Heraanleg N450 Melsele

Schrijf je in voor DE e-nieuwsbrief OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN OVER de werken

UPDATE 2 OKTOBER

 • van 5 oktober tot 13 oktober (22.30 uur) rijdt lijn 83 langs de werf en worden alle haltes bediend.
 • van 13 oktober (22.30 uur) tot en met 18 oktober rijdt De Lijn de omleiding langs Vrasene en worden volgende haltes niet bediend:
  • in Kallo: halte Kruisdijklaan (geen vervanghalte voorzien)
  • in Melsele/Beveren: de haltes Dijkstraat, Koolputstraat, Hagewind, Gaverlanddam en Halfdreef  (geen vervanghaltes voorzien)

Info over dienstverlening van De Lijn: www.delijn.be.

Plan De Lijn

 • van 19 oktober tot het einde van de werken rijdt lijn 83 terug langs de werf en worden alle haltes weer bediend.

UPDATE 25 SEPTEMBER

Laatste fase aan de heraanleg N450 start op 5 oktober: zware verkeershinder tot en met 11 november

Werken N450

In de laatste fase wordt de rijbaan tussen het kruispunt Koolputstraat-Dijkstraat tot en met het viaduct van het op- en afrittencomplex E34 aangelegd.
Fietsers en voetgangers kunnen steeds door langs de werf.
Het openbaar vervoer blijft rijden. Zij krijgen doorgang langs de werf behalve van 13 oktober, 22.30 uur tot en met 18 oktober. Dan moet ook de bus de omleiding volgen en zullen enkele haltes niet bediend worden (lees hierover onderstaand). Actuele info vindt u aan de bushaltes van De Lijn.
Behoudens weers- en onvoorziene omstandigheden zullen de werken eind november klaar zijn. 

Verkeershinder voor de inwoners van Melsele en Beveren

 • Van maandag 5 oktober tot en met woensdag 11 november is het op- en afrittencomplex E34 in Melsele niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Wilt u de E34 oprijden, de Waaslandhaven of Kallo bereiken dan moet omrijden via het op- en afrittencomplex in Vrasene.  Er wordt een omleidingsweg voorzien vanaf het kruispunt Koolputstraat-Dijkstraat (zie onderstaand plan). Wie naar de E17 moet, raden we aan om via de oprit in Haasdonk of Zwijndrecht te rijden.
 • Vanaf donderdag 12 november tot het einde van de werken kunt u de gekende omleiding langs de Broekstraat richting viaduct terug volgen.

  omleiding werken n450 - zuid
 • Openbaar vervoer:
  • van 5|10 tot 13|10 (22.30 uur) en van 19 tot het einde van de werken worden alle haltes van lijn 83 van De Lijn bediend.
  • van 13|10 (22.30 uur) tot en met 18|10 worden volgende haltes van lijn 83 niet bediend (er zijn geen vervanghaltes): Dijkstraat, Koolputstraat, Hagewinde, Gaverlanddam en Halfdreef. In Kallo wordt halte Kruisdijklaan niet bediend.
  • omleidingsplan De Lijn

Verkeershinder voor de inwoners van Kallo 

 • Van maandag 5 oktober tot en met woensdag 11 november  kunt u Melsele en Beveren niet bereiken via het viaduct over de E34 en Melseledijk. Om Melsele of Beveren te bereiken, moet u via Vrasene omrijden.
  In deze periode, uitgezonderd van 13|10 t.e.m. 18|10, kunt u vanuit Kallo, de E34 oprijden in beide richtingen. Ook beide afritten richting Kallo blijven open. 
 • Van dinsdagavond 13 oktober, 22.30 uur tot en met zondag 18 oktober wordt gewerkt op het viaduct zelf. U kunt de E34 dan enkel bereiken via de Steenlandlaan (op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Zuid) of de Keetberglaan (complex Waaslandhaven-Oost), zie onderstaand plan.
  Vanaf maandag 19 oktober kunt u vanuit Kallo de E34 terug oprijden via de Melseledijk maar kunt u het viaduct nog niet kruisen richting Melsele.
 • Vanaf donderdag 12 november tot het einde van de werken kunt u de gekende omleiding richting Melsele en Beveren via Melseledijk terug volgen. Vrachtverkeer blijft in deze omleiding verboden.

