Werken

Krijgsbaan (Melsele)

EANDIS dient herstellingen uit te voeren op de Krijgsbaan ter hoogte van huisnr. 236. Vanaf maandag 20 augustus, 9 uur t.e.m. vrijdag 24 augustus zal de Krijgsbaan voorbij het kruispunt met de Lindenstraat, in de richting van Melsele, afgesloten worden voor het autoverkeer . Fietsers en bromfietsers in die richting kunnen wel door.  In de andere richting, komende van Melsele, kan het verkeer gewoon door.  Het kruispunt met de Nieuwlandstraat blijft vrij. Het verkeer naar Beveren en Melsele wordt omgeleid langs de E17 via afrit 15a Haasdonk. Het verkeer naar Zwijndrecht wordt omgeleid langs de E17 afrit 17 Zwijndrecht. De bewoners van de Krijgsbaan nrs. 196 tot 234 kunnen hun woning bereiken via een doorgang vanaf het kruispunt met de Nieuwlandstraat. Langsdaar blijft ook het Total station bereikbaar. De bewoners van de Krijgsbaan nrs. 236 en 238 geraken nog voorbij het kruispunt met de Lindenstraat.

 hennenneststraat (melsele)

Vanaf vrijdag 17 augustus, 22 uur tot vrijdag 31 augustus, 16 uur zal de spooroverweg in de Hennenneststraat afgesloten worden voor het verkeer o.w.v. werken aan het spoorwegnet i.o.v. Infrabel. Plaatselijk wordt een omleiding voorzien.

Vendoornstraat (Melsele)

Vanaf vrijdag 17 augustus om 22 uur tot dinsdag 4 september om 16 uur zal de spooroverweg in de Vendoornstraat  afgesloten worden voor werken aan het spoorwegnet i.o.v. Infrabel. Plaatselijk wordt een omleiding voorzien.

Fort de Perelweg (Kallo)

Op donderdag 9 augustus zal de Fort de Perelweg volledig afgesloten worden wegens werken aan het sluisplatform. Een omleiding wordt voorzien.

Sint-Elisabethstraat (Melsele)

Donderdag 9 augustus tussen 8 en 16 uur zal de Sint-Elisabethstraat tijdelijk afgesloten worden voor het leveren van een prefabtrap ter hoogte van huisnummers 23-27.

Landverkeer Kieldrechtsluis

Op maandag 6 augustus 2018 zijn er werken aan de Ketenisbrug (brug kant Deurganckdok) tussen 8 en 15 uur. Daardoor is deze brug onbruikbaar. Als ook de Prosperbrug (de tweede brug) open staat, wordt het autoverkeer omgeleid over sluisdeur 1, waarbij de maximale hoogte van de voertuigen 3 meter bedraagt. Dat kan dus voor lange wachttijden zorgen bij zowel het gewone vrachtverkeer als het multi-trailerverkeer. Voor personenwagens is er geen enkel probleem. 

Complex Waaslandhaven Noord

Afsluiting R2 in weekends van 10-13 augustus en 17-20 augustus

Om de bestaande bruggen over de R2 af te breken, moet de snelweg om veiligheidsredenen afgesloten worden voor het verkeer. Tegelijk wordt de definitieve brugleuning geplaatst. Deze werken worden uitgevoerd tijdens twee weekends in augustus: van 10 tot 13 augustus en van 17 tot 20 augustus. Het doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via het op- en afrittencomplex. Nog tot 6 september gaat het verkeer aan de werfzone over versmalde rijstroken.

Meer informatie vindt u op de website: http://www.werkenwaaslandhavennoord.be.

Fabriekstraat (Kallo)

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). Voorafgaand worden werken aan nutsleidingen uitgevoerd.

Op dinsdag 31 juli zal de firma Verbraeken Infra in opdracht van De Watergroep starten met de nutswerken in de Fabriekstraat, voorafgaand aan de geplande wegenis- en rioleringswerken in 2019.
Duur van de werken: vermoedelijk 4 maanden (afhankelijk van de weersomstandigheden). 
De werken omvatten in de eerste fase de aanleg van de nieuwe leidingen en in de volgende fase de overkoppeling maken.
Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk. Het Gemeenteplein wordt tijdelijk terug open gesteld om te parkeren. Gelieve rekening te houden dat bij eventuele evenementen of wielerwedstrijden een parkeerverbod geldt op het gemeenteplein.

