Werken

Pastoor Steenssensstraat (Beveren)

Op donderdag 20 en vrijdag 21 december voert Eandis nutswerken uit in de Pastoor Steenssensstraat ter hoogte van huisnummers 122-140. Hier wordt een éénrichting met omleiding ingesteld. Komende van de N70 is er een omleiding via de Jef Van Hoofstraat.

Pastoor Verwilghenplein en Keizerstraat (Haasdonk)

Van maandag 10 tot en met vrijdag 21 december zullen er nutswerken uitgevoerd worden tussen het Pastoor Verwilghenplein en de kerk (Keizerstraat) in Haasdonk. Het kruispunt Perstraat/Pastoor Verwilghenplein wordt afgesloten. Een omleiding wordt voorzien via de Perstraat en de Blokmakerstraat. De bewoners (en uitzonderlijk plaatselijk lokaal verkeer) van het P. Verwilghenplein kunnen de eerste inrit nog bereiken (deze zal tijdelijk twee-richtingen worden).

Asfalteringswerken

In de periode van 17 december 2018 tot januari 2019 (afhankelijk van de weersomstandigheden) zal de firma Wawebo in opdracht van de gemeente werken uitvoeren aan het wegdek op 3 verschillende locaties:

  • Gasdam (Beveren)
  • Kouterstraat, tussen Merodestraat en Molenstraat (Kieldrecht)
  • Muggenhoek en Petrusstraat (Kieldrecht)

De werken omvatten het affrezen en vernieuwen van het wegdek in asfalt. Tijdens de freeswerken zal de straat bereikbaar zijn voor het plaatselijk verkeer. Tijdens het gieten van de asfalt is de straat voor enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Een plaatselijke omleiding is voorzien.

START: 17 december
EINDE: januari 2019

Heuvelmanswegel (Melsele)

In de Heuvelmanswegel, dit is de verbinding tussen de Brielstraat en de Vlaamse-gaailaan in Melsele, wordt de dolomietverharding verharding vervangen door een klinkerpad. 

START: 7 januari 2019
EIND: 9 januari 2019

Perenlaan en Kastanjelaan (Kieldrecht)

Voor de verkaveling Perenlaan en Kastanjelaan is de inrichting van het openbaar domein volop aan de gang.

EINDE: voorjaar 2019

Merodestraat (Kieldrecht)

In de Merodestraat worden werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. In de werkzone wordt een parkeerverbod geplaatst en het verkeer kan beurtelings passeren.
De werkzones schuiven op naargelang de uitvoering van de werken. Er wordt een werfzone gecreëerd in de eerste 5 parkeerstroken in de Sportpleinstraat voor stockage van materiaal.
Na het afsluiten van de werken aan de nutsleidingen zullen de riolerings- en wegeniswerken starten.

EINDE (nutswerken): april 2019

Fietspad langs spoor (Beveren, Melsele)

Over de gehele lengte van het fietspad is beton gegoten. Ondertussen is Eandis gestart met de voorbereidende werken van de verlichting.

Ook op het kruispunt met de Gentstraat is gekleurde beton gegoten. De strook rode beton benadrukt de voorrang voor gebruikers van het lange afstandsfietspad op de fietsers die de overweg kruisen. Automobilisten kunnen de spoorweg in de Genstraat niet langer kruisen. Zij moeten gebruik maken van de spoorwegovergang in de Beekmolenstraat.

Opgelet, het fietspad kan nog niet gebruikt worden! 
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903 780 euro. 