omleiding werken n450 - noord

 • Openbaar vervoer:
  • van 5|10 tot 13|10 (22.30 uur) en van 19 tot het einde van de werken worden alle haltes van lijn 83 van De Lijn bediend.
  • van 13|10 (22.30 uur) tot en met 18|10 wordt in Kallo volgende halte van lijn 83 niet bediend (er is geen vervanghalte): Kruisdijklaan. In Melsele/Beveren worden de haltes Dijkstraat, Koolputstraat, Hagewinde, Gaverlanddam en Halfdreef niet bediend.
  • omleidingsplan De Lijn

Verkeershinder voor de inwoners van de omleidingsstraten in Vrasene

Van maandag 5 oktober tot en met woensdag 11 november zal, omwille van de werken aan de N450, verkeer van Kallo tijdelijk langs het op- en afrittencomplex in Vrasene moeten omrijden om Beveren en Melsele te bereiken. Inwoners van Melsele en Beveren kunnen de E34 enkel oprijden via Vrasene. Hierdoor zal het verkeer in de omleidingsstraten in Vrasene aanzienlijk toenemen. De afstelling aan de verkeerslichten in het centrum wordt aangepast voor de duur van de werken.

Gewijzigde verkeerssituatie: Om het doorgaand verkeer in het centrum vlotter te laten verlopen, werden de voorsorteerstroken aan het kruispunt Brugstraat-Nieuwe Baan aangepast: om vanuit Beveren rechtdoor te rijden of linksaf te slaan moet u nu voorsorteren op het middenvak. Het rechterrijvak kunt u nu uitsluitend gebruiken om rechtsaf te slaan richting E34. Na afloop van de werken aan de N450 wordt deze aanpassing geëvalueerd.

Bewonersbrieven

De inwoners van KalloBeveren en Melsele en inwoners van de omleidingsstraten in Vrasene ontvangen in de loop van de week van 28/09 een bewonersbrief over de hinder en verkeersmaatregelen.


UPDATE 30 JULI

Het kruispunt Koolputstraat-Dijkstraat-Brielstraat is terug opengesteld voor alle verkeer. Na het bouwverlof wordt er terug gestart op Melseledijk tot en met de viaduct. De Melseledijk blijft afgesloten. Voor het einde van dit jaar zouden de werken, onder voorbehoud, afgewerkt zijn.

UPDATE 3 JULI

Van vrijdagavond 10 juli tot en met woensdag 5 augustus zullen de werken stil liggen omwille van het bouwverlof. De werf wordt proper achtergelaten.

UPDATE 24 JUNI

Het kruispunt Koolputstraat – Brielstraat – N450 gaat vanaf 29 juni tot en met 8 juli terug dicht  voor de verdere afwerking.  Vanaf 9 juli gaat de verbinding Brielstraat-Koolputstraat terug open.

De Dijkstraat wordt vrijdagavond 10 juli opengesteld voor alle verkeer. De omleiding via de Gaverlandstraat wordt  dan opgeheven. De omleiding naar de E34 verloopt dan via de Dijkstraat en de Koolputstraat en verder door de polders zoals nu.

De verkeerlichten zullen ten vroegste op 10 juli in werking treden. In afwachting daarvan wordt de afwikkeling van het kruispunt geregeld door verkeerssignalisatie.

UPDATE 14 MEI

 • Vanaf zaterdag 16 mei is het kruispunt terug vrij voor verkeer tussen de Brielstraat en de Koolputstraat. In afwachting van de plaatsing van verkeerslichten komt er een tijdelijke rotonde om het verkeer in goede banen te leiden.
   