Presentatie van de bewonersvergadering.

START: augustus 2018
EINDE: januari 2019
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Rioleringswerken in Sportlaan (Vrasene)

UPDATE 16 JULI

Door bijkomende werken aan de riolering zal de aanleg van de rotonde niet voltooid zijn voor het bouwverlof. De huidige omleiding zal dus nog tot 24 augustus van toepassing blijven.
Voor voetgangers en fietsers blijft de weg wel toegankelijk. De opritten worden wel nog aangelegd voor het bouwverlof.

Vanaf 23 april 2018 tot het bouwverlof (13 juli 2018) zal een gedeelte van de Sportlaan in Vrasene (kant Smisstraat tot huisnummer 54) en de voetweg (tussen Smisstraat en Dorpsdam) afgesloten zijn voor wegen- en rioleringswerken voor de aanleg van een nieuwe verkaveling.  Een plaatselijke omleiding is voorzien.

EINDE: 15 september 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Werken in Vossekotstraat (Sint-Niklaas)

Geen doorgang mogelijk langs de Bankstraat en Tassijnslaan richting Sint-Niklaas door werken in de Vossekotstraat. Alle info over deze werken op: https://www.sint-niklaas.be/vossekotstraat

Informatie De Lijn - lijnen 81 en 82 
Niet-bediende haltes Sint-Niklaas: 204709 Ster, 204710 Uilestraat, 205312 Domein, 204312 Domein, 205311 Krekel, 204354 Parking De Ster, 205354 Parking De Ster
Vervanghaltes Haasdonk: 204310 Bank, 205709 Ster, 205351 Pastoor Copstraat
Tijdelijke haltes: in de Lange Rekstraat, t.h.v. de parking De Ster en in de Eekhoornstraat, bestaande halte van lijn 3

Lijn 81: geen bediening van De Ster mogelijk
Lijn 82:
Richting Antwerpen L.O: Normale reisweg tot rotonde De Ster > Grote Baan (N70) > Gentseweg (N70) > Kruisstraat > Stuurstraat > Tassijnslaan > Bankstraat > Verder normale reisweg
Richting Sint-Niklaas: Normale reisweg tot Krekel / Vossekotstraat > Beeldstraat > Lange Rekstraat > Eekhoornstraat > Bellestraat > Verder normale reisweg

EINDE: 13 juli 2019

Renovatie Gaverlandwijk (Beveren)

In de Irisstraat, Begoniastraat, Azalealaan en Leliestraat worden de voetpaden, opritten, boordstenen en goten opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. De riolering wordt plaatselijk hersteld waar nodig. De werken aan de nutsleidingen zijn gestart.

Presentatie van Informatievergadering van 17 januari 2018

START: juni 2018 (nutsvoorzieningen)
EINDE: december 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Werken Beveren-Centrum

Alle informatie over de werken Beveren-Centrum.

CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Plaatsen van windmolens IN Zuidelijke Parallelweg E34 (BEVEREN)

In de periode van 20 november 2017 tot 30 november 2018 wordt de Zuidelijke Parallelweg E34 afgesloten voor de plaatsing van twee windmolens. Er wordt een omleiding voorzien via de Vliegenstal, Broekstraat, Koolputstraat, Dijkstraat.

Hinder tot 20 september in Muidam, Drieboomkesstraat, Kasteelstraat, Bokstraat en Hoogstraat omwille van de aanleg van elektriciteitskabels voor de windmolens. 

Sporthal Beveren

De bouw van de topsporthal zit in de eindfase. De sporthal wordt in augustus opgeleverd, de eerste sportactiviteiten zijn ook gepland voor eind augustus 2018.

EINDE: augustus 2018
CONTACT: Sportdienst - 03 750 18 80

Snoeckstraat en Pauwstraat (Melsele)

Presentatie van de informatievergadering van 31 januari 2018

Na het bouwverlof starten de werken aan de nutsleidingen, gevolgd door de heraanleg van de riolering en wegen.

