Werken

Als u als ondernemer hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot de vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag (2 000 EUR) dat u helpt om de nodige maatregelen te treffen en om te blijven ondernemen.

Volgende video geeft op een duidelijke manier de voorwaarden en procedure weer.

Meer info en veel gestelde vragen (FAQ’s) over de Hinderpremie kan je terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Voor bijkomende vragen kan je terecht op onze dienst Economie.


Oosterweelverbinding

Meer info: https://www.oosterweelverbinding.be/ of volg de Oosterweelverbinding op Facebook om up-to-date te zijn https://www.facebook.com/oosterweelverbinding

Op maandag 28 september start de aannemer met verbeteringswerken aan het kruispunt van de Zwaluwbeek en Krijgsbaan in Kruibeke. De fietsverbinding wordt veiliger gemaakt en de ontsluiting van het bedrijventerrein Zwaluwbeek geoptimaliseerd. Lees meer >


N450 (Melsele)

De N450 tussen de Kapelwegel en de E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N450"

Alle informatie over de werken

EINDE: eind 2020


N70 (Melsele-Beveren)

De voorbereidingen van de heraanleg van de N70 in Melsele zijn gestart met de aanleg van een waterbekken langsheen fietspad Meersen. 
De eigenlijke wegenwerken aan de N70 starten midden januari 2021.

Alle info over de werken vindt u op https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER NEEMT COMMUNICATIE ROND DE WERKEN N70 OVER VAN GEMEENTE BEVEREN
Vanaf nu zal Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als bouwheer de communicatie rond de werken N70 verzorgen.
Wilt u actuele info over de werken N70 ‘vers van de pers’ ontvangen, dan moet u zich inschrijven op de nieuwsbrief van AWV. 

Met VRAGEN of KLACHTEN i.v.m de werken N70 kunt u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer:
T 0468 03 53 84 | E bereikbaar [dot] antwerpen [at] wegenenverkeer [dot] be

 


Werken Beveren-Centrum (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat)

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief


 

grondtransport op zaterdag 17 oktober (melsele-Beveren-vrasene)

Op zaterdag 17 oktober zal er vanaf 7 uur 's morgens een hele dag grond met vrachtwagens getransporteerd worden via volgend traject: Pareinpark, L. Van Eepoelstraat, Gaverlanddam, Leurshoek, Broekstraat, Walenweg, parallelweg met E34 richting Sint-Gillis-Waas. De lege vrachtwagens keren terug naar Pareinpark via Provinciale Baan, Brugstraat, Mosselbank, Zillebeek, Elzestraat, P Steenssensstraat, N70.

Het grondtransport is afkomstig van de aanleg van een bufferbekken in Pareinpark. Deze werken zijn een voorbereiding op de heraanleg van de N70 die start in januari.

START: 17 oktober 2020
EINDE: 17 oktober 2020


Pastoor Verwilghenplein (Haasdonk)

Op 19 oktober zal er hinder zijn op het Pastoor Verwilghenplein omwille van levering van onderdelen van een bouwkraan- hierbij wordt de parkeerstrook aan zijde plein ingenomen van huisnummer 37-31. 

Op 20 oktober wordt de doorgang op het Pastoor Verwilghenplein verhinderd ter hoogte van huisnummer 30 (woonzorgcentrum) omwille van de opstelling van een mobiele kraan.

Het Pastoor Verwilghenplein kan tijdelijk in twee richtingen aan de in- en uitrit gebruikt worden.

START: 19 oktober 2020
EINDE: 20 oktober 2020


HEIVELDSTRAAT (BEVEREN)

Op maandag 19 oktober 2020 tussen 8 en 18 uur zal een gedeelte van de Heiveldstraat afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer omwille van het plaatsen van een mobiele kraan op de gehele rijbaan ter hoogte van huisnummer 52. Doorgang voor voetgangers en fietsers is mogelijk. Een omleiding is voorzien via Reepdorp en Donkerstraat.

START: 19 oktober 2020
EINDE: 19 oktober 2020


Beverentunnel (Kallo)

De Beverentunnel wordt op 12, 13, 14 en 15 oktobergedurende vier nachten tussen 20.00 uur tot 6.00 uur afwisselend afgesloten per rijrichting. Ook op 2, 3 en 4 november staan nachtelijke sluitingen gepland. Tijdens de nachtelijke sluitingen rijdt het verkeer om via de Kallosluis.

De voorziene nachtelijke sluitingen zijn:

  • Maandagnacht 12 oktober: rijrichting Nederland
  • Dinsdagnacht 13 oktober: rijrichting Gent
  • Woensdagnacht 14 oktober rijrichting Nederland
  • Donderdagnacht 15 oktober: rijrichting Gent
  • Maandagnacht 2 november: rijrichting Nederland
  • Dinsdagnacht 3 november: rijrichting Gent
  • Woensdagnacht 4 november: rijrichting Gent

Tijdens die nachten worden reinigingswerken uitgevoerd aan de tunnelwanden, de verlichting en de kolken. Daarnaast worden er nieuwe portieken en verkeerslichten aan de tunnelingangen geplaatst zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand kan worden afgesloten. 