 • Begin juli wordt het kruispunt voor een week terug volledig gesloten voor de verdere afwerking van het kruispunt met putdeksels, toplaag asfalt en signalisatie. De precieze datum zal later worden meegedeeld.

In de week van 18 mei wordt in de Dijkstraat gestart met de aanleg van riolering aan de kant van de krantenwinkel.
Behoudens omstandigheden zou het kruispunt Dijkstraat-Brielstraat-Koolputstraat voor het bouwverlof klaar zijn en worden opengesteld voor het verkeer.
De werken Melseledijk zijn nog niet klaar. Doorgaand verkeer richting Kallo blijft onmogelijk.

De gratis pendelbus tussen Beveren en Kallo is stopgezet. Op 11 mei hervatte De Lijn de dienstregeling naar Kallo. De omleiding omwille van de werken N450 blijft van kracht. De dienstregeling kunt u vinden op www.delijn.be.

Voor de landbouwers met akkers aan de Beversedam: er wordt een tijdelijke talud (startdatum nog niet gekend) met steenslag aangelegd om de akkers te bereiken vanaf het kruispunt viaduct-parallelweg E34. 

UPDATE 5 MEI

Vanaf 11 mei hervat lijn 83 van De Lijn zijn gebruikelijke route door Kallo. De bushaltes in de Fabriekstraat zijn pas bruikbaar vanaf 13 mei. De gratis pendelbus van de gemeente wordt vanaf 11 mei stopgezet.
De omleiding van De Lijn voor de werken aan de N450 blijft van kracht.
De dienstregeling van De Lijn vindt u op www.delijn.be.

UPDATE 21 APRIL

Voor de aangepaste dienstregeling, klik op onderstaande tabel: 

Aangepaste dienstregeling 83

UPDATE 9 APRIL

Tijdens de eerste week van de paasvakantie heeft de aannemer een onderlaag van asfalt aangebracht op het kruispunt van de N450 met de Brielstraat-Koolputstraat. Dit resulteert al meteen in een heel ander zicht op de werf.

Na het bouwverlof (paasvakantie) zal de aannemer het kruispunt verder afwerken met de aanleg van voetpaden. 

Als dit kruispunt afgewerkt is, kan het in de richting van Brielstraat en Koolputstraat opengesteld worden.

UPDATE 30 MAART

De werken aan de rioleringen vorderen nog steeds in de richting van de Kapelwegel. De nutswerken werden stilgegeld.

UPDATE 20 MAART

UPDATE 17 MAART

De zondagsritten van de pendelbus bus Kallo zijn geschrapt wegens de maatregelen rond het Corona-virus.

UPDATE 3 MAART

De komende weken kunt u op zondagen blijven gebruik maken van de gratis pendelbus tussen Kallo en Beveren. 

UPDATE 21 JANUARI

De ritten van lijn 83 die tijdens de vakantie rijden ook de lus via Kallo, doen blijven rijden. Echter:  De rood gemarkeerde ritten rijden tijdens schoolvakanties niet en zullen tijdens de krokusvakantie dus ook niet aangeboden worden, de groene ritten zullen Kallo centrum wel bedienen.

Busregeling Kallo Krokusvakantie 2020

UPDATE 9 JANUARI

Auto’s - omleiding lokaal verkeer

omleiding werken n450

Auto’s en moto’s dienen een lokale omleiding te volgen via Waelenweg/Hofdam. De route via Zaveldam wordt afgesloten met slagbomen en is enkel toegankelijk voor nooddiensten, openbaar vervoer en aangelanden. 

Vrachtverkeer en doorgaand verkeer
Vrachtverkeer boven 3,5t is niet toegelaten op de smalle polderwegen die gebruikt worden als omleiding. Vrachtwagens dienen, net zoals doorgaand verkeer, gebruik te maken van het complex Vrasene (E34) of het complex Kruibeke (E17).

