Werken

Als u als ondernemer hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot de vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag (2 000 EUR) dat u helpt om de nodige maatregelen te treffen en om te blijven ondernemen.

Volgende video geeft op een duidelijke manier de voorwaarden en procedure weer.

Meer info en veel gestelde vragen (FAQ’s) over de Hinderpremie kan je terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Voor bijkomende vragen kan je terecht op onze dienst Economie.


N450 (Melsele)

De N450 tussen de Kapelwegel en de E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N450"

Alle informatie over de werken

START wegen- en rioleringswerken: 13 januari 2020
EINDE: najaar 2020

N70 (Melsele-Beveren)

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N70"

Uitgebreide informatie over deze werken vindt u  op:

https://www.beveren.be/werken-n70

http://wegenenverkeer.be/beveren

Werken Beveren-Centrum (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat)

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief


Bouwwerken Castorpark (Beveren)

De werken aan Castor Park, een nieuwbouwproject in het binnengebied omgeven door Kallobaan, Sint-Sebastiaanstraat en Gildestraat in Beveren zijn gestart. Er komen 18 woningen en 74 appartementen en een park met vijver en recreatieruimte.
Deze werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Het af- en aanvoeren van grond en bouwmaterialen zal merkbaar zijn in de omgeving van de werf en op de af- aanvoerroutes. Er worden ook extra verkeersmaatregelen ingevoerd om alles in goede banen te leiden.

Week van 25 mei > Afvoer van grond
Route via Kallobaan, Halfdreef, Kasteeldreef richting Antwerpen.

2 juni tot 26 juni > Grondverzet door 1 500 vrachtwagens

  • Afvoerroute: Kallobaan, Halfdreef, Polderdreef, Kasteelstraat, Drieboomkensstraat, zuidelijke Parallelweg, N451, Schoorhavenweg, Hoogschoorweg, Blkken
  • Aanvoerroute: vanuit de haven over de zuidelijke Parallelwegweg, Vliegenstal, Broekstraat, Geestdam, Leurshoek, Kallobaan.


EXTRA VERKEERSMAATREGELEN

  • Deze routes worden enkelrichting
  • Verboden voor fietsers o.w.v. de veiligheid=> de fietsknooppunten 1 en 8 zijn niet bereikbaar in de periode van 2 tot 26 juni. Alternatieve route via Zillebeek ten zuiden of Hazopweg ten noorden.
  • Parkeerverbod in de Halfdreef op weekdagen

Aan de aannemer is gevraagd om een aangepaste snelheid te hanteren.

25 mei tot mei 2021
Aanvoer van beton door betonmixers en ander bouwmateriaal.
Route: E34-E17-N70 naar centrum Beveren via rond punt Vredestraat-Soldatendreef-Kallobaan ofwel via Kasteeldreef, Beukenhoflaan, Kallobaan.

START: 25 mei 2020
EINDE: mei 2021

Parking Gravenplein (Beveren)

Donderdag 4 en vrijdag 5 juni zal de parking aan het AC - het deel achter de brandweerkazerne - niet toegangkelijk zijn voor het schilderen van de belijningen.

START: 4 juni 2020
EINDE: 5 juni 2020

Werken Fluvius

Werken aan de nutsvoorzieningen door Fluvius

  • Fase 7: Paardenkerkhofstraat van 25 mei tot 04/06 : doorgang door deze straat enkel voor strikt lokaal verkeer – doorgang belemmerd door breedte straat.
  • Fase 8: in de groenzone langsheen de zuidelijke watergang van de Paardenkerkhofstraat naar de Watermolendijk van 1 juni tot 9 juni
  • Fase 9: Watermolendijk van 5 juni tot 12 juni – omleiding langs de Sluisstraat en Spaans Fort

EINDE: 12 juni 2020

Afrittencomplex E17 (Haasdonk)

Het afrittencomplex is vrijdag 5 juni om 19 uur tot maandag 8 juni om 5 uur afgesloten voor het verkeer. 

In het weekend van 5 juni gaan de brug en de op- en afritten dicht voor asfalteringswerken. Dat is nodig omdat in het kader van de herinrichting van het afrittencomlex alle markeringen op de brug wijzigen. De oude markeringen verwijderen zou te veel schade veroorzaken aan het wegdek. Daarom kiest Wegen en Verkeer met een volledig nieuw wegdek voor een duurzame oplossing.
Alle verkeer moet omrijden via het op- en afrittencomplex 'Melsele/Kruibeke' of via 'Sint-Niklaas-centrum'.

Voor meer meer info Agentschap Wegen & Verkeer

START: 5 juni 2020
EINDE: 8 juni 2020

Bergstraat (Haasdonk)

In de Bergstraat, vanaf de grens met Kruibeke richting Haasdonk, starten vanaf 13 mei nutswerken.
Het verkeer wordt geregeld met mobiele verkeerslichten. Zo wordt de veiligheid van de fietsers en voetgangers te gegarandeerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze werken een 3-tal weken in beslag nemen. 

START: 13 mei 2020
EINDE: 5 juni 2020

Fietspad tussen Ploegweg en Sint-Antoniusweg (Kallo)

UPDATE 30 APRIL

Omwille van de coronamaatregelen werden deze werken stilgelegd. Deze werken worden terug opgestart vanaf 4 mei. Een doorgang voor de fietsers is mogelijk.

