Werken

Complex Waaslandhaven-Noord

Vanaf 1 maart starten de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een volgende fase van de herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2): het wegennet aan de kant van de Sint-Antoniusweg wordt opnieuw aangelegd. Er wordt grote hinder verwacht omdat de bruggen van de rotonde over de snelweg worden afgesloten. Het verkeer moet tot eind maart omrijden langs de tunnelhoofden van de Liefkenshoektunnel of de Beverentunnel. 

Meer info

Kabelwerken in Windmolenstraat (Vrasene)

In opdracht van Eandis zijn er kabel- en sleufwerken in de Windmolenstraat vanaf 19 februari tot en met 2 maart. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken om een gemakkelijke doorgang te garanderen. Wellicht schuiven de parkeerverbodsborden mee op met de werken.

BEGIN: 19 februari 2018
EINDE: 02 maart 2018

Zwaar transport van tanks over de Ketenislaan (Kallo)

In het weekend van 10 en 11 februari is er langs de Ketenislaan in Kallo een zwaar transport van tanks gepland.
Doorgaand verkeer is niet altijd mogelijk om dat de tanks met behulp van kranen over diverse pipe-racks moeten worden gehesen.
Tijdens de shiftwissels zou doorgang over de Ketenislaan mogelijk moeten zijn.
De transporten worden dit weekend uitgevoerd om de hinder tot een minimum te beperken. De bedrijven langsheen de Ketenislaan zijn op de hoogte gesteld van de hinder.

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren) - fase 2

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

Renovatie Gerard Van Gervenstraat (Beveren)

Werken zijn voorlopig afgerond. De laatste details worden afgewerkt (zitbanken o.a.)

Ciamberlanidreef (Beveren)

Op maandag 12 februari zal de Ciamberlanidreef gefaseerd afgesloten worden voor alle verkeer (ook voor voetgangers en fietsers). Naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen worden de bomen in de Ciamberlanidreef gerooid. Lokaal is er een omleiding voorzien.

Heraanleg voetpaden Pareinlaan (Beveren)

VMB Aannemingen uit Verrebroek doet de heraanleg van de voetpaden in de Pareinlaan.

BEGIN: 18 januari 2018
EINDE: 12 februari 2018

Pastoor Verwilghenplein (Haasdonk)

Voor de demontage van een torenkraan en het leveren van prefabs wordt tussen 14 en 19 februari het Pastoor Verwilghenplein volledig afgesloten. Plaatselijk verkeer is toegelaten.

BEGIN: 14 februari 2018
EINDE: 19 februari 2018

Gildestraat en Sint-Sebastiaanstraat (Beveren)

In beide straten worden de voetpaden gerenoveerd met verhoogde boordstenen en nieuwe goten in ter plaatse gegoten beton. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd. De straten krijgen ook groenstroken.  Meer info.
EINDE: eind februari 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Havinkbeekstraat (Verrebroek)

De firma Verbraeken Infra legt in opdracht van De Watergroep een nieuwe waterleiding aan in de KMO-zone Aven Ackers – Havinkbeekstraat.
Bij deze werken worden er geen straten afgesloten maar zal er wel hinder zijn voor het verkeer. Er wordt in fasen gewerkt maar de signalisatie blijft dezelfde voor gans de duur van de werken.

BEGIN: 15 januari 2018
EINDE: 16 maart 2018

Fort de Perelweg (Kallo)

De Fort de Perelweg is afgesloten voor kraanwerkzaamheden (telkens van 08u tot 16u). Een omleiding is voorzien.
EINDE: 30 maart 2018

Rijkstraat (Verrebroek)

In Zwaantje en de Borringstraat zijn rioleringswerken aan de gang.
EINDE: maart 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Gustaaf Nees-, Clement D'Hooghe- en Emmanuel Durletstraat (Beveren)

De straten krijgen een groene facelift. Beveren is een bijenvriendelijke gemeente: er worden bloeiende bomen en struiken aangeplant zoals o.a. bijenvriendelijke rozen, narcissen en soorten kerselaars.
START: 5 februari 2018
EINDE: maart 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Werken Drukriolering landelijke wegen (Beveren)

 • Deelfase 1: afsluiting Broekstraat tussen kruispunten Heiveldstraat en Kasteelstraat (inclusief kruispunten) – omleiding langs de zuidelijke parallelweg Muidam. Tijdens de omleiding voor deze fase worden geen werken uitgevoerd aan de windmolens op de Muidam.
  Vermoedelijke uitvoering: 19 februari tot 9 maart 2018
 • Deelfase 2a: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Achterhoek, inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering: 5 maart tot 23 maart 2018
 • Deelfase 2b: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat – inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering: 19 maart tot 6 april 2018
 • Deelfase 2c: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat – kruispunten blijven vrij – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering week 3 april tot 20 april 2018

Sporthal Beveren

De bouw van de topsporthal zit in de laatste fase. De nutsvoorzieningen worden aangelegd. Vloeren en wanden worden betegeld.
EINDE: eind april 2018
CONTACT: Sportdienst - 03 750 18 80

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken.
START: april 2018
CONTACT: Arnout Mussche - 03 750 18 21

Renoveren Blokmaker- en Kuiperstraat (Haasdonk)

De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Het groen wordt in orde gebracht en de hinderlijke bomen op de voetpaden worden verwijderd. Deze straten krijgen meteen ook nieuwe zuinige LED verlichting.
START: februari
EINDE: juni 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Fietspad langs spoor

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs spoorlijn 59, van het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903.780 euro.
START: 26 februari 2018  
EINDE: 1  oktober 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Plaatsen van windmolens in Muidam (Beveren)

In de periode van 20/11/2017 tot 30/11/2018 wordt de Muidam (Zuidelijk Parallelweg E34) afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.
EINDE: eind november 2018

Snoeckstraat en Pauwstraat (Melsele)

Presenatie van de informatievergadering van 31 januari 2018
BEGIN: na bouwverlof 2018 starten de werken aan de nutsleidingen, gevolgd door de heraanleg van de riolering en wegen