Werken

Als u als ondernemer hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot de vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag (2 000 EUR) dat u helpt om de nodige maatregelen te treffen en om te blijven ondernemen.

Volgende video geeft op een duidelijke manier de voorwaarden en procedure weer.

Meer info en veel gestelde vragen (FAQ’s) over de Hinderpremie kan je terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Voor bijkomende vragen kan je terecht op onze dienst Economie.


N450 (Melsele)

De N450 tussen de Kapelwegel en de E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N450"

Alle informatie over de werken

START wegen- en rioleringswerken: 13 januari 2020
EINDE: najaar 2020

N70 (Melsele-Beveren)

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N70"

Uitgebreide informatie over deze werken vindt u  op:

https://www.beveren.be/werken-n70

http://wegenenverkeer.be/beveren

Werken Beveren-Centrum (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat)

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief

N485 (Bergstraat, Haasdonk)

Vanaf 2 maart 2020 voert het Agentschap Wegen en Verkeer aanpassingswerken uit op de brug van de N485 over de E17 van het op- en afrittencomplex in Haasdonk.
De werken hebben als doel de zichtbaarheid bij het op en afrijden te verhogen. Daarnaast doen we een aantal snelheidsverlagende ingrepen. Ook het wegdek wordt vernieuwd en er komt nieuwe verlichting. De werken met de grootste hinder gebeuren tijdens het weekend. Op maandagochtend 30 maart voor de ochtendspits moeten alle werken klaar.

Timing en fasering

  • De werken starten op 2 maart 2020. Tijdens de eerste weken van de werken past de aannemer de middengeleiders op de afritten, de betonnen vangrails en de zijbermen. Tijdens deze werken kan het verkeer in alle richtingen door en zal er beperkte hinder zijn voor het verkeer.
  • In het weekend van 27 maart gaan de brug en alle op- en afritten dicht voor asfalteringswerken. 

Hoe rijdt het verkeer tijdens het weekend van 27 maart?
Vanaf vrijdag 27 maart om 19u gaat het volledige complex in Haasdonk dicht. De E17 op- en afrijden zal niet mogelijk zijn. Alle verkeer moet omrijden via het op- en afrittencomplex Kruibeke of via Sint-Niklaas-centrum.

START: 2 maart 2020
EINDE: 29 maart 2020

Voor meer meer info Agentschap Wegen & Verkeer

Haasdonkbaan (Beveren)

Vanaf woensdag 26 februari zal na de spits éénrichtingsverkeer ingesteld worden voor nutswerken op de Haasdonkbaan (gedeelte tussen spooroverweg en N70 Gentseweg).
Komende van Haasdonk geldt een omleiding via de Bosstraat, Piet Stautstraat, Bosdamlaan, N70 (Oude Zandstraat). Komende van Beveren is er doorgang.
Op vrijdagavond 28 februari zal deze omleiding aan kant gezet worden voor het weekend. Op maandag 2 maart zal deze na de spitsuren terug ingesteld worden en dit tot vrijdag 6 maart 2020 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

START: 26 februari 2020
EINDE: 6 maart 2020

Fietspad tussen Ploegweg en Sint-Antoniusweg (Kallo)

Tot eind februari 2020 (afhankelijk van de weersomstandigheden) zal het fietspad tussen de Ploegweg en Sint-Antoniusweg niet toegankelijk zijn ter hoogte van Borealis Kallo. De Nationale Maatschappij der Pijpleidingen voert er nutswerken uit. Een omleiding is voorzien. Vanaf maart tot eind april zal er fietsverkeer toegestaan zijn maar zal er ook werfverkeer op en langsheen het fietspad zijn. Daarom wordt extra signalisatie bijgeplaatst zoals o.a. verkeersremmers (chicane) en verkeersborden met verlaging van de toegestane snelheid (max. 10k m/u).  

BEGIN: 13 januari 2020
EINDE: april 2020 

Fietssnelweg f4 (Beveren)

Het laatste ontbrekende stuk van Fietssnelweg F4 tussen de H. Consciencestraat en de Gasdam wordt aangelegd. Het gedeelte Kruibekesteenweg van het spoor tot aan de inrit F4 aan de Gasdam, krijgt het statuut van fietsstraat.
START: voorjaar 2020
EINDE: zomer 2020

Achterontsluiting Kasteeldreef (Beveren)

De wegel die vanaf de Europalaan, voorbij de schrijnwerkerij GTI tot aan de Bankwegel loopt, wordt verbreed en verhard als achterontsluiting. Naast de weg worden ook drie bufferbekkens aangelegd en de bestaande verbinding met de Kasteeldreef wordt gefatsoeneerd.
START: voorjaar 2020
EINDE: zomer 2020

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel).
Meer informatie over de werken vindt u hier.

EINDE: zomer 2020

Merodestraat (Kieldrecht)

De Merodestraat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een nieuwe riolering en een volledige nieuwe herinrichting van de straat.

De halte van De Lijn in de Merodestraat wordt niet bediend tijdens de duur van de werken.

Presentatie van de informatievergadering van 23 oktober 2019

Inrichting Merodestraat

START rioleringswerken en heraanleg: 18 november 2019
EINDE: zomer 2020

Melselestraat (Haasdonk)

Voor de wegeniswerken in de Melselestraat loopt momenteel een nieuw openbaar onderzoek. Daardoor is de start van de werken uitgesteld. Meer info over de timing volgt later.

Snoeck- en Pauwstraat (Melsele)

De heraanleg is in uitvoering. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.


EINDE: voorjaar 2020

Grote Geule (Kieldrecht)

In de eerste week van november is gestart met het uitbaggeren van de Grote Geule in Kieldrecht. Hierdoor zal de waterkwaliteit en biodiversiteit van dit prachtig stukje natuur verbeteren. De werken zullen voor de omwonenden weinig of geen hinder veroorzaken. Het slib zal eerst ter plaatse in een bekken 'uitwateren' en ten vroegste in de zomer van 2020 afgevoerd worden. Hierbij zal het centrum van Kieldrecht niet belast worden.

START: november 2019
EINDE: zomer 2020

Oosterweel (Antwerpen-LO)

Fase 3: juli 2019 tot juli 2020

Werken E17 tussen de af- en oprittencomplexen Zwijndrecht en Kruibeke.

Meer informatie op deze website.horeca-trefpunt Fort Liefkenshoek (Kallo)

De voorbereidende werken voor het bouwen van een nieuw horeca-trefpunt op de site van Fort Liefkenshoek zijn opgestart. Aansluitend starten ook effectief de bouwwerken, deze zullen ± 15 maanden duren. Tijdens de werken wordt een aparte werfzone ingericht zodat de bouwwerkzaamheden de werking van het Fort slechts minimaal zullen hinderen.
Het nieuwe horecatrefpunt omvat een grote en kleine zaal met een totale capaciteit van 100 personen, een keuken, sanitair en een groot terras. Dit zal de werking van het fort en de regelmatig georganiseerde evenementen zeker ten goede komen.

EINDE: voorjaar 2021

GBS Kallo

De school wordt uitgebreid met 4 extra klaslokalen, waarvan 3 grote en 1 kleinere klas.
Voor de veiligheid zal tijdens de werken een aparte werfzone en -toegang ingericht zodat het werfverkeer gescheiden word van de circulatie van de school. Hierdoor zal de verbindingswegel tussen de Hoog-Kallostraat en de Kallo dam tijdens de werken afgesloten worden.

START: maart 2020
EINDE: eind 2020