Werken

Kabel- en sleufwerken in Heiveldstraat

Eandis kabel- en sleufwerken voert in de Heiveldstraat uit. In de werfzone is een parkeerverbod voorzien.
EINDE: 20 december 2017

Aanleg voetpaden in Haagmolenstraat en opritten Snoeckstraat

Voor de werken in de Haagmolenstraat dient de straat te worden afgesloten voor het verkeer. Lokale bewoners kunnen wel hun woning bereiken.
Voor de werken in de Snoeckstraat is doorgaand verkeer mogelijk via afwisselende doorgang.
EINDE: 11 december 2017
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Fort de Perelweg

De Fort de Perelweg afgesloten voor kraanwerkzaamheden (telkens van 08u tot 16u). Een omleiding is voorzien.
EINDE: 12 januari 2018

Gildestraat en Sint-Sebastiaanstraat

In beide straten worden de voetpaden gerenoveerd met verhoogde boordstenen en nieuwe goten in ter plaatse gegoten beton. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd. De straten krijgen ook frisse groenstroken.  Meer info.
EINDE: begin 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Rijkstraat

In Zwaantje en de Borringstraat zijn rioleringswerken aan de gang.
EINDE: maart 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Sporthal Beveren

De bouw van de topsporthal zit in de laatste fase. De nutsvoorzieningen worden aangelegd. Vloeren en wanden worden betegeld.
EINDE: eind april 2018
CONTACT: Sportdienst - 03 750 18 80

Gustaaf Nees-, Clement D'hooghe en Emmanuel Durletstraat

De straten krijgen een groene facelift. Beveren is een bijenvriendelijke gemeente: er worden bloeiende bomen en struiken aangeplant zoals o.a. bijenvriendelijke rozen, narcissen en soorten kerselaars.
START: rond de jaarwisseling
EINDE: februari 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Fietspad langs spoor

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs spoorlijn 59, van het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903.780 euro.
START: 29 januari 
EINDE: 1 september 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Renoveren Blokmaker- en Kuiperstraat

De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Het groen wordt in orde gebracht en de hinderlijke bomen op de voetpaden worden verwijderd. Deze straten krijgen meteen ook nieuwe zuinige LED verlichting.
START: februari
EINDE: juni 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Plaatsen van windmolens in Muidam

In de periode van 20/11/2017 tot 17/09/2018 wordt de Muidam (Zuidelijk Parallelweg E34) afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.
EINDE: half september 2018

Werken Glazenleeuwstraat

Maandag 20 november start de aannemer met werken in de Glazenleeuwstraat. Deze situeren zich tussen het kruispunt Glazenleeuwstraat – Klapperstraat en inkom begraafplaats.
De werken omvatten:

  • affrezen van de asfaltlaag en plaatselijk herstellen van goten en boordstenen op 20 november
  • aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag op dinsdag 21 november
  • plaatsen belijning ( fietssuggestiestrook , zebrapaden … ) op woensdag 22 november

Omwille van ongunstige weersomstandigheden kan deze planning steeds worden gewijzigd.
Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk. Alleen wanneer de nieuwe toplaag asfalt wordt gelegd is er geen verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer wordt dan omgeleid.
De bewoners van de wijk “Drie Lindekens“ kunnen tijdens de werken hun woning bereiken via de Kleine Kromstraat. Daar worden tijdelijk enkele paaltjes verwijderd.
De putten worden nog gevuld met asfalt. De timing hiervan hangt af van het proefproject enkelrichting en van de weersomstandigheden.

Renovatie Gerard Van Gervenstraat

De Gerard van Gervenstraat krijgt een opknapbeurt. De werken zullen ongeveer ongeveer een 20-tal werkdagen in beslag nemen. Meer info.
EINDE: eind december 2017