EINDE: eind 2018
CONTACT: T 03 750 18 00

Melselestraat (Haasdonk)

Vanaf 1 augustus 2018 is de Melselestraat afgesloten voor de aanleg van leidingen in opdracht van De Watergroep. Dit in functie van de geplande wegenwerken in 2019. De nutswerken omvatten het verplaatsen, vervangen en vernieuwen van oude nutsleidingen. Plaatselijk verkeer van de bewoners is toegestaan. Een omleiding voor het doorgaand verkeer wordt voorzien via Kruibekesteenweg, Heirbaan en Keizerstraat in beide richtingen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. De planning is onderhevig aan de weersomstandigheden.
• FASE 3 - Melselestraat vanaf Peerkenswegel tot Keizerstraat en Peerkenswegel zelf tot aan het P. Verwilghenplein (half oktober tot half november)
• FASE 4 - P. Verwilghenplein tot Keizerstraat (begin november tot kerstverlof)
• FASE 5 - Keizerstraat nr. 36 tot Keizerstraat 2 (half november tot eind november)
• FASE 6 - Keizerstraat 43 tot Perstraat zal in december en januari worden uitgevoerd.

EINDE: begin 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

A. Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. De nutswerken starten vermoedelijk in het najaar 2018, aansluitend op de werken aan de nieuwe verkaveling. 
Presentatie van de informatievergadering.

START werken aan de nutsleidingen: najaar 2018
EINDE werken nutsleidingen: eind januari 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Fietspad Meersen (Melsele, Beveren)

De aanleg van de nieuwe fietsverbinding tussen de wijk Viergemeet (Beveren) en Gaverlandstraat (Melsele) starten 18 februari 2019.

BEGIN: 18 februari 2019
EINDE: najaar 2019

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren)

In de Irisstraat, Begoniastraat, Azalealaan en Leliestraat worden de voetpaden, opritten, boordstenen en goten opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. De riolering wordt plaatselijk hersteld waar nodig. De werken aan de nutsleidingen zijn lopende.

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

EINDE nutswerken: januari 2019
START wegeniswerken: 4 februari 2019
EINDE wegeniswerken: oktober 2019 
CONTACT: T 03 750 18 00

N450 (Melsele)

De N450 tussen de Gaverlandwegel en E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

START nutswerken: najaar 2018
START wegeniswerken: voorjaar 2019
EINDE: najaar 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.

Duur van de nutswerken: vermoedelijk 4 maanden. 
De nutswerken omvatten in de eerste fase de aanleg van de nieuwe leidingen en in de volgende fase de overkoppeling maken.
Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk. Het Gemeenteplein wordt tijdelijk terug open gesteld om te parkeren. Gelieve rekening te houden dat bij eventuele evenementen een parkeerverbod geldt op het gemeenteplein.

Presentatie van de bewonersvergadering.

EINDE nutswerken: februari 2019
START rioleringswerken: maart 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Snoeck- en Pauwstraat (melsele)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018

De werken aan de nutsleidingen zijn beëindigd als voorbereiding op de heraanleg van de riolering en wegen.

START heraanleg van de riolering en wegen: voorjaar 2019
EINDE: eind 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Werken Beveren-Centrum

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

De nutswerken zijn afgerond. In januari starten de rioleringswerken.

START rioleringswerken: januari 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

N70 (Melsele-Beveren)

In de loop van 2019 zullen de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen starten. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn gepland begin 2020. Uitgebreide informatie vindt u op:

http://wegenenverkeer.be/beveren
https://www.beveren.be/werken-n70

Werken in Vossekotstraat (SINT-NIKLAAS)

Geen doorgang mogelijk langs de Bankstraat en Tassijnslaan richting Sint-Niklaas door werken in de Vossekotstraat. Alle info over deze werken op: https://www.sint-niklaas.be/vossekotstraat

Informatie De Lijn - lijnen 81 en 82 
Niet-bediende haltes Sint-Niklaas: 204709 Ster, 204710 Uilestraat, 205312 Domein, 204312 Domein, 205311 Krekel, 204354 Parking De Ster, 205354 Parking De Ster
Vervanghaltes Haasdonk: 204310 Bank, 205709 Ster, 205351 Pastoor Copstraat
Tijdelijke haltes: in de Lange Rekstraat, t.h.v. de parking De Ster en in de Eekhoornstraat, bestaande halte van lijn 3

