Werken

Rioleringswerken in Sportlaan (Vrasene)

Een gedeelte van de Sportlaan in Vrasene (kant Smisstraat tot huisnummer 54) en de voetweg (tussen Smisstraat en Dorpsdam) is voor wegen- en rioleringswerken voor een nieuwe verkaveling.  Een plaatselijke omleiding is voorzien.

START: 23 april 2018
EINDE: 13 juli 2018

Renoveren Blokmaker- en Kuiperstraat (Haasdonk)

De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Het groen wordt in orde gebracht en de hinderlijke bomen op de voetpaden worden verwijderd. Deze straten krijgen meteen ook nieuwe zuinige LED verlichting.

Presentatie bewonersoverleg van 8 nov 2017

START: 12 maart 2018
EINDE: juni 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

COMPLEX WAASLANDHAVEN-NOORD

Vanaf 3 april start fase 4 (tot 30 juni). Meer informatie vindt u op de website: http://www.werkenwaaslandhavennoord.be.

WERKEN IN VOSSEKOTSTRAAT (SINT-NIKLAAS)

Geen doorgang mogelijk langs de Bankstraat en Tassijnslaan richting Sint-Niklaas door werken in de Vossekotstraat. Alle info over deze werken op: https://www.sint-niklaas.be/vossekotstraat

Informatie De Lijn - lijnen 81 en 82 
Niet-bediende haltes Sint-Niklaas: 204709 Ster, 204710 Uilestraat, 205312 Domein, 204312 Domein, 205311 Krekel, 204354 Parking De Ster, 205354 Parking De Ster
Vervanghaltes Haasdonk: 204310 Bank, 205709 Ster, 205351 Pastoor Copstraat
Tijdelijke haltes: in de Lange Rekstraat, t.h.v. de parking De Ster en in de Eekhoornstraat, bestaande halte van lijn 3

Lijn 81: geen bediening van De Ster mogelijk
Lijn 82:
Richting Antwerpen L.O: Normale reisweg tot rotonde De Ster > Grote Baan (N70) > Gentseweg (N70) > Kruisstraat > Stuurstraat > Tassijnslaan > Bankstraat > Verder normale reisweg
Richting Sint-Niklaas: Normale reisweg tot Krekel / Vossekotstraat > Beeldstraat > Lange Rekstraat > Eekhoornstraat > Bellestraat > Verder normale reisweg

BEGIN: 16 april 2018
EINDE: 13 juli 2019

Werken Kruipin (Kallo)

De Kruipin zal afgesloten worden voor werken vanaf vrijdag 4 mei om 7 uur tot en met zaterdag 5 mei om 17 uur. Een omleiding is voorzien.

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren)

In de Irisstraat, Begoniastraat, Azalealaan en Leliestraat worden de voetpaden, opritten, boordstenen en goten opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. De riolering wordt plaatselijk hersteld waar nodig. Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

START: april-mei 2018 (nutsvoorzieningen)
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Ciamberlanidreef (Beveren)

In fase 1 wordt gestart met de De Brownestraat en aan de zijde van de Ciamberlanidreef met de onpare huisnummers.

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Fort de Perelweg (Kallo)

In de Fort de Perelweg is verkeershinder door kraanwerkzaamheden. Wanneer de kraan in werking is, wordt de weg voor het verkeer afgesloten. Een omleiding is voorzien.

EINDE: 30 juni 2018

Werf Rijkstraat (Verrebroek)

In Zwaantje en de Borringstraat zijn rioleringswerken aan de gang.

EINDE: mei 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Gustaaf Nees-, Clement D'Hooghe- en Emmanuel Durletstraat (Beveren)

De straten krijgen een groene facelift. Beveren is een bijenvriendelijke gemeente: er worden bloeiende bomen en struiken aangeplant zoals o.a. bijenvriendelijke rozen, narcissen en soorten kerselaars.

START: 5 februari 2018
EINDE: 14 april 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Werken Drukriolering landelijke wegen (Beveren)

 • Deelfase 1: afsluiting Broekstraat tussen kruispunten Heiveldstraat en Kasteelstraat (inclusief kruispunten) – omleiding langs de zuidelijke parallelweg Muidam. Tijdens de omleiding voor deze fase worden geen werken uitgevoerd aan de windmolens op de Muidam.
  Vermoedelijke uitvoering: tot 20 april 2018
 • Deelfase 2a: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Achterhoek, inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering: 5 maart tot 23 maart 2018
 • Deelfase 2b: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat – inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering: 19 maart tot 6 april 2018
 • Deelfase 2c: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat – kruispunten blijven vrij – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering week 3 april tot 20 april 2018

CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Bouw nieuw Woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Linde (Haasdonk) en Sint-Elizabeth (Vrasene)

Op beide sites zijn de bestaande woonzorgcentra volledig gesloopt.
In Haasdonk is de kelderplaat onder het lokaal dienstencentrum uitgevoerd. Het eerste bouwvolume van het nieuwe woonzorgcentrum wordt momenteel uitgevoerd, binnen enkele weken zal men aan de eerste verdieping starten. In Vrasene is de kelderplaat van de ondergrondse parkeergarage en het woonzorgcentrum eveneens gestort. Binnen enkele weken zal men ook hier bovengronds de eerste volumes zien verschijnen.

Sporthal Beveren

De bouw van de topsporthal zit in de laatste fase. De nutsvoorzieningen worden aangelegd. De chapewerken zijn aan de gang.

EINDE: eind juni 2018
CONTACT: Sportdienst - 03 750 18 80

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken. Het aanbestedingsdossier is in voorbereiding.

START: najaar 2018
CONTACT: Arnout Mussche - 03 750 18 21

Fietspad langs spoor

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs spoorlijn 59, van het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903 780 euro.
  
EINDE: 1  oktober 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Plaatsen van windmolens in Muidam (Beveren)

In de periode van 20 november 2017 tot 30 november 2018 wordt de Muidam (Zuidelijk Parallelweg E34) afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.

De werken zijn voorlopig opgeschort omdat Muidam gebruikt wordt als omleiding voor de werken in de Heiveldstraat/Broekstraat.

EINDE: eind november 2018

Snoeckstraat en Pauwstraat (Melsele)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018

Na het bouwverlof starten de werken aan de nutsleidingen, gevolgd door de heraanleg van de riolering en wegen.

START: na bouwverlof 2018 
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Melselestraat (Haasdonk)

De straat wordt heraangelegd. Nutswerken starten vermoedelijk in augustus 2018.

START: augustus 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Alexander Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. Nutswerken starten vermoedelijk vanaf september 2018.
Het dossier van het fietspad tussen A. Farnèselaan en Viergemeet zit in de laatste fase om aanbesteed te worden.
Presentatie van de informatievergadering.

 • Start werken aan de nutsleidingen: september 2018
 • Duur werken nutsleidingen: 2 maand
 • Start wegenis- en rioleringswerken: november 2018
 • Duur wegenis- en rioleringswerken: 5 maand

CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

N70

De werken starten begin 2019. Uitgebreide informatie vindt u op:
http://wegenenverkeer.be/beveren
https://www.beveren.be/werken-n70

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.
Presentatie van de bewonersvergadering.

START: augustus 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Atletiekterrein (Beveren)

Nieuwe accomodaties: kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal.

START: april-mei 2018