Werken

Als u als ondernemer hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot de vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag (2 000 EUR) dat u helpt om de nodige maatregelen te treffen en om te blijven ondernemen.

Volgende video geeft op een duidelijke manier de voorwaarden en procedure weer.

Meer info en veel gestelde vragen (FAQ’s) over de Hinderpremie kan je terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Voor bijkomende vragen kan je terecht op onze dienst Economie.


Oosterweelwerken

1) Werken aan Oosterweelverbinding (plaatsing bruggen) zorgen voor verkeershinder op de E34 Antwerpen-Kust en in de omgeving.

RICHTING KUST

De E34 richting kust wordt volledig afgesloten ter hoogte van Zwijndrecht.
Deze werken hebben vooral impact op inwoners die in de haven werken.

  • van vrijdag 07| 08, 22 uur tot maandag 10|08, 5 uur
  • van vrijdag 21|08, 22 uur tot maandag 24|08, 5 uur

De omleiding loopt via de Keetberglaan (de parallelweg), Steenlandlaan naar de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Zuid, waar het verkeer de Ring R2 in alle richtingen op kan.

*** Gevolgen voor het verkeer in en nabij de haven: zie onder

RICHTING ANTWERPEN

De E34 richting Antwerpen ter hoogte van Zwijndrecht gaat slechts over één rijstrook.

  • op zaterdagen 08|08 en 22|08 van 5 to 18 uur
  • op zondag 09|08 van 5 tot 15 uur

Op Antwerpen-Linkeroever is de linkse afrit 7 Sint-Anna, komende van de E34, afgesloten. Dus de verbinding (Charles De Costerlaan) naar linkeroever en de Waaslandtunnel is afgesloten. De omleiding hiervoor loopt via de R1, E17 en de keerbrug in Kruibeke.

Info zie ook: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/artikel/plaatsen-nieuwe-bruggen-waaslandhaven-oost-e34-naar-zelzate-afgesloten

2) De oprit E17 Antwerpen-Linkeroever aan de P&R is afgesloten van 12|08 tot 31|08

3) Vanaf 01|09 sluit de oprit van de E17 in Zwijndrecht richting Antwerpen definitief.

RIJTIPS

  • Wie van en naar Antwerpen-linkeroever moet, gebruikt best de N70 Melsele-Zwijndrecht.
  • Wie naar Antwerpen-rechteroever en/of verder richting oosten moet, rijdt best naar de oprit van de E17 in Kruibeke of in Haasdonk.
  • Wie naar het zuiden moet, rijdt best over de Scheldebrug in Temse.

 

*** Gevolgen voor het verkeer in en nabij de haven op 7-10|08 en 21-24|08.

De omleiding zorgt op de Keetberglaan voor de afsluiting van twee aansluitingswegen.

1) In Melsele is de aansluiting van de Keetberglaan met de N450 afgesloten ter hoogte van de rotonde brandweerkazerne. (Hulpdiensten hebben daar wel doorgang.)
Het autoverkeer voor de N450 Melsele/ Kallo (Melseledijk) wordt naar de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Zuid gestuurd, waar het de Ring R2 in de richting van de E34 op kan. Door op R2 de linkse rijstrook te nemen (richting Beveren), bereikt men de E34 en wat verder de afrit 9 Melsele naar de N450 Melsele/ Kallo (Melseledijk).

Voor alle duidelijkheid: Vanop de N450 Melsele/ Kallo (Melseledijk) kan men de E34 in de richting van Zelzate en Antwerpen wel oprijden.

2) In Zwijndrecht is de Canadastraat volledig afgesloten ter hoogte van de verkeerslichten. Noch ingaand, noch uitgaand autoverkeer voor de Canadastraat en de Scheldedijk (Haven 1000–1029) is er mogelijk. (Hulpdiensten hebben daar wel doorgang.)

Het autoverkeer voor de Canadastraat en de Scheldedijk (Haven 1000 -1029) wordt omgeleid via de Keetberglaan en de Kwarikweg.

Op de Keetberglaan dient het verkeer komende uit het westen te keren op rotonde van de Boerenveldseweg om de Kwarikweg te kunnen bereiken.
Opgelet: Op de Keetberglaan geldt aan de verkeerslichten van de Canadastraat, op uitzondering voor de hulpdiensten, het verbod voor linksafslaand verkeer. Alle verkeer wordt daar onherroepelijk de autosnelweg opgestuurd. Dus vooraf keren op een van de rotondes van de Keetberglaan is de boodschap, voor wie naar de Canadastraat of Scheldedijk moet.