Lijn 81: geen bediening van De Ster mogelijk
Lijn 82:
Richting Antwerpen L.O: Normale reisweg tot rotonde De Ster > Grote Baan (N70) > Gentseweg (N70) > Kruisstraat > Stuurstraat > Tassijnslaan > Bankstraat > Verder normale reisweg
Richting Sint-Niklaas: Normale reisweg tot Krekel / Vossekotstraat > Beeldstraat > Lange Rekstraat > Eekhoornstraat > Bellestraat > Verder normale reisweg

EINDE: 13 juli 2019

Atletiekterrein (Beveren)

Op het atletiekterrein komt een nieuwbouw met kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal.
De funderingswerken zijn afgerond. Momenteel is de aannemer volop bezig met het plaatsen van het staalskelet, de prefab betonpanelen en de sandwichpanelen van het dak.

De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van 532 146 EUR. Sport.Vlaanderen

START: augustus 2018
EINDE: najaar 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken.

De bouwvergunning is afgeleverd op 17/10/2018. De aannemer van de sloopwerken is Smet Aannemingen BVBA, die in december/januari zal starten met de sloopwerken.

START: begin 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

OC Boerenpoort (Melsele)

In OC Boerenpoort worden enkele verbouwingswerken uitgevoerd om de plaats te maken voor de permanentie van dienst burgerzaken, de bibliotheek en het wijkkantoor van de politie. 

START: najaar 2018
CONTACT: T 03 750 18 20

Bouw nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Linde (Haasdonk) en Sint-Elizabeth (Vrasene)

Op beide sites zijn de verschillende volumes van de gebouwen reeds zichtbaar. Momenteel is men volop in de weer met de metselwerken, zowel buiten (gevel) als de binnenwanden. De dakwerken zullen aansluitend van start gaan.

EINDE: oktober 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Horeca-punt fort Liefkenshoek (Kallo)

Voor het Fort Liefkenshoek bouwt de gemeente een nieuw HORECA-punt met bijhorende infrastructuur.

START: voorjaar 2019
EINDE: begin 2020
CONTACT: T 03 750 18 20

Uitbreiding gBS Kallo 

De lagere school wordt uitgebreid. Er wordt bovenop de bestaande school gebouwd. Hiervoor zijn de prijsvragen bij de aannemers lopende. 

START: midden 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Inrichten van een nieuwe kunstacademie (Kieldrecht)

Het voormalige stempelgebouw in Kieldrecht krijgt een nieuwe bestemming als kunstacademie voor kinderen. De prijsvraag voor deze werken is momenteel lopende. Als alles vlot verloopt zal het nieuwe schooljaar hier kunnen starten.

START: voorjaar 2019
EINDE: zomer 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

GTI (Beveren)

In de tweede helft van 2019 zullen de grote verbouwingswerken aan GTI Beveren van start gaan.
De verschillende gebouwen worden gefaseerd onder handen genomen:

  • een nieuw administratief gebouw opgericht, gekoppeld aan de bestaande klassenblok
  • de turnzaal krijgt een tussenverdieping en wordt omgevormd tot klasblok
  • de werkplaats wordt volledig gerenoveerd en op het dak van dit gebouw worden nieuwe klaslokalen voorzien, samen met een nieuwe turnzaal
  • de gevel van de bestaande klassenblok wordt aan de buitenzijde gerenoveerd.

Het GTI zal dus een make-over krijgen gedurende ruim 2 jaar. Momenteel worden de prijsoffertes van de kandidaat-aannemers onderzocht ifv de gunning van deze bouwwerken. 
Voorafgaand aan deze bouwwerken wordt het dak van de bestaande klassenblok voorzien van isolatie en een nieuwe dakdichting.

START van de dakwerken: begin 2019
EINDE: 2022
CONTACT: T 03 750 18 20