Werken

Botermelkstraat (Haasdonk)

Vanaf maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2018 wordt in de Botermelkstraat een uitwijkstrook aangelegd. De Botermelkstraat zal dan afgesloten worden voor alle verkeer. Een omleiding is voorzien.

Melselebrug, Kallosluis

Van woensdag 10 oktober, 8 uur tot en met maandag 29 oktober 20 uur zijn er aan de Melselebrug verschillende werken gepland door het Havenbedrijf en Infrabel. Het verkeer wordt omgeleid via de Farnèsebrug.

Fietspad langs spoor (Beveren, Melsele)

Update 20 september

Over bijna de gehele lengte van het fietspad is beton gegoten. Ondertussen is Eandis gestart met de voorbereidende werken van de verlichting.

Ook op het kruispunt met de Gentstraat is gekleurde beton gegoten die moet uitharden. De strook rode beton benadrukt de voorrang voor gebruikers van het lange afstandsfietspad op de fietsers die de overweg kruisen. Automobilisten kunnen de spoorweg in de Genstraat niet langer kruisen. Zij moeten gebruik maken van de spoorwegovergang in de Appelstraat.

Opgelet, het fietspad kan nog niet gebruikt worden! 

De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903 780 euro. 

EINDE: eind 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

Parking Gravenplein (Beveren)

De oprit en het gedeelte aan de werfzone van het nieuw ac worden heraangelegd. Er worden grindrasters aangelegd.

EINDE: najaar 2018

Parking 'Brielstraat-N450' (Melsele)

De gemeente legt dit najaar een parking aan op de hoek van de Brielstraat en N450.

EINDE: najaar 2018

Wegenis- en rioleringswerken in Sportlaan (Vrasene)

De wegeniswerken in de Smisstraat en de Sportlaan zijn beëindigd. Er worden nog wegeniswerken uitgevoerd in de nieuwe verkaveling (oud voetbalplein). 

EINDE: november 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

Melselestraat (Haasdonk)

Vanaf 1 augustus 2018 is de Melselestraat afgesloten voor de aanleg van leidingen in opdracht van De Watergroep. Dit in functie van de geplande wegenwerken in 2019. De nutswerken omvatten het verplaatsen, vervangen en vernieuwen van oude nutsleidingen. Plaatselijk verkeer van de bewoners is toegestaan. Een omleiding voor het doorgaand verkeer wordt voorzien via Kruibekesteenweg, Heirbaan en Keizerstraat in beide richtingen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. De planning is onderhevig aan de weersomstandigheden.
• FASE 3 - Melselestraat vanaf Peerkenswegel tot Keizerstraat en Peerkenswegel zelf tot aan het P. Verwilghenplein (half oktober tot half november)
• FASE 4 - P. Verwilghenplein tot Keizerstraat (begin november tot kerstverlof)
• FASE 5 - Keizerstraat nr. 36 tot Keizerstraat 2 (half november tot eind november)
• FASE 6 - Keizerstraat 43 tot Perstraat zal in december en januari worden uitgevoerd.

EINDE: begin 2019
CONTACT: Bert Vertenten | T 03 750 18 04

Fietspad Zillebeek (Beveren)

Ter hoogte van het kruispunt met de Elzenstraat wordt de gevaarlijke fietsoversteek verwijderd. De rijbaan wordt aangepast zodat er aan beide zijden ruimte is voor de aanleg van een enkelrichtingsfietspad.

START: 5 november 2018 
EINDE: december 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

Renovatiewerken wegdek Oud-Arenberg (Kieldrecht)

Het wegdek van Oud-Arenberg wordt gerenoveerd. De betonstraatstenen worden vervangen door asfalt.

gedeelte Marktplein
START: 22 oktober 2018
EINDE: 27 oktober 2018

Oud-Arenberg
START: 5 november 2018
EINDE:  23 november 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

A. Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. De nutswerken starten vermoedelijk in het najaar 2018, aansluitend op de werken aan de nieuwe verkaveling. 
Presentatie van de informatievergadering.

START werken aan de nutsleidingen: najaar 2018
EINDE werken nutsleidingen: eind januari 2019
CONTACT: Bert Vertenten | T 03 750 18 04

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren)

In de Irisstraat, Begoniastraat, Azalealaan en Leliestraat worden de voetpaden, opritten, boordstenen en goten opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. De riolering wordt plaatselijk hersteld waar nodig. De werken aan de nutsleidingen zijn lopende.

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

EINDE nutswerken: januari 2019
START wegeniswerken: 4 februari 2019
EINDE wegeniswerken: oktober 2019 
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

N450 (Melsele)

De N450 tussen de Gaverlandwegel en N34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

START nutswerken: najaar 2018
START wegeniswerken: voorjaar 2019
EINDE: najaar 2019
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

Plaatsen van windmolens in zuidelijke parallelweg E34 (Beveren)

In de periode van 20 november 2017 tot 30 november 2018 wordt de Zuidelijke Parallelweg E34 afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.