Het uitgaand verkeer van de Canadastraat en de Scheldedijk wordt via Kwarikweg naar de Keetberglaan gestuurd waar het ter hoogte van de rotonde van de brandweerkazerne alle richtingen uit kan.

Belangrijk om weten: Deze werken hebben geen invloed op het fietsverkeer in- en uit de haven!

Meer info: https://www.oosterweelverbinding.be/ of volg de Oosterweelverbinding op Facebook om up-to-date te zijn https://www.facebook.com/oosterweelverbinding


N450 (Melsele)

De N450 tussen de Kapelwegel en de E34 wordt heraangelegd: nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek en fietspaden.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief "Werken N450"

Alle informatie over de werken

EINDE: eind 2020

N70 (Melsele-Beveren)

Een nieuwe fase van de wegenwerken staat voor de deur. De werken aan het bufferbekken in de buurt van Pareinpark starten half september, de eigenlijke wegenwerken in januari 2021.

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER NEEMT COMMUNICATIE ROND DE WERKEN N70 OVER VAN GEMEENTE BEVEREN
Vanaf nu zal Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als bouwheer de communicatie rond de werken N70 verzorgen.
Wilt u actuele info over de werken N70 ‘vers van de pers’ ontvangen, dan moet u zich inschrijven op de nieuwsbrief van AWV. 

https://www.beveren.be/werken-n70

https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele

Werken Beveren-Centrum (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand, Donkvijverstraat)

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

Schrijf je in voor de e-nieuwsbrief

Verrebroekstraat (Verrebroek)

Van 3 tot en met 7 augustus zal de Verrebroekstraat op het kruispunt met de Binnendijk en de Paardenkerkhofstraat voor de helft ingenomen worden door onderhoudswerken aan het waterleidingnetwerk. De werken dienen te gebeuren onder het baanvak komende vanuit centrum Verrebroek.
Omwille van de warme weersomstandigheden zal de signalisatie tot maandagmorgen 10 augustus blijven staan zodat de asfalt langer kan uitharden.

In de Verrebroekstraat zal ter hoogte van de werken een voorrangsregel gelden met tijdelijke verkeerslichten.

START: 3 augustus 2020
EINDE: 10 augustus 2020

Fietspad Oudedijk (Kallo)

Tussen 6 en 8 augustus zijn er werken aan een hoogspanningmast op de Oudedijk tussen de halte fietsbus (nabij oprit naar de Liefkenshoektunnel) en het bedrijf ECU/Van Moer (haven 1994).

Dit zorgt voor een onderbreking van het fietspad ter hoogte van de werfzone. Doorgaand fietsverkeer tussen de Kallosluis en Fort Liefkenshoek en de nabijgelegen bedrijven is niet mogelijk. Omrijden via het fietspad langsheen Ketenislaan, die de dijk van de Schelde volgt, is de boodschap.
De halte fietsbus op de Oudedijk en de bedrijven aan de Keteldijk (Katoen Natie, TOTAL, …) zijn enkel toegankelijk vanuit de Kallosluis. De bedrijven ECU/Van Moer zijn enkel bereikbaar vanuit het noorden.

START: 6 augustus 2020
EINDE: 8 augustus 2020 

Kallobaan (Beveren)

Op dinsdag 11 augustus tussen 6 en 13 uur zal een gedeelte van de Kallobaan (tussen Kloosterstraat en Luitenant Van Eepoelstraat) afgesloten worden omwille van het plaatsen van een mobiele kraan op de weg voor het verwijderen van een klascontainer.
Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen de werfzone passeren. Gemotoriseerd verkeer dient de omleiding te volgen via Kloosterstraat, Vredestraat, Luitenant Van Eepoelstraat en Soldatendreef.

START: 11 augustus 2020
EINDE: 11 augustus 2020

Spooroverweg Appelstraat (Melsele)

Van 22 augustus om 6 uur tot maandagochtend 24 augustus om 6 uur zal de spooroverweg in de Appelstraat volledig afgesloten worden voor alle verkeer (ook voor fietsers en voetgangers) voor werken aan de overweg.

De omleiding voor gemotoriseerd verkeer is via Spoorweglaan, Beekmolenstraat, Dweerse Kromstraat, Puiput, Gentstraat. Fietsers/voetgangers komende van Melsele kunnen via de Spoorweglaan richting station Melsele de spoorovergang kruisen en daar terug het fietspad F4 nemen richting Sint-Niklaas.

