Werken

Pastoor Steenssenstraat (Beveren)

Vanuit de Lindenlaan wordt de Pastoor Steenssensstraat wordt enkel richting voor de uitvoering van werken. Een omleiding naar Lindenlaan is voorzien langs de Jef Van Hoofstraat en de Peter Benoitlaan.
START: maandag 4 maart 2019
EINDE: vrijdag 8 maart 2019

Periodieke onderhoudswerken in tunnels

Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Hieronder vindt u een overzicht voor de maand februari.

  • Beverentunnel: 13 en 14 februari

Tijdens de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 februari wordt er in de Beverentunnel (R2) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Stabroek. Tijdens de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 februari is de koker richting Beveren aan de beurt. Tijdens de werken (20u-06u) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de sluis van Kallo.

  • Beverentunnel: 15 februari

Tijdens de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 februari wordt er in de Beverentunnel (R2) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Stabroek. Tijdens de werken (23u-04u) is de koker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de sluis van Kallo.

  • Waaslandtunnel: 20 februari

Tijdens de nacht van woensdag 20 februari wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De tunnel is tussen 20.00u en 04.00u volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.

Inrit Gravenplein (Beveren)

Opgelet wanneer u gaat parkeren op de parking aan het Gravenplein, centrum Beveren: momenteel geldt er, uitgezonderd voor vrachtwagens en bussen, een eenrichtingscirculatie. U rijdt de parking op via de Gravendreef en af via een tijdelijke uitrit tussen Jeugdcentrum Togenblik en Ter Vesten in. Via de Zwarte Dreef bereik je dan de N70. Deze regeling is zeker van kracht tot en met 13 februari (onder voorbehoud). 
Plan zie https://bit.ly/2WQDWun

De inrit langs de Gravendreef is versmald omdat er werken zijn aan het BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag, duurzame warmtepomp) voor het administratief centrum.

START: 30 januari 2019
EINDE: 13 februari 2019

Burchtstraat (Kruibeke)

Vanaf maart starten de voorbereidende werken voor de riolerings- en wegeniswerken in de Burchtstraat op het grondgebied van Kruibeke.

  • Heirbaan, tussen Galgenstraat en Hogenakkerhoek: aanleg van twee betonstroken langsheen de bestaande baan. Start: maart 2019
  • Fietspad Beverenstraat ter hoogte van E17: aanleg van een fietspad langs de beide kanten van de rijbaan: Start: maart-april 2019. Voor deze werken wordt er 1 rijstrook ingenomen. Er zal met lichten gewerkt worden.
  • Werken Burchtstraat: riolerings- en wegeniswerken. Start juni 2019  - voorziene einddatum: 15/12/2019. Voor deze werken wordt de Burchtstraat volledig afgesloten. Het fietspad blijft wel open zodat fietsers en voetgangers de werf steeds kunnen passeren.

Op 27 februari om 16 uur is er in het gemeentehuis van Kruibeke een infomoment over de werken gepland.

Fort de Perelweg (Kallo)

Omwille van kraamwerkzaamheden blijft de Fort de Perelweg afgesloten voor verkeer. Een omleiding is voorzien.
EINDE: 31 januari 2019 

Perenlaan en Kastanjelaan (Kieldrecht)

Voor de verkaveling Perenlaan en Kastanjelaan is de inrichting van het openbaar domein volop aan de gang.

EINDE: voorjaar 2019

Merodestraat (Kieldrecht)

In de Merodestraat worden werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. In de werkzone wordt een parkeerverbod geplaatst en het verkeer kan beurtelings passeren.
De werkzones schuiven op naargelang de uitvoering van de werken. Er wordt een werfzone gecreëerd in de eerste 5 parkeerstroken in de Sportpleinstraat voor stockage van materiaal.
Na het afsluiten van de werken aan de nutsleidingen zullen de riolerings- en wegeniswerken starten.

EINDE (nutswerken): april 2019

Fietspad langs spoor (Beveren, Melsele)

Het gehele traject van het fietspad is in gebruik. Eandis bereidt de werken aan de verlichting voor.

Automobilisten kunnen de spoorweg in de Genstraat niet langer kruisen. Zij moeten gebruik maken van de spoorwegovergang in de Beekmolenstraat.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903 780 euro. 

CONTACT: T 03 750 18 00

Melselestraat (Haasdonk)

Vanaf 1 augustus 2018 is de Melselestraat afgesloten voor de aanleg van leidingen in opdracht van De Watergroep. Dit in functie van de geplande wegenwerken in 2019. De nutswerken omvatten het verplaatsen, vervangen en vernieuwen van oude nutsleidingen. Plaatselijk verkeer van de bewoners is toegestaan.

Het doorgaand verkeer wordt geleid over een omleiding over de Perstraat en de Blokmakerstraat. Enkel lokaal verkeer en veiligheidsdiensten kunnen de Keizerstraat nog bereiken (tussen Perstraat en Melselestraat).

Momenteel zijn er tot 1 maart werken aan de gang in de Keizerstraat.

CONTACT: T 03 750 18 00

A. Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. Momenteel zijn worden de huisaansluitingen aan de nieuwe leidingen gekoppeld.
Presentatie van de informatievergadering.

EINDE werken nutsleidingen: eind januari 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Fietspad Meersen (Melsele, Beveren)

De aanleg van de nieuwe fietsverbinding tussen de wijk Viergemeet (Beveren) en Gaverlandstraat (Melsele) starten 18 februari 2019.