HERSTART: 4 mei 2020
EINDE: 30 juni 2020


Tot eind februari 2020 (afhankelijk van de weersomstandigheden) zal het fietspad tussen de Ploegweg en Sint-Antoniusweg niet toegankelijk zijn ter hoogte van Borealis Kallo. De Nationale Maatschappij der Pijpleidingen voert er nutswerken uit. Een omleiding is voorzien. Vanaf maart tot eind april zal er fietsverkeer toegestaan zijn maar zal er ook werfverkeer op en langsheen het fietspad zijn. Daarom wordt extra signalisatie bijgeplaatst zoals o.a. verkeersremmers (chicane) en verkeersborden met verlaging van de toegestane snelheid (max. 10k m/u).  

START: 13 januari 2020
EINDE: april 2020

Fietssnelweg f4 (Beveren)

Het laatste ontbrekende stuk van Fietssnelweg F4 tussen de H. Consciencestraat en de Gasdam wordt aangelegd. Het gedeelte Kruibekesteenweg van het spoor tot aan de inrit F4 aan de Gasdam, krijgt het statuut van fietsstraat.
START: voorjaar 2020
EINDE: zomer 2020

Achterontsluiting Kasteeldreef (Beveren)

De wegel die vanaf de Europalaan, voorbij de schrijnwerkerij GTI tot aan de Bankwegel loopt, wordt verbreed en verhard als achterontsluiting. Naast de weg worden ook drie bufferbekkens aangelegd en de bestaande verbinding met de Kasteeldreef wordt gefatsoeneerd.
START: voorjaar 2020
EINDE: zomer 2020

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel).
Meer informatie over de werken vindt u hier.

EINDE: zomer 2020

Merodestraat (Kieldrecht)

De Merodestraat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een nieuwe riolering en een volledige nieuwe herinrichting van de straat.

De halte van De Lijn in de Merodestraat wordt niet bediend tijdens de duur van de werken.

Presentatie van de informatievergadering van 23 oktober 2019

Inrichting Merodestraat

START rioleringswerken en heraanleg: 18 november 2019
EINDE: zomer 2020

Melselestraat (Haasdonk)

Door een lek in de waterleiding ter hoogte van Melselestraat 64 wordt deze straat vanaf 1 april tot en met 3 april.
Er is een omleiding aangegeven.

Voor de wegeniswerken in de Melselestraat loopt momenteel een nieuw openbaar onderzoek. Daardoor is de start van de werken uitgesteld. Meer info over de timing volgt later.

Snoeck- en Pauwstraat (Melsele)

De heraanleg is in uitvoering. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.


EINDE: mei 2020

Grote Geule (Kieldrecht)

In de eerste week van november is gestart met het uitbaggeren van de Grote Geule in Kieldrecht. Hierdoor zal de waterkwaliteit en biodiversiteit van dit prachtig stukje natuur verbeteren. De werken zullen voor de omwonenden weinig of geen hinder veroorzaken. Het slib zal eerst ter plaatse in een bekken 'uitwateren' en ten vroegste in de zomer van 2020 afgevoerd worden. Hierbij zal het centrum van Kieldrecht niet belast worden.

START: november 2019
EINDE: zomer 2020

Oosterweel (Antwerpen-LO)

Fase 3: juli 2019 tot juli 2020

UPDATE 17 APRIL

Vanaf maandag 20 april start een nieuwe fase bij de werken Oosterweel Linkeroever. De afrit “Kruibeke” op de E17 is vanaf dan afgesloten voor verkeer komende van Antwerpen. Bestemmingsverkeer kan de E17 verlaten in Zwijndrecht of Haasdonk. Omrijden via het afrittencomplex Haasdonk en daar opnieuw de E17 oprijden richting Antwerpen kan ook (komende uit Gent is de afrit Kruibeke wel nog open).
Lees meer op de website: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/heraanleg-e17

Meer info: https://www.oosterweelverbinding.be/

UPDATE 30 MAART

Werken werden stilgelegd.


Werken E17 tussen de af- en oprittencomplexen Zwijndrecht en Kruibeke.

Meer informatie op deze website.Horeca-trefpunt Fort Liefkenshoek (Kallo)

De voorbereidende werken voor het bouwen van een nieuw horeca-trefpunt op de site van Fort Liefkenshoek zijn opgestart. Aansluitend starten ook effectief de bouwwerken, deze zullen ± 15 maanden duren. Tijdens de werken wordt een aparte werfzone ingericht zodat de bouwwerkzaamheden de werking van het Fort slechts minimaal zullen hinderen.
Het nieuwe horecatrefpunt omvat een grote en kleine zaal met een totale capaciteit van 100 personen, een keuken, sanitair en een groot terras. Dit zal de werking van het fort en de regelmatig georganiseerde evenementen zeker ten goede komen.

EINDE: voorjaar 2021

GBS Kallo

De school wordt uitgebreid met 4 extra klaslokalen, waarvan 3 grote en 1 kleinere klas.
Voor de veiligheid zal tijdens de werken een aparte werfzone en -toegang ingericht zodat het werfverkeer gescheiden word van de circulatie van de school. Hierdoor zal de verbindingswegel tussen de Hoog-Kallostraat en de Kallo dam tijdens de werken afgesloten worden.

START: maart 2020
EINDE: eind 2020