Op basis van deze nota zal onze dienst een actieplan opstellen.

Dag van de Trage Weg

Ook dit jaar gaat er in Beveren weer een Dag van de Trage Weg door. Dat zal deze keer op zaterdag 6 en zondag 7 oktober het geval zijn. In tegenstelling tot eerdere edities, waarbij men enkel kon wandelen op zaterdag, werd dit jaar ook een tweede dag aan toegevoegd. Die tweede dag kwam er door de grote vraag vanuit de inwoners.

Deze wandelroutes van de voorbije jaren werden gebundeld in een wandelkaart. Deze kaart bevat een uitgeschreven hoofdroute en enkele alternatieven om de route eventueel in te korten of te verlengen. Deze kan u kopen in het infokantoor voor € 1, gratis downloaden. De hoofdroute is ook terug te vinden op de tragewegenkaart.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70