Werken

Rioleringswerken in Sportlaan (Vrasene)

Een gedeelte van de Sportlaan in Vrasene (kant Smisstraat tot huisnummer 54) en de voetweg (tussen Smisstraat en Dorpsdam) is afgesloten voor wegen- en rioleringswerken voor de aanleg van een nieuwe verkaveling.  Een plaatselijke omleiding is voorzien.

EINDE: 20 juli 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Complex Waaslandhaven-Noord

  • Fase 4 van de werken wordt afgerond tegen 30 juni.
  • Fase 5 van de werken (beperkte hinder) start op 19 juni en zal vermoedelijk duren tot 8 juli.
  • Afsluiting Fly-over van de rotonde voor werken aan de brugvoegen van 25/06 tot 30/06.

Meer informatie vindt u op de website: http://www.werkenwaaslandhavennoord.be.

Werken in Vossekotstraat (Sint-Niklaas)

Geen doorgang mogelijk langs de Bankstraat en Tassijnslaan richting Sint-Niklaas door werken in de Vossekotstraat. Alle info over deze werken op: https://www.sint-niklaas.be/vossekotstraat

Informatie De Lijn - lijnen 81 en 82 
Niet-bediende haltes Sint-Niklaas: 204709 Ster, 204710 Uilestraat, 205312 Domein, 204312 Domein, 205311 Krekel, 204354 Parking De Ster, 205354 Parking De Ster
Vervanghaltes Haasdonk: 204310 Bank, 205709 Ster, 205351 Pastoor Copstraat
Tijdelijke haltes: in de Lange Rekstraat, t.h.v. de parking De Ster en in de Eekhoornstraat, bestaande halte van lijn 3

Lijn 81: geen bediening van De Ster mogelijk
Lijn 82:
Richting Antwerpen L.O: Normale reisweg tot rotonde De Ster > Grote Baan (N70) > Gentseweg (N70) > Kruisstraat > Stuurstraat > Tassijnslaan > Bankstraat > Verder normale reisweg
Richting Sint-Niklaas: Normale reisweg tot Krekel / Vossekotstraat > Beeldstraat > Lange Rekstraat > Eekhoornstraat > Bellestraat > Verder normale reisweg

EINDE: 13 juli 2019

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren)

In de Irisstraat, Begoniastraat, Azalealaan en Leliestraat worden de voetpaden, opritten, boordstenen en goten opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. De riolering wordt plaatselijk hersteld waar nodig. De werken aan de nutsleidingen zijn gestart.

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

START: juni 2018 (nutsvoorzieningen)
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Werken Beveren-Centrum

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Fort de Perelweg (Kallo)

In de Fort de Perelweg is verkeershinder door kraanwerkzaamheden. Wanneer de kraan in werking is, wordt de weg voor het verkeer afgesloten. Een omleiding is voorzien.

EINDE: 30 juni 2018

Werken Drukriolering landelijke wegen (Beveren)

  • Fase 1: afsluiting Broekstraat tussen kruispunten Heiveldstraat en Kasteelstraat (inclusief kruispunten) – omleiding langs de zuidelijke parallelweg Muidam. Tijdens de omleiding voor deze fase worden geen werken uitgevoerd aan de windmolens op de Muidam.
  • Fase 2: afsluiting Heiveldstraat tussen Kromstraat en Broekstraat inclusief het kruispunt met de Kromstraat – omleiding langs Heiveldstraat – Achterhoek – Broekstraat.

EINDE: 22 juni 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Plaatsen van windmolens IN Zuidelijke Parallelweg E34 (BEVEREN)

In de periode van 20 november 2017 tot 30 november 2018 wordt de Zuidelijke Parallelweg E34 afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.

De werken worden hervat op 25 juni. 

Hinder van 25 juni tot 20 september in Muidam, Drieboomkesstraat, Kasteelstraat, Bokstraat en Hoogstraat omwille van de aanleg van elektriciteitskabels voor de windmolens. 

Sporthal Beveren

De bouw van de topsporthal zit in de laatste fase. De sporthal wordt in juni opgeleverd, de eerste sportactiviteiten zijn gepland voor augustus 2018.

EINDE: eind juni 2018
CONTACT: Sportdienst - 03 750 18 80

Snoeckstraat en Pauwstraat (Melsele)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018

Na het bouwverlof starten de werken aan de nutsleidingen, gevolgd door de heraanleg van de riolering en wegen.

START: 7 augustus 2018 
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Melselestraat (Haasdonk)

De straat wordt heraangelegd. In functie van de heraanleg starten de nutswerken begin augustus. 

START: augustus 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.

Aanleg van nieuwe leidingen door De Watergroep. Startdatum: maandag 31 juni, verwachte einddatum leidingsaanleg: 24 september.

Presentatie van de bewonersvergadering.

START: augustus 2018
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken. Het aanbestedingsdossier is afgerond.

START: najaar 2018
CONTACT: Arnout Mussche - 03 750 18 21

Fietspad langs spoor

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs spoorlijn 59, van het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903 780 euro. 

EINDE: 1  oktober 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Alexander Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. Nutswerken starten vermoedelijk vanaf september 2018.
Het dossier van het fietspad tussen A. Farnèselaan en Viergemeet zit in de laatste fase om aanbesteed te worden.
Presentatie van de informatievergadering.

  • Start werken aan de nutsleidingen: september 2018
  • Duur werken nutsleidingen: 2 maand
  • Start wegenis- en rioleringswerken: november 2018
  • Duur wegenis- en rioleringswerken: 5 maand

CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

N70

De werken starten begin 2019. Momenteel worden er een 40-tal proefsleuven gegraven in functie van de ligging van de ondergrondse leidingen.

Fietsers kunnen gebruik maken van alternatieven zoals het fietspad tussen Gentstraat en Cortewalle.

Uitgebreide informatie vindt u op:
http://wegenenverkeer.be/beveren
https://www.beveren.be/werken-n70

Atletiekterrein (Beveren)

Nieuwe accomodaties: kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal.
De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van 532 146 EUR. Sport.Vlaanderen

START: augustus 2018

Bouw nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Linde (Haasdonk) en Sint-Elizabeth (Vrasene)

Op beide sites zijn de bestaande woonzorgcentra volledig gesloopt. 
In Haasdonk is de kelderplaat onder het lokaal dienstencentrum uitgevoerd. Het eerste bouwvolume van het nieuwe woonzorgcentrum wordt momenteel uitgevoerd, binnen enkele weken zal men aan de eerste verdieping starten. In Vrasene is de kelderplaat van de ondergrondse parkeergarage en het woonzorgcentrum eveneens gestort. Binnen enkele weken zal men ook hier bovengronds de eerste volumes zien verschijnen.

EINDE: oktober 2019
CONTACT: Karolien Heirman - 03 750 46 23