Verkoop van bouwgronden Dijkstraat Melsele

De gemeenteraad heeft in vergadering van 28 maart 2017 beslist 3 percelen bouwgrond aan de Dijkstraat te verkopen. Het betreffen 2 gesloten kavels met een oppervlakte van 309,49 m² en 318,56 m² en half open kavel van 482,78 m².
Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.
Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op donderdag 3 augustus 2017 om 16.00 u. ingediend te worden.