Heraanleg N450 Melsele

Schrijf je in voor DE e-nieuwsbrief OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN OVER de werken

UPDATE 3 JULI

De leggingswerken zijn achter de rug. 

De komende weken, uitgezonderd tijdens het bouwverlof, zullen nog huisaansluitingen gebeuren. Deze geven geen hinder voor het wegverkeer.

Rioleringswerken
De vergunning voor de riolerings- en wegenwerken werd goedgekeurd. Bedoeling is om in september/oktober een aannemer aan te stellen.

Parking Brielstraat
De aanleg van de parking op de hoek van de Brielstraat is afgerond. Een gedeelte van de parking wordt nog voorzien van signalisatie voor kort parkeren (max. 30 minuten).


  • 27 mei zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende nutswerken.
    Waar nodig vernieuwen zij oude leidingen. Leidingen die in de weg zitten, worden verplaatst in functie van de eigenlijke rioleringswerken.

  • In de week van 27 mei startten de nutswerken langs de pare zijde (bakker Van Steenlandt). De werken zijn uitsluitend in de berm en vormen geen hinder voor het verkeer.

  • In de week van 11 juni starten de nutswerken langs onpare zijde (krantenwinkel). Ter hoogte van de verkeerslichten is er een doorsteek gepland. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer richtng Kallo en haven.
    Voor de richting Melsele-Centrum geldt de omleiding via Koolputstraat-Gaverlandstraat-Schoolstraat.


De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten in het najaar van 2019. Zulke werken hebben een zware impact op het verkeer en vergen een grondige voorbereiding. Onder voorbehoud (o.a. afhankelijk van weersomstandigheden) zullen de werken starten in het najaar van 2019 en een 10-tal maanden duren.

Er worden nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek én veilige en vrijliggende fietspaden aangelegd.
Het project zal veel hinder veroorzaken maar uw geduld wordt beloond met nieuwe en veilige verbinding voor alle weggebruikers.
Bewoners en andere belanghebbenden zullen we per post op de hoogte stellen. U kunt de stand van zaken (verloop van de werken, omleidingen …) op de voet kunnen volgen op deze pagina.

U kunt u ook inschrijven om een nieuwsbrief te ontvangen bij elke nieuwe fase, wijziging van omleiding etc.