Werken

Gaverlandstraat (Melsele)

De Gaverlandstraat tussen de huisnummers 17 en 31 wordt voor collectorwerken afgesloten. De werken zijn nodig voor de nabijgelegen verkaveling. Er is een omleiding voorzien via Dijkstraat en Koolputstraat.

START: 26 februari
EINDE: 30 maart 

Glazenleeuwstraat / Klapperstraat (Beveren)

Op donderdag 1 of vrijdag 2 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden, voert de firma D’Hollander BVBA overlagingswerken rond de putdeksels op het kruispunt Glazenleeuwstraat / Klapperstraat uit.
De werken duren 1 werkdag. Het kruispunt is die dag afgesloten.
Ook in de Glazenleeuwstraat, tussen Klapperstraat en Kleine Kromstraat, gebeuren er overlagingen rond de putdeksels. Hierdoor zal er plaatselijk verkeershinder zijn. Er wordt een tijdelijke omleiding voorzien.

Complex Waaslandhaven-Noord

Vanaf 1 maart starten de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een volgende fase van de herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2): het wegennet aan de kant van de Sint-Antoniusweg wordt opnieuw aangelegd. Er wordt grote hinder verwacht omdat de bruggen van de rotonde over de snelweg worden afgesloten. Het verkeer moet tot eind maart omrijden langs de tunnelhoofden van de Liefkenshoektunnel of de Beverentunnel. 

Meer info

Kabelwerken in Windmolenstraat (Vrasene)

In opdracht van Eandis zijn er kabel- en sleufwerken in de Windmolenstraat vanaf 19 februari tot en met 2 maart. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken om een gemakkelijke doorgang te garanderen. Wellicht schuiven de parkeerverbodsborden mee op met de werken.

BEGIN: 19 februari 2018
EINDE: 02 maart 2018

Zwaar transport van tanks over de Ketenislaan (Kallo)

In het weekend van 24 en 25 februari is er langs de Ketenislaan in Kallo een zwaar transport van tanks gepland.
Doorgaand verkeer is niet altijd mogelijk om dat de tanks met behulp van kranen over diverse pipe-racks moeten worden gehesen.
Tijdens de shiftwissels zou doorgang over de Ketenislaan mogelijk moeten zijn.
De transporten worden dit weekend uitgevoerd om de hinder tot een minimum te beperken. De bedrijven langsheen de Ketenislaan zijn op de hoogte gesteld van de hinder.

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren) - fase 2

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

Ciamberlanidreef (Beveren)

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de nutswerken van start gaan vanaf 26 februari.

In fase 1 wordt gestart met de De Brownestraat en aan de zijde van de Ciamberlanidreef met de onpare huisnummers.

De uitgebreide presentatie volgt weldra.

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Heraanleg voetpaden Pareinlaan (Beveren)

VMB Aannemingen uit Verrebroek doet de heraanleg van de voetpaden in de Pareinlaan. Tegelijkertijd worden ook noodzakelijke nutswerken uitgevoerd.

BEGIN: 18 januari 2018
EINDE: 2 maart 2018

Gildestraat en Sint-Sebastiaanstraat (Beveren)

In beide straten werden de voetpaden gerenoveerd met verhoogde boordstenen en nieuwe goten in ter plaatse gegoten beton. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd. De straten krijgen ook groenstroken. Voor de asfalteringswerken wordt het geschikte weer afgewacht. Meer info.
EINDE: maart 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Havinkbeekstraat (Verrebroek)

De firma Verbraeken Infra legt in opdracht van De Watergroep een nieuwe waterleiding aan in de KMO-zone Aven Ackers – Havinkbeekstraat.
Bij deze werken worden er geen straten afgesloten maar zal er wel hinder zijn voor het verkeer. Er wordt in fasen gewerkt maar de signalisatie blijft dezelfde voor gans de duur van de werken.

BEGIN: 15 januari 2018
EINDE: 16 maart 2018

Fort de Perelweg (Kallo)

De Fort de Perelweg is afgesloten voor kraanwerkzaamheden (telkens van 08u tot 16u). Een omleiding is voorzien.
EINDE: 30 maart 2018

Werf Rijkstraat (Verrebroek)

In Zwaantje en de Borringstraat zijn rioleringswerken aan de gang.
EINDE: maart 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Gustaaf Nees-, Clement D'Hooghe- en Emmanuel Durletstraat (Beveren)

De straten krijgen een groene facelift. Beveren is een bijenvriendelijke gemeente: er worden bloeiende bomen en struiken aangeplant zoals o.a. bijenvriendelijke rozen, narcissen en soorten kerselaars.
START: 5 februari 2018
EINDE: maart 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Werken Drukriolering landelijke wegen (Beveren)

 • Deelfase 1: afsluiting Broekstraat tussen kruispunten Heiveldstraat en Kasteelstraat (inclusief kruispunten) – omleiding langs de zuidelijke parallelweg Muidam. Tijdens de omleiding voor deze fase worden geen werken uitgevoerd aan de windmolens op de Muidam.
  Vermoedelijke uitvoering: 19 februari tot 9 maart 2018
 • Deelfase 2a: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Achterhoek, inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering: 5 maart tot 23 maart 2018
 • Deelfase 2b: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat – inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering: 19 maart tot 6 april 2018
 • Deelfase 2c: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat – kruispunten blijven vrij – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.
  Vermoedelijke uitvoering week 3 april tot 20 april 2018

Sporthal Beveren

De bouw van de topsporthal zit in de laatste fase. De nutsvoorzieningen worden aangelegd. Vloeren en wanden worden betegeld.
EINDE: eind mei 2018
CONTACT: Sportdienst - 03 750 18 80

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken. Het aanbestedingsdossier is in voorbereiding.
START: najaar 2018
CONTACT: Arnout Mussche - 03 750 18 21

Renoveren Blokmaker- en Kuiperstraat (Haasdonk)

De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Het groen wordt in orde gebracht en de hinderlijke bomen op de voetpaden worden verwijderd. Deze straten krijgen meteen ook nieuwe zuinige LED verlichting.
START: maart
EINDE: juni 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Fietspad langs spoor

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs spoorlijn 59, van het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903.780 euro.
START: 26 februari 2018  
EINDE: 1  oktober 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Plaatsen van windmolens in Muidam (Beveren)

In de periode van 20/11/2017 tot 30/11/2018 wordt de Muidam (Zuidelijk Parallelweg E34) afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.

De werken zijn voorlopig opgeschort omdat Muidam gebruikt wordt als omleiding voor de werken in de Heiveldstraat/Broekstraat.

EINDE: eind november 2018

Snoeckstraat en Pauwstraat (Melsele)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018
START: na bouwverlof 2018 starten de werken aan de nutsleidingen, gevolgd door de heraanleg van de riolering en wegen.

Melselestraat (Haasdonk)

De straat wordt heraangelegd. Nutswerken starten vermoedelijk in augustus 2018.

Alexander Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. Nutswerken starten vermoedelijk vanaf september 2018.
Presentatie volgt nog.
Het dossier van het fietspad tussen A. Farnèselaan en Viergemeet zit in de laatste fase om aanbesteed te worden.

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. Presentatie van de bewonersvergadering volgt.

Atletiekterrein (Beveren)

Nieuwe accomodaties: kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal.

BEGIN: april/mei 2018