START: 12 oktober 2020
EINDE: 5 november 2020


FIETSPAD MEERSEN (MELSELE-BEVEREN)

Het fietspad "Meersen" in het Pareinpark wordt afgesloten wegens het grondverzet van de werken aan het bufferbekken van 26 oktober tot en met 6 november.

START: 26 oktober 2020
EINDE: 6 november 2020


Merodestraat (Kieldrecht)

Update 22 september

Beton wordt gestort vanaf 23 september. Deze werken nemen ongeveer een week in beslag. Het beton dient twee weken uit te harden. 
Half oktober zullen de werken in de Merodestraat zijn beëindigd. 
In het plantseizoen zullen de groenvoorzieningen worden aangeplant.

Update 4 september

De riolering is gelegd. De straat wordt verder afgewerkt. In het najaar worden bomen geplant.

Update 3 juli

Tijdens het bouwverlof van vrijdagavond 10 juli t.e.m. maandag 3 augustus liggen de wegenwerken stil. Gedurende deze periode is de Merodestraat enkele richting van Molenstraat naar Kouterstraat.

Afhankelijk van het weer starten op dinsdag 4 augustus de werken tussen de Sportpleinstraat en de Kouterstraat. Het gedeelte Merodestraat dat al aangelegd is, blijft definitief enkele richting.


De Merodestraat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een nieuwe riolering en een volledige nieuwe herinrichting van de straat.

De halte van De Lijn in de Merodestraat wordt niet bediend tijdens de duur van de werken. Meer info: https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/204557/Kieldrecht_Singel

Presentatie van de informatievergadering van 23 oktober 2019

Inrichting Merodestraat

START rioleringswerken en heraanleg: 18 november 2019
EINDE: eind september 2020


AANLEG STUK FIETSPAD aan inrit parking gravendreef

Van woensdag 7 tot vrijdag 9 oktober wordt een stukje fietspad aangelegd voor de inrit van de parking Gravenplein aan de Gravendreef. Omdat het beton een tijdje moet uitharden zal de inrit gesloten zijn tot en met 2 november. Verkeer richting parking wordt omgeleid langs de voormalige inrit van het politiekantoor. De uitrit zal tijdelijk langs de N70 verlopen. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen passeren langs de oprit van de brandweerkazerne.

In de loop van 2021 zal het volledige fietspad langs de Gravendreef heraangelegd worden.

START: 7 oktober 2020
EINDE: 2 november 2020


EBESLAAN (Kallo)

Tussen 5 en 16 oktober 2020 worden er rioleringswerken uitgevoerd in de Ebeslaan ter hoogte van huisnummer 22. Hierdoor zal er geen doorgang zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het éénrichtingsverkeer zal tijdens deze periode opgeheven worden zodat bewoners hun woningen kunnen bereiken.


GTI (Beveren)

Het GTI krijgt een nieuwe klassenblok van 12 klassen. 

START: oktober 2020
EINDE: oktober 2021


VOETBAL FREMA/ZAKDAM (MELSELE)

Er worden nieuwe aangepaste kleedkamers voorzien en schrijnwerk wordt vervangen. 

EINDE: eind 2020


GBS KALLO

De school wordt uitgebreid met 4 extra klaslokalen, waarvan 3 grote en 1 kleinere klas.
Voor de veiligheid zal tijdens de werken een aparte werfzone en -toegang ingericht zodat het werfverkeer gescheiden word van de circulatie van de school. Hierdoor zal de verbindingswegel tussen de Hoog-Kallostraat en de Kallo dam tijdens de werken afgesloten worden.

START: maart 2020
EINDE: eind 2020


Lokaal Dienstencentrum Sabot (Melsele)

Parochiehuis Sabot wordt afgebroken. Op de plaats wordt een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen gebouwd in verschillende fases.

START: 2020
EINDE: 2023


GBS De Toren

Renovatie en nieuwbouw.

START: begin 2021
EINDE: in de loop van 2022


Woonzorgcentrum Haasdonk en WZC Vrasene (Haasdonk-Vrasene)

De bouw van assistentiewoningen en woonzorgcentra.

EINDE: voorjaar 2021


Horeca-trefpunt Fort Liefkenshoek (Kallo)

De werken voor het bouwen van een nieuw horeca-trefpunt op de site van Fort Liefkenshoek zijn gestart.
Tijdens de werken wordt een aparte werfzone ingericht zodat de bouwwerkzaamheden de werking van het Fort slechts minimaal zullen hinderen.
Het nieuwe horecatrefpunt omvat een grote en kleine zaal met een totale capaciteit van 100 personen, een keuken, sanitair en een groot terras. Dit zal de werking van het fort en de regelmatig georganiseerde evenementen zeker ten goede komen.

EINDE: voorjaar 2021