Heraanleg N450 Melsele

Schrijf je in voor DE e-nieuwsbrief OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN OVER de werken


UPDATE 9 JANUARI

Auto’s - omleiding lokaal verkeer

omleiding werken n450

Auto’s en moto’s dienen een lokale omleiding te volgen via Waelenweg/Hofdam. De route via Zaveldam wordt afgesloten met slagbomen en is enkel toegankelijk voor nooddiensten, openbaar vervoer en aangelanden. 

Vrachtverkeer en doorgaand verkeer
Vrachtverkeer boven 3,5t is niet toegelaten op de smalle polderwegen die gebruikt worden als omleiding. Vrachtwagens dienen, net zoals doorgaand verkeer, gebruik te maken van het complex Vrasene (E34) of het complex Kruibeke (E17).

Openbaar vervoer
Vanaf maandag 13 januari zal u van of naar Kallo dus een aparte, gratis pendelbus moeten nemen. De lijn 83 zal niet in Kallo stoppen behalve op de aangeduide tijdstippen (schoolvervoer + laatavond bus).
De dienstregeling van de pendelbus en het openbaar vervoer voor Kallo (vanaf 20 januari) Kallo.

Fietsers
Gedurende de werken zullen fietsers doorgang krijgen doorheen de werfzone. Omdat op deze as geen verkeer meer zit, zal het dus veiliger fietsen zijn dan voorheen. Er blijft uiteraard van alle weggebruikers, inclusief fietsers, aandacht nodig op de plekken waar fietspad en omleidingsroute elkaar kruisen.


UPDATE 6 JANUARI

Een visuele presentatie van de geplande werken vindt u in de dit document.


UPDATE 31 DECEMBER

Regelingen pendelbussen:

 • De dienstregeling van de pendelbussen tussen Beveren en Kallo zal gelijkaardig zijn aan die van de bussen van De Lijn. Aan de tijdstippen verwachten we geen wijzigingen, mogelijks zal het aantal haltes worden beperkt.
 • De capaciteit van 19 plaatsen wordt in de eerste week van kortbij opgevolgd. Na evaluatie zal bepaald worden op welke tijdstippen 8 plaatsen volstaan.
 • Waar er voorheen 1 bus was die Kallo, Verrebroek en Kieldrecht bediende zullen er vanaf 13 januari dus 2 bussen zijn: 1 voor Verrebroek en Kieldrecht (van De Lijn) en 1 pendelbus voor Kallo. Met uitzondering dat op de schoolspitsuren de bus van De Lijn dus nog wel Kallo, Verrebroek en Kieldrecht zal bedienen.

Concreet voor de terugrit vanuit Beveren: Als uw kind de bus van De Lijn bij terugkeer vanuit Beveren niet haalt, kan hij of zij nog steeds rekenen op de pendelbus. In de week van 6 januari bespreken we samen met de private busmaatschappij de precieze dienstregeling en zal op het einde van de week definitieve info hier te vinden zijn.

Tot slot: fietsen van Kallo naar Beveren en verder wordt vanaf 13 januari echt wel al een stuk veiliger. Uiteraard moet u steeds aandachtig zijn op het op- en afrittencomplex aan de E34. Fietsers krijgen echter voor het overige vrije doorgang langs de werf op de Melseledijk. Dit betekent concreet dat het (zwaar) verkeer niet langer vlakbij het fietspad rijdt. Het fietspad zal afdoende afgeschermd worden van de werf zelf. Zoekt u een alternatief waarbij u of uw kinderen zelf de reistijd in de hand hebben, dan raden wij u zeker aan om de fiets een kans te geven. 


UPDATE 18 DECEMBER

13 januari starten de grote wegenwerken aan de Dijkstraat en Melseledijk (N450) in Melsele tussen de E34 en de Kapelwegel. Deze werken zullen in 2020 helaas veel verkeershinder veroorzaken.
De werken zullen, afhankelijk van het weer, tot het najaar van 2020 duren.
De handelaars in de werfzone blijven bereikbaar.
Doorgaand en vrachtverkeer wordt gevraagd om andere op- en afritten te gebruiken. 
Voor lokaal verkeer is er een omleiding voorzien. Fietsers kunnen tijdens de werken steeds in beide richtingen op een speciaal ingerichte, vrije fietsstrook rijden langs de werfzone.

FASERING VAN DE WERKEN (steeds afhankelijk van de weersomstandigheden)

13|01|2020 > 20|03|2020

 • Aanleg kruispunt Dijkstraat - Koolputstraat – Brielstraat. Dit kruispunt zal volledig afgesloten zijn. Verkeer kan er niet door.
 • Werken vanaf het kruispunt Dijkstraat richting Kapelwegel en richting E34. Bewoners en handelaars zijn bereikbaar.