BEGIN: 18 februari 2019
EINDE: najaar 2019

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren)

In de Irisstraat, Begoniastraat, Azalealaan en Leliestraat worden de voetpaden, opritten, boordstenen en goten opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. De riolering wordt plaatselijk hersteld waar nodig. De werken aan de nutsleidingen zijn lopende.

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

EINDE nutswerken: januari 2019
START wegeniswerken: 4 februari 2019
EINDE wegeniswerken: oktober 2019 
CONTACT: T 03 750 18 00

N450 (Melsele)

De N450 tussen de Gaverlandwegel en E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

START nutswerken: najaar 2018
START wegeniswerken: voorjaar 2019
EINDE: najaar 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.

Duur van de nutswerken: vermoedelijk 4 maanden. 
De nutswerken omvatten in de eerste fase de aanleg van de nieuwe leidingen en in de volgende fase de overkoppeling maken.
Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk. Het Gemeenteplein wordt tijdelijk terug open gesteld om te parkeren. Gelieve rekening te houden dat bij eventuele evenementen een parkeerverbod geldt op het gemeenteplein.

Presentatie van de bewonersvergadering.

EINDE nutswerken: februari 2019
START rioleringswerken: maart 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Snoeck- en Pauwstraat (melsele)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018

De werken aan de nutsleidingen zijn beëindigd als voorbereiding op de heraanleg van de riolering en wegen.

START heraanleg van de riolering en wegen: voorjaar 2019
EINDE: eind 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

Werken Beveren-Centrum

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

De nutswerken zijn afgerond. In januari starten de rioleringswerken.

START rioleringswerken: januari 2019
CONTACT: T 03 750 18 00

N70 (Melsele-Beveren)

In de loop van 2019 zullen de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen starten. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn gepland begin 2020. Uitgebreide informatie vindt u op:

http://wegenenverkeer.be/beveren
https://www.beveren.be/werken-n70

Werken in Vossekotstraat (SINT-NIKLAAS)

Geen doorgang mogelijk langs de Bankstraat en Tassijnslaan richting Sint-Niklaas door werken in de Vossekotstraat. Alle info over deze werken op: https://www.sint-niklaas.be/vossekotstraat

Informatie De Lijn - lijnen 81 en 82 
Niet-bediende haltes Sint-Niklaas: 204709 Ster, 204710 Uilestraat, 205312 Domein, 204312 Domein, 205311 Krekel, 204354 Parking De Ster, 205354 Parking De Ster
Vervanghaltes Haasdonk: 204310 Bank, 205709 Ster, 205351 Pastoor Copstraat
Tijdelijke haltes: in de Lange Rekstraat, t.h.v. de parking De Ster en in de Eekhoornstraat, bestaande halte van lijn 3

Lijn 81: geen bediening van De Ster mogelijk
Lijn 82:
Richting Antwerpen L.O: Normale reisweg tot rotonde De Ster > Grote Baan (N70) > Gentseweg (N70) > Kruisstraat > Stuurstraat > Tassijnslaan > Bankstraat > Verder normale reisweg
Richting Sint-Niklaas: Normale reisweg tot Krekel / Vossekotstraat > Beeldstraat > Lange Rekstraat > Eekhoornstraat > Bellestraat > Verder normale reisweg

EINDE: 13 juli 2019

Atletiekterrein (Beveren)

Op het atletiekterrein komt een nieuwbouw met kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal.
De funderingswerken zijn afgerond. Momenteel is de aannemer volop bezig met het plaatsen van het staalskelet, de prefab betonpanelen en de sandwichpanelen van het dak.

De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van 532 146 EUR. Sport.Vlaanderen

START: augustus 2018
EINDE: najaar 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken.

De bouwvergunning is afgeleverd op 17/10/2018. De aannemer van de sloopwerken is Smet Aannemingen BVBA.

CONTACT: T 03 750 18 20

Kunstacademie op De Freethiel

De volwassenenafdeling van Kunstacademie Beveren krijgt een leslokaal onder de tribunes van het voetbalstadion De Freethiel. De prijsvraag hiervoor is lopende.

START: najaar 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Bouw nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Linde (Haasdonk) en Sint-Elizabeth (Vrasene)

Op beide sites zijn de verschillende volumes van de gebouwen reeds zichtbaar. Momenteel is men volop in de weer met de metselwerken, zowel buiten (gevel) als de binnenwanden. De dakwerken zullen aansluitend van start gaan.

EINDE: oktober 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Horeca-punt fort Liefkenshoek (Kallo)

Voor het Fort Liefkenshoek bouwt de gemeente een nieuw HORECA-punt met bijhorende infrastructuur.

START: najaar 2019
EINDE: 2020
CONTACT: T 03 750 18 20

Uitbreiding gBS Kallo 

De lagere school wordt uitgebreid. Er wordt bovenop de bestaande school gebouwd. Hiervoor zijn de prijsvragen bij de aannemers lopende. 

START: midden 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

Inrichten van een nieuwe kunstacademie (Kieldrecht)

Het voormalige stempelgebouw in Kieldrecht krijgt een nieuwe bestemming als kunstacademie voor kinderen. De prijsvraag voor deze werken is momenteel lopende. Als alles vlot verloopt zal het nieuwe schooljaar hier kunnen starten.

START: voorjaar 2019
EINDE: zomer 2019
CONTACT: T 03 750 18 20

GTI (Beveren)

Het GTI krijgt een make-over gedurende ruim 2 jaar. Momenteel worden de prijsoffertes van de kandidaat-aannemers onderzocht ifv de gunning van deze bouwwerken. 

Voorafgaand aan deze bouwwerken wordt het dak van de bestaande klassenblok voorzien van isolatie en een nieuwe dakdichting.

CONTACT: T 03 750 18 20