Openbaar vervoer
Vanaf maandag 13 januari zal u van of naar Kallo dus een aparte, gratis pendelbus moeten nemen. De lijn 83 zal niet in Kallo stoppen behalve op de aangeduide tijdstippen en stopplaatsen (schoolvervoer + laatavond bus).
De dienstregeling van de pendelbus en het openbaar vervoer voor Kallo.

Fietsers
Gedurende de werken zullen fietsers doorgang krijgen doorheen de werfzone. Omdat op deze as geen verkeer meer zit, zal het dus veiliger fietsen zijn dan voorheen. Er blijft uiteraard van alle weggebruikers, inclusief fietsers, aandacht nodig op de plekken waar fietspad en omleidingsroute elkaar kruisen.


UPDATE 6 JANUARI

Een visuele presentatie van de geplande werken vindt u in de dit document.


UPDATE 31 DECEMBER

Regelingen pendelbussen:

 • De dienstregeling van de pendelbussen tussen Beveren en Kallo zal gelijkaardig zijn aan die van de bussen van De Lijn. Aan de tijdstippen verwachten we geen wijzigingen, mogelijks zal het aantal haltes worden beperkt.
 • De capaciteit van 19 plaatsen wordt in de eerste week van kortbij opgevolgd. Na evaluatie zal bepaald worden op welke tijdstippen 8 plaatsen volstaan.
 • Waar er voorheen 1 bus was die Kallo, Verrebroek en Kieldrecht bediende zullen er vanaf 13 januari dus 2 bussen zijn: 1 voor Verrebroek en Kieldrecht (van De Lijn) en 1 pendelbus voor Kallo. Met uitzondering dat op de schoolspitsuren de bus van De Lijn dus nog wel Kallo, Verrebroek en Kieldrecht zal bedienen.

Concreet voor de terugrit vanuit Beveren: Als uw kind de bus van De Lijn bij terugkeer vanuit Beveren niet haalt, kan hij of zij nog steeds rekenen op de pendelbus. In de week van 6 januari bespreken we samen met de private busmaatschappij de precieze dienstregeling en zal op het einde van de week definitieve info hier te vinden zijn.

Tot slot: fietsen van Kallo naar Beveren en verder wordt vanaf 13 januari echt wel al een stuk veiliger. Uiteraard moet u steeds aandachtig zijn op het op- en afrittencomplex aan de E34. Fietsers krijgen echter voor het overige vrije doorgang langs de werf op de Melseledijk. Dit betekent concreet dat het (zwaar) verkeer niet langer vlakbij het fietspad rijdt. Het fietspad zal afdoende afgeschermd worden van de werf zelf. Zoekt u een alternatief waarbij u of uw kinderen zelf de reistijd in de hand hebben, dan raden wij u zeker aan om de fiets een kans te geven. 


UPDATE 18 DECEMBER

13 januari starten de grote wegenwerken aan de Dijkstraat en Melseledijk (N450) in Melsele tussen de E34 en de Kapelwegel. Deze werken zullen in 2020 helaas veel verkeershinder veroorzaken.
De werken zullen, afhankelijk van het weer, tot het najaar van 2020 duren.
De handelaars in de werfzone blijven bereikbaar.
Doorgaand en vrachtverkeer wordt gevraagd om andere op- en afritten te gebruiken. 
Voor lokaal verkeer is er een omleiding voorzien. Fietsers kunnen tijdens de werken steeds in beide richtingen op een speciaal ingerichte, vrije fietsstrook rijden langs de werfzone.

FASERING VAN DE WERKEN (steeds afhankelijk van de weersomstandigheden)

13|01|2020 > 20|03|2020

 • Aanleg kruispunt Dijkstraat - Koolputstraat – Brielstraat. Dit kruispunt zal volledig afgesloten zijn. Verkeer kan er niet door.
 • Werken vanaf het kruispunt Dijkstraat richting Kapelwegel en richting E34. Bewoners en handelaars zijn bereikbaar.


23|03|2020 > 12|07|2020

 • Verderzetting werken van aan het kruispunt tot aan Kapelwegel en tot aan E34.
 • Kruispunt Dijkstraat - Koolputstraat – Brielstraat is afgewerkt en wordt terug opengesteld voor verkeer tussen Brielstraat en Koolputstraat.


