Werken


Als u als ondernemer hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot de vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag (2 000 EUR) dat u helpt om de nodige maatregelen te treffen en om te blijven ondernemen.

Volgende video geeft op een duidelijke manier de voorwaarden en procedure weer.

Meer info en veel gestelde vragen (FAQ’s) over de Hinderpremie kan je terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Voor bijkomende vragen kan je terecht op onze dienst Economie.


N450 (Melsele)

De N450 tussen de Kapelwegel en de E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N450"

Alle informatie over de werken

START wegen- en rioleringswerken: 13 januari 2020
EINDE: najaar 2020

N70 (Melsele-Beveren)

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N70"

Uitgebreide informatie over deze werken vindt u  op:

https://www.beveren.be/werken-n70

http://wegenenverkeer.be/beveren

Werken Beveren-Centrum (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat)

De doorgang Ciamberlanidreef-Yzerhand blijft onderbroken. De Ciamberlanidreef is bereikbaar vanuit de Kasteeldreef. De opritten blijven bereikbaar. 

De wegenwerken werden hervat. De aanleg van de voetpaden en parkeerstroken in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat is gestart. 

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief

Fietspad tussen Ploegweg en Sint-Antoniusweg (Kallo)

Vanaf maandag 13 januari tot eind april 2020 (afhankelijk van de weersomstandigheden) zal het fietspad tussen de Ploegweg en Sint-Antoniusweg niet toegankelijk zijn omwille van nutswerken ter hoogte van Borealis Kallo. Een omleiding is voorzien.

BEGIN: 13 januari 2020
EINDE: april 2020 

Liefkenhoektunnel (Kallo)

In de Liefkenshoektunnel zijn onderhoudswerken gepland op donderdag 16 januari voor de rijrichting Gent/Beveren en op vrijdag 17 januari voor de rijrichting Nederland/Stabroek.
De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, en dit tot ‘s anderendaags 5 uur.

Omleiding
De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (16/01) en Nederland (17/01) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute voorzien zodat u alsnog vlot uw bestemming kan bereiken. Gelieve de aanwijzingen ter plaatse te volgen. Meer informatie kan u terugvinden op www.liefkenshoektunnel.be.

Hoge Wegel (Haasdonk)

Vanaf maandag 4 november 2019 tot en met 15 februari 2020 zal er gewerkt worden in de Hoge Wegel. Deze werken houden herstellingen in van de rijbaan, voetpad en greppels. De aannemer verwittigt de bewoners van de Hoge Wegel wanneer de opritten van hun woningen niet bereikbaar zijn.

START: 4 november 2019
EINDE: 15 februari 2020

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel).
Meer informatie over de werken vindt u hier.

EINDE: zomer 2020

Merodestraat (Kieldrecht)

De Merodestraat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een nieuwe riolering en een volledige nieuwe herinrichting van de straat.

De halte van De Lijn in de Merodestraat wordt niet bediend tijdens de duur van de werken.

Presentatie van de informatievergadering van 23 oktober 2019

Inrichting Merodestraat

START rioleringswerken en heraanleg: 18 november 2019
EINDE: zomer 2020

Melselestraat (Haasdonk)

Wegenis wordt in de 2e helft van 2020 vernieuwd van Keizerstraat tot de wegel naar de sportzone. De nutswerken werden afgerond.

START wegeniswerken: 2020

Snoeck- en Pauwstraat (Melsele)

De heraanleg is in uitvoering. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.


EINDE: voorjaar 2020

Grote Geule (Kieldrecht)

In de eerste week van november is gestart met het uitbaggeren van de Grote Geule in Kieldrecht. Hierdoor zal de waterkwaliteit en biodiversiteit van dit prachtig stukje natuur verbeteren. De werken zullen voor de omwonenden weinig of geen hinder veroorzaken. Het slib zal eerst ter plaatse in een bekken 'uitwateren' en ten vroegste in de zomer van 2020 afgevoerd worden. Hierbij zal het centrum van Kieldrecht niet belast worden.

START: november 2019
EINDE: zomer 2020

Oosterweel (Antwerpen-LO)

Fase 3: juli 2019 tot juli 2020

Werken E17 tussen de af- en oprittencomplexen Zwijndrecht en Kruibeke.

Meer informatie op deze website.Fort Liefkenshoek (Kallo)

De voorbereidende werken voor het bouwen van een nieuw horeca-trefpunt op de site van Fort Liefkenshoek zijn opgestart. Aansluitend starten ook effectief de bouwwerken, deze zullen ± 15 maanden duren. Tijdens de werken wordt een aparte werfzone ingericht zodat de bouwwerkzaamheden de werking van het Fort slechts minimaal zullen hinderen.
Het nieuwe horecatrefpunt omvat een grote en kleine zaal met een totale capaciteit van 100 personen, een keuken, sanitair en een groot terras. Dit zal de werking van het fort en de regelmatig georganiseerde evenementen zeker ten goede komen.

START: februari 2020
EINDE: voorjaar 2021

Basischool Kallo

De school wordt uitgebreid met 4 extra klaslokalen, waarvan 3 grote en 1 kleinere klas. De uitbreiding zal gerealiseerd worden als nieuw te bouwen verdieping op het recentere gebouw van de lagere school. De werken starten na de krokusvakantie en zullen het hele jaar in beslag nemen. Door deze uitbreiding zal het tekort aan klaslokalen in de school verholpen worden.
Voor de veiligheid zal tijdens de werken een aparte werfzone en -toegang ingericht zodat het werfverkeer gescheiden word van de circulatie van de school. Hierdoor zal de verbindingswegel tussen de Hoog-Kallostraat en de Kallo dam tijdens de werken afgesloten worden.

START: maart 2020
EINDE: eind 2020