In de Snoeckstraat worden volgende werken uitgevoerd:

1) Rooien van bomen tussen de Pauwstraat en de Hermelijnstraat. Dit stuk straat wordt volledig afgesloten op dinsdag 14 augustus en eventueel nog op 16 augustus indien nodig.
Tijdens het rooien van de bomen zijn de Snoeckstraat en aansluitende straten bereikbaar langs de N70 met de beperking: enkel voor lokaal verkeer en de veiligheidsdiensten.
2) Start aanleg van de nutsleidingen op maandag 13 augustus tot 13 september => hiervoor zal een enkelrichting ingesteld worden vanuit de Pauwstraat naar de N70. Behalve dus op 13-14-15 en 16 augustus.
De omleiding voor deze werken:N70-Spporweglaan-Pauwstraat.

START: 13 augustus 2018
EINDE: 13 september 2018 (nutsleidingen)
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Melselestraat (Haasdonk)

Vanaf 1 augustus 2018 zal de Melselestraat worden afgesloten voor de aanleg van leidingen, in opdracht van De Watergroep. Dit in functie van de geplande wegenwerken in 2019. De werken omvatten het verplaatsen, vervangen en vernieuwen van nutsleidingen. Plaatselijk verkeer van de bewoners is toegestaan. Een omleiding voor het doorgaand verkeer wordt voorzien via Kruibekesteenweg, Heirbaan en Keizerstraat in beide richtingen.

START: augustus 2018
EINDE:
CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

Texamsite Kieldrecht

Het leegstaande deel van de Texamsite zal worden afgebroken. Het aanbestedingsdossier is afgerond en 
de bouwvergunning werd ingediend.

START: najaar 2018
CONTACT: Arnout Mussche - 03 750 18 21

Fietspad langs spoor

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs spoorlijn 59, van het station van Beveren tot de grens met Zwijndrecht.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 135 578 euro. Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid geven een toelage van 903 780 euro. 

EINDE: oktober 2018
CONTACT: Patrick De Maeyer - 03 750 18 05

Alexander Farnèselaan (Melsele)

De straat wordt heraangelegd. Nutswerken starten vermoedelijk vanaf september 2018.
Het dossier van het fietspad tussen A. Farnèselaan en Viergemeet zit in de laatste fase om aanbesteed te worden.
Presentatie van de informatievergadering.

  • Start werken aan de nutsleidingen: september 2018
  • Duur werken nutsleidingen: 2 maand
  • Start wegenis- en rioleringswerken: november 2018
  • Duur wegenis- en rioleringswerken: 5 maand

CONTACT: Bert Vertenten - 03 750 18 04

N70 (Melsele-Beveren)

De werken starten begin 2019. Momenteel worden er een 40-tal proefsleuven gegraven in functie van de ligging van de ondergrondse leidingen.

Fietsers kunnen gebruik maken van alternatieven zoals het fietspad tussen Gentstraat en Cortewalle.

Uitgebreide informatie vindt u op:
http://wegenenverkeer.be/beveren
https://www.beveren.be/werken-n70

Atletiekterrein (Beveren)

Nieuwe accomodaties: kleedkamers, fitnesszaal, cafetaria en indoor trainingshal.
De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van 532 146 EUR. Sport.Vlaanderen

START: augustus 2018

Bouw nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Linde (Haasdonk) en Sint-Elizabeth (Vrasene)

Op beide sites zijn de bestaande woonzorgcentra volledig gesloopt. 
In Haasdonk is de kelderplaat onder het lokaal dienstencentrum uitgevoerd. Het eerste bouwvolume van het nieuwe woonzorgcentrum wordt momenteel uitgevoerd, binnen enkele weken zal men aan de eerste verdieping starten. In Vrasene is de kelderplaat van de ondergrondse parkeergarage en het woonzorgcentrum eveneens gestort. Binnen enkele weken zal men ook hier bovengronds de eerste volumes zien verschijnen.

EINDE: oktober 2019
CONTACT: Karolien Heirman - 03 750 46 23

OC Boerenpoort (Melsele)

In OC Boerenpoort worden enkele verbouwingswerken uitgevoerd om de plaats te maken voor de permanentie van dienst burgerzaken, de bibliotheek en het wijkkantoor van de politie. 

START: september 2018

horeca-punt fort Liefkenshoek (Kallo)

Voor het Fort Liefkenshoek bouwt de gemeente een nieuw HORECA-punt met bijhorende infrastructuur.

START: najaar 2018
CONTACT: Arnout Mussche -  03 750 18 21