Duur van de nutswerken: vermoedelijk 4 maanden. 
De nutswerken omvatten in de eerste fase de aanleg van de nieuwe leidingen en in de volgende fase de overkoppeling maken.
Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk. Het Gemeenteplein wordt tijdelijk terug open gesteld om te parkeren. Gelieve rekening te houden dat bij eventuele evenementen een parkeerverbod geldt op het gemeenteplein.

Presentatie van de bewonersvergadering.

EINDE nutswerken: februari 2019
START rioleringswerken: maart 2019
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

SNOECK- EN PAUWSTRAAT (MELSELE)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018

De werken aan de nutsleidingen zijn beëindigd als voorbereiding op de heraanleg van de riolering en wegen.

START: heraanleg van de riolering en wegen: voorjaar 2019
EINDE: eind 2019
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

WERKEN BEVEREN-CENTRUM

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

De nutswerken zijn afgerond. In januari starten de rioleringswerken.

START rioleringswerken:  januari 2019
CONTACT: Patrick De Maeyer | T 03 750 18 05

N70 (MELSELE-BEVEREN)

De werken zijn gepland eind 2019. Uitgebreide informatie vindt u op:

http://wegenenverkeer.be/beveren
https://www.beveren.be/werken-n70

WERKEN IN VOSSEKOTSTRAAT (SINT-NIKLAAS)

Geen doorgang mogelijk langs de Bankstraat en Tassijnslaan richting Sint-Niklaas door werken in de Vossekotstraat. Alle info over deze werken op: https://www.sint-niklaas.be/vossekotstraat

Informatie De Lijn - lijnen 81 en 82 
Niet-bediende haltes Sint-Niklaas: 204709 Ster, 204710 Uilestraat, 205312 Domein, 204312 Domein, 205311 Krekel, 204354 Parking De Ster, 205354 Parking De Ster
Vervanghaltes Haasdonk: 204310 Bank, 205709 Ster, 205351 Pastoor Copstraat
Tijdelijke haltes: in de Lange Rekstraat, t.h.v. de parking De Ster en in de Eekhoornstraat, bestaande halte van lijn 3

Lijn 81: geen bediening van De Ster mogelijk
Lijn 82:
Richting Antwerpen L.O: Normale reisweg tot rotonde De Ster > Grote Baan (N70) > Gentseweg (N70) > Kruisstraat > Stuurstraat > Tassijnslaan > Bankstraat > Verder normale reisweg
Richting Sint-Niklaas: Normale reisweg tot Krekel / Vossekotstraat > Beeldstraat > Lange Rekstraat > Eekhoornstraat > Bellestraat > Verder normale reisweg

EINDE: 13 juli 2019

Atletiekterrein (Beveren)

Op het atletiekterrein komt een nieuwbouw met kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal. Fase 1 van de afbraakwerken is afgerond.
De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van 532 146 EUR. Sport.Vlaanderen

START: augustus 2018
EINDE: najaar 2019
CONTACT: Katrijn Heyrman | T 03 750 18 22

TEXAMSITE KIELDRECHT

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken. Het aanbestedingsdossier is afgerond en de bouwvergunning werd ingediend.

START: najaar 2018
CONTACT: T 03 750 18 20

OC BOERENPOORT (MELSELE)

In OC Boerenpoort worden enkele verbouwingswerken uitgevoerd om de plaats te maken voor de permanentie van dienst burgerzaken, de bibliotheek en het wijkkantoor van de politie. 

START: najaar 2018
CONTACT: T 03 750 18 20

Bouw nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Linde (Haasdonk) en Sint-Elizabeth (Vrasene)

Op beide sites zijn de bestaande woonzorgcentra volledig gesloopt. 
In Haasdonk is de kelderplaat onder het lokaal dienstencentrum uitgevoerd. Het eerste bouwvolume van het nieuwe woonzorgcentrum wordt momenteel uitgevoerd, binnen enkele weken zal men aan de eerste verdieping starten. In Vrasene is de kelderplaat van de ondergrondse parkeergarage en het woonzorgcentrum eveneens gestort. Binnen enkele weken zal men ook hier bovengronds de eerste volumes zien verschijnen.

EINDE: oktober 2019
CONTACT: Karolien Heirman | T 03 750 46 23

Horeca-punt fort Liefkenshoek (Kallo)

Voor het Fort Liefkenshoek bouwt de gemeente een nieuw HORECA-punt met bijhorende infrastructuur.

START: eind 2018
EINDE: begin 2020
CONTACT: T 03 750 18 20

Uitbreiding gbS Kallo 

De lagere school wordt uitgebreid.

START: begin 2019
CONTACT: T 03 750 18 20