START: 22 augustus 2020
EINDE: 24 augustus 2020

Fietssnelweg F4 (Beveren)

Het laatste ontbrekende stuk van Fietssnelweg F4 tussen de H. Consciencestraat en de Gasdam wordt aangelegd. Het gedeelte Kruibekesteenweg van het spoor tot aan de inrit F4 aan de Gasdam, krijgt het statuut van fietsstraat.

Na deze werken zal de nodige markering voor fietsstraat aangebracht worden in dit gedeelte en in het verder deel tot aan de Gasdam.

EINDE: september 2020

Achterontsluiting Kasteeldreef (Beveren)

De wegel die vanaf de Europalaan, voorbij de schrijnwerkerij GTI tot aan de Bankwegel loopt, wordt verbreed en verhard als achterontsluiting. Naast de weg worden ook drie bufferbekkens aangelegd en de bestaande verbinding met de Kasteeldreef wordt gefatsoeneerd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken zijn beëindigd tegen september. Tijdens het bouwverlof van 13 juli tot 3 augustus liggen de werken stil.

EINDE: september 2020

Merodestraat (Kieldrecht)

Update 3 juli

Tijdens het bouwverlof van vrijdagavond 10 juli t.e.m. maandag 3 augustus liggen de wegenwerken stil. Gedurende deze periode is de Merodestraat enkele richting van Molenstraat naar Kouterstraat.

Afhankelijk van het weer starten op dinsdag 4 augustus de werken tussen de Sportpleinstraat en de Kouterstraat. Het gedeelte Merodestraat dat al aangelegd is, blijft definitief enkele richting.


De Merodestraat wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Er komt een nieuwe riolering en een volledige nieuwe herinrichting van de straat.

De halte van De Lijn in de Merodestraat wordt niet bediend tijdens de duur van de werken. Meer info: https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/204557/Kieldrecht_Singel

Presentatie van de informatievergadering van 23 oktober 2019

Inrichting Merodestraat

START rioleringswerken en heraanleg: 18 november 2019
EINDE: september 2020

Grote Geule (Kieldrecht)

In de eerste week van november is gestart met het uitbaggeren van de Grote Geule in Kieldrecht. Hierdoor zal de waterkwaliteit en biodiversiteit van dit prachtig stukje natuur verbeteren. De werken zullen voor de omwonenden weinig of geen hinder veroorzaken. Het slib zal eerst ter plaatse in een bekken 'uitwateren' en ten vroegste in de zomer van 2020 afgevoerd worden. Hierbij zal het centrum van Kieldrecht niet belast worden.

START: november 2019
EINDE: zomer 2020

GTI (Beveren)

Het GTI krijgt een nieuwe klassenblok van 12 klassen.

START: oktober 2020
EINDE: oktober 2021

Lokaal Dienstencentrum Sabot (Melsele)

Parochiehuis Sabot wordt afgebroken. Op de plaats wordt een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen gebouwd in verschillende fases.

START: eind 2020
EINDE: 2023

Woonzorgcentrum Haasdonk en WZC Vrasene (Haasdonk-Vrasene)

De bouw van assistentiewoningen en woonzorgcentra.

EINDE: voorjaar 2021

Voetbal Frema/Zakdam (Melsele)

Er worden nieuwe aangepaste kleedkamers voorzien en schrijnwerk wordt vervangen.

EINDE: eind 2020

Horeca-trefpunt Fort Liefkenshoek (Kallo)

De voorbereidende werken voor het bouwen van een nieuw horeca-trefpunt op de site van Fort Liefkenshoek zijn opgestart. Aansluitend starten ook effectief de bouwwerken, deze zullen ± 15 maanden duren. Tijdens de werken wordt een aparte werfzone ingericht zodat de bouwwerkzaamheden de werking van het Fort slechts minimaal zullen hinderen.
Het nieuwe horecatrefpunt omvat een grote en kleine zaal met een totale capaciteit van 100 personen, een keuken, sanitair en een groot terras. Dit zal de werking van het fort en de regelmatig georganiseerde evenementen zeker ten goede komen.

EINDE: voorjaar 2021

GBS Kallo

De school wordt uitgebreid met 4 extra klaslokalen, waarvan 3 grote en 1 kleinere klas.
Voor de veiligheid zal tijdens de werken een aparte werfzone en -toegang ingericht zodat het werfverkeer gescheiden word van de circulatie van de school. Hierdoor zal de verbindingswegel tussen de Hoog-Kallostraat en de Kallo dam tijdens de werken afgesloten worden.

START: maart 2020
EINDE: eind 2020