13|07|2020 > 10|08|2020

 • Bouwverlof
 • Melseledijk tussen Koolputstraat en E34 blijft afgesloten.
 • Dijkstraat tussen Kapelwegel en Koolputstraat is klaar en wordt opengesteld.


11|08|2020 > najaar

 • Afwerken van Melseledijk tussen Koolputstraat en E34.

OMLEIDING VOOR LOKAAL VERKEER

omleiding werken n450

Fietsers kunnen tijdens de werken steeds in beide richtingen op een speciaal ingerichte, vrije fietsstrook rijden langs de werfzone.
Voor gemotoriseerd verkeer (behalve vrachtverkeer) is er een omleiding voorzien langs de Hofdam en Waelenweg. Fietsers zijn hier om veiligheidsredenen niet toegelaten.
De omleiding langs de Patrijzenstraat is enkel toegankelijk voor lokale bewoners (en aangelanden), nooddiensten, openbaar vervoer en fietsers.


UPDATE 15 NOVEMBER

Van 19 november tot 22 november is  de aanleg van nutsleidingen gepland. De werken zullen vorderen vanaf de Kapelwegel tot huisnr. 168, en vanaf 175/177 tot huisnr. 163. Bij de uivoering van deze werken wordt 1 rijvak ingenomen. Het verkeer wordt geregeld door middel van beurtelings verkeer. 


UPDATE 24 OKTOBER

De heraanleg van de N450 tussen de Kapelwegel en de E34 zal na nieuwjaar van start gaan. Dit jaar staan er nog voorbereidende werken op het programma.

Werken aan de omleidingswegen

Maandag 4 november start de aannemer met werken aan de omleidingswegen. Deze werken zullen tot het einde van dit jaar duren. Volgende straten zijn opgenomen in de omleiding: Geestdam, Hofdam, Waelenweg, gedeelte Broekstraat, Zaveldam, Patrijzenstraat, gedeelte Brielstraat. 
Fietsers en voetgangers zijn vanaf 4 november aan de N450 niet toegelaten in Hofdam, Waelenweg en parallelweg langs de E34 wegens te gevaarlijk. Voor fietsers en voetgangers is er tijdens de werken een veilige doorgang voorzien langs de werken op de N450. 
Bewoners van de omleidingsstraten kunnen steeds hun woning bereiken. Landbouwers blijven toegang hebben tot hun gronden tijdens de werken..

In januari 2020 zal gestart worden met de eigenlijke wegenwerken aan de N450 


UPDATE 3 JULI

De leggingswerken zijn achter de rug. 

De komende weken, uitgezonderd tijdens het bouwverlof, zullen nog huisaansluitingen gebeuren. Deze geven geen hinder voor het wegverkeer.

Rioleringswerken
De vergunning voor de riolerings- en wegenwerken werd goedgekeurd. Bedoeling is om in september/oktober een aannemer aan te stellen.

Parking Brielstraat
De aanleg van de parking op de hoek van de Brielstraat is afgerond. Een gedeelte van de parking wordt nog voorzien van signalisatie voor kort parkeren (max. 30 minuten).


 • 27 mei zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende nutswerken.
  Waar nodig vernieuwen zij oude leidingen. Leidingen die in de weg zitten, worden verplaatst in functie van de eigenlijke rioleringswerken.

 • In de week van 27 mei startten de nutswerken langs de pare zijde (bakker Van Steenlandt). De werken zijn uitsluitend in de berm en vormen geen hinder voor het verkeer.

 • In de week van 11 juni starten de nutswerken langs onpare zijde (krantenwinkel). Ter hoogte van de verkeerslichten is er een doorsteek gepland. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer richtng Kallo en haven.
  Voor de richting Melsele-Centrum geldt de omleiding via Koolputstraat-Gaverlandstraat-Schoolstraat.


De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten in eind 2019. Zