Werken

Liefkenshoektunnel (Kallo)

In de Liefkenshoektunnel, in de richting van Nederland, wordt gedurende 2 weekends gewerkt.
Tijdens de werken is er in de tunnelkoker richting Nederland slechts 1 rijstrook beschikbaar. Doortochten van uitzonderlijke transporten zijn hierdoor zeer moeilijk. Transporten breder dan 3 meter en/of langer dan 20 meter zijn tijdens de werkzaamheden verboden.

BEGIN: 15 november 2019 om 20 uur
EINDE: 18 november 2019 om 5 uur
BEGIN: 22 november 2019 om 20 uur
EINDE: 25 november 2019 om 5 uur

Schoorhavenweg (Verrebroek)

Een gedeelte van de Schoorhavenweg wordt afgesloten voor asfalteringswerken. Logistiek Park Waasland (haven 1280-1299) en Aven Ackers blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers hebben doorgang via fietspad.
De omleiding wordt aangegeven vanaf de E34 en zal via R2 gebeuren.

START: 29 november 2019, vanaf 19 uur
EINDE: 2 december 2019, om 5 uur 

Grote Geule (Kieldrecht)

In de eerste week van november wordt gestart met het uitbaggeren van de Grote Geule in Kieldrecht. Hierdoor zal de waterkwaliteit en biodiversiteit van dit prachtig stukje natuur verbeteren. De werken zullen voor de omwonenden weinig of geen hinder veroorzaken. Het slib zal eerst ter plaatse in een bekken 'uitwateren' en ten vroegste in de zomer van 2020 afgevoerd worden. Hierbij zal het centrum van Kieldrecht niet belast worden.

Oudedijk (Kallo)

Vanaf maandag 4 november om 7 uur tot en met zaterdag 23 november zal een gedeelte van de Oudedijk afgesloten worden voor het hernieuwen van het wegdek. Een omleiding is voorzien langs de Ketenislaan, Sint-Annalaan en Ploegweg.

START: 4 november 2019
EINDE: 23 november 2019

Hoge Wegel (Haasdonk)

Vanaf maandag 4 november 2019 tot en met 15 februari 2020 zal er gewerkt worden in de Hoge Wegel. Deze werken houden herstellingen in van de rijbaan, voetpad en greppels. De aannemer verwittigt de bewoners van de Hoge Wegel wanneer de opritten van hun woningen niet bereikbaar zijn.

START: 4 november 2019
EINDE: 15 februari 2019

Sint-Antoniusweg/Keteldijk (Waaslandhaven)

Op vrijdag 15 november vanaf 20 uur tot en met zondag 17 november 2019 te 20 uur zal er een gedeelte van de Sint-Antoniusweg/Keteldijk afgesloten worden. Er wordt nieuwe asfalt gegoten. Dit zal hinder brengen voor de aanpalende bedrijven.

START: 15 november 2019
EINDE: 17 november 2019

Spoorweglaan (Melsele)

Op 23 november wordt de Spoorweglaan – juist na het kruispunt met de N70 afgesloten omwille van de plaatsing van een mobiele kraan. De hinder duurt van 6u00 tot 19u00.
Er is geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen via het voetpad aan de pare zijde van de Spoorweglaan (langsheen Grote Baan 200) het kruispunt met de N70 bereiken.

START: 23 november 2019
EINDE: 23 november 2019

N450 (Melsele)

De N450 tussen de Kapelwegel en de E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N450"

Alle informatie over de werken

START wegeniswerken: november 2019
EINDE: 2020

N70 (Melsele-Beveren)

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N70"

Maandag 7 oktober startten de werken aan de rioleringsputten langs de N70 tussen supermarkt Carrefour en de Essendreef. In een eerste fase wordt gewerkt aan de zuidkant van de N70 in de berm, aan de parkeerstroken en het fietspad. 
Tijdens deze fase, die behoudens omstandigheden tot 27 oktober duurt, blijft verkeer richting Beveren mogelijk.

Ook op maandag 7 oktober startten de nutswerken aan de zuidelijke kant van de N70 vanaf kruispunt Schoolstraat tot aan Jan Bekenshoekwegel. Hiervoor wordt de IJzerstraat ter hoogte van de Grote Baan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer én fietsers. Het verkeer wordt omgeleid via de Spoorweglaan.

Uitgebreide informatie over deze werken vindt u  op:

https://www.beveren.be/werken-n70

http://wegenenverkeer.be/beveren

OOSTERWEEL (ANTWERPEN-LO)

UPDATE 4 JULI

Fase 3: juli 2019 tot juli 2020

Werken E17 tussen de af- en oprittencomplexen Zwijndrecht en Kruibeke.

Meer informatie op deze website.

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel).
Meer informatie over de werken vindt u hier.

EINDE: zomer 2020

Burchtstraat (Kruibeke)

Riolerings- en wegeniswerken in de Burchtstraat in Kruibeke: start juni 2019  - voorziene einddatum:  december 2019.
Voor deze werken wordt de Burchtstraat volledig afgesloten. Het fietspad blijft wel open zodat fietsers en voetgangers de werf steeds kunnen passeren.

Voor meer informatie, klik hier.

START: juni 2019
EINDE: december 2019

Merodestraat (Kieldrecht)

De Merodestraat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een nieuwe riolering en een volledige nieuwe herinrichting van de straat.
Presentatie van de informatievergadering van 23 oktober 2019

Inrichting Merodestraat

START rioleringswerken en heraanleg: 18 november 2019

Melselestraat (Haasdonk)

Wegenis wordt hier vernieuwd van Keizerstraat tot de wegel naar de sportzone.

EINDE nutswerken: najaar 2019
START wegeniswerken: voorjaar 2020

Snoeck- en Pauwstraat (Melsele)

De heraanleg is in uitvoering. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.


EINDE: voorjaar 2020

Werken Beveren-centrum (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat)

De wegeniswerken zijn volop bezig. 

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief


Atletiekterrein Beveren

Op het atletiekterrein komt een nieuwbouw met kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal. De betegeling en verdere afwerking is gestart. Tijdens Levensloop zal volop gebruikt kunnen gemaakt worden van de nieuwe hal.
De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van 532 146 EUR. Sport.Vlaanderen

EINDE: oktober 2019

Kunstacademie op de Freethiel

De volwassenenafdeling van Kunstacademie Beveren krijgt een leslokaal onder de tribunes van het voetbalstadion De Freethiel.

EINDE: december 2019

Uitbreiding GBS Kallo 

De lagere school wordt uitgebreid. Er wordt bovenop de bestaande school gebouwd. De opdracht is ondertussen gegund en de werken zullen snel opstarten.

START: midden 2019

openbaar toilet Grote Markt (Beveren)

Binnen afzienbare tijd zullen er renovatiewerken worden uitgevoerd aan het openbare toilet Grote Markt. Momenteel blijft het toilet gesloten vanwege defecten door vandalisme.

OC Haasdonk

Op de plaats van het oude parochiehuis van Haasdonk plant de gemeente een nieuw ontmoetingscentrum.

OC Ermenrike (Kieldrecht)

De foyer van OC Ermenrike in Kieldrecht wordt uitgebreid, en zal worden voorzien van een leskeuken. Ook het sanitair en de omliggende ruimtes zullen een grondige opknapbeurt krijgen.