23|03|2020 > 12|07|2020

 • Verderzetting werken van aan het kruispunt tot aan Kapelwegel en tot aan E34.
 • Kruispunt Dijkstraat - Koolputstraat – Brielstraat is afgewerkt en wordt terug opengesteld voor verkeer tussen Brielstraat en Koolputstraat.


13|07|2020 > 10|08|2020

 • Bouwverlof
 • Melseledijk tussen Koolputstraat en E34 blijft afgesloten.
 • Dijkstraat tussen Kapelwegel en Koolputstraat is klaar en wordt opengesteld.


11|08|2020 > najaar

 • Afwerken van Melseledijk tussen Koolputstraat en E34.

OMLEIDING VOOR LOKAAL VERKEER

omleiding werken n450

Fietsers kunnen tijdens de werken steeds in beide richtingen op een speciaal ingerichte, vrije fietsstrook rijden langs de werfzone.
Voor gemotoriseerd verkeer (behalve vrachtverkeer) is er een omleiding voorzien langs de Hofdam en Waelenweg. Fietsers zijn hier om veiligheidsredenen niet toegelaten.
De omleiding langs de Patrijzenstraat is enkel toegankelijk voor lokale bewoners (en aangelanden), nooddiensten, openbaar vervoer en fietsers.


UPDATE 15 NOVEMBER

Van 19 november tot 22 november is  de aanleg van nutsleidingen gepland. De werken zullen vorderen vanaf de Kapelwegel tot huisnr. 168, en vanaf 175/177 tot huisnr. 163. Bij de uivoering van deze werken wordt 1 rijvak ingenomen. Het verkeer wordt geregeld door middel van beurtelings verkeer. 


UPDATE 24 OKTOBER

De heraanleg van de N450 tussen de Kapelwegel en de E34 zal na nieuwjaar van start gaan. Dit jaar staan er nog voorbereidende werken op het programma.

Werken aan de omleidingswegen

Maandag 4 november start de aannemer met werken aan de omleidingswegen. Deze werken zullen tot het einde van dit jaar duren. Volgende straten zijn opgenomen in de omleiding: Geestdam, Hofdam, Waelenweg, gedeelte Broekstraat, Zaveldam, Patrijzenstraat, gedeelte Brielstraat. 
Fietsers en voetgangers zijn vanaf 4 november aan de N450 niet toegelaten in Hofdam, Waelenweg en parallelweg langs de E34 wegens te gevaarlijk. Voor fietsers en voetgangers is er tijdens de werken een veilige doorgang voorzien langs de werken op de N450. 
Bewoners van de omleidingsstraten kunnen steeds hun woning bereiken. Landbouwers blijven toegang hebben tot hun gronden tijdens de werken..

In januari 2020 zal gestart worden met de eigenlijke wegenwerken aan de N450 


UPDATE 3 JULI

De leggingswerken zijn achter de rug. 

De komende weken, uitgezonderd tijdens het bouwverlof, zullen nog huisaansluitingen gebeuren. Deze geven geen hinder voor het wegverkeer.

Rioleringswerken
De vergunning voor de riolerings- en wegenwerken werd goedgekeurd. Bedoeling is om in september/oktober een aannemer aan te stellen.

Parking Brielstraat
De aanleg van de parking op de hoek van de Brielstraat is afgerond. Een gedeelte van de parking wordt nog voorzien van signalisatie voor kort parkeren (max. 30 minuten).


 • 27 mei zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende nutswerken.
  Waar nodig vernieuwen zij oude leidingen. Leidingen die in de weg zitten, worden verplaatst in functie van de eigenlijke rioleringswerken.

 • In de week van 27 mei startten de nutswerken langs de pare zijde (bakker Van Steenlandt). De werken zijn uitsluitend in de berm en vormen geen hinder voor het verkeer.

 • In de week van 11 juni starten de nutswerken langs onpare zijde (krantenwinkel). Ter hoogte van de verkeerslichten is er een doorsteek gepland. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer richtng Kallo en haven.
  Voor de richting Melsele-Centrum geldt de omleiding via Koolputstraat-Gaverlandstraat-Schoolstraat.


De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten in eind 2019. Zulke werken hebben een zware impact op het verkeer en vergen een grondige voorbereiding. Onder voorbehoud (o.a. afhankelijk van weersomstandigheden) zullen de werken starten in het najaar van 2019 en een 10-tal maanden duren.

Er worden nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek én veilige en vrijliggende fietspaden aangelegd.
Het project zal veel hinder veroorzaken maar uw geduld wordt beloond met nieuwe en veilige verbinding voor alle weggebruikers.
Bewoners en andere belanghebbenden zullen we per post op de hoogte stellen. U kunt de stand van zaken (verloop van de werken, omleidingen …) op de voet kunnen volgen op deze pagina.

U kunt u ook inschrijven om een nieuwsbrief te ontvangen bij elke nieuwe fase, wijziging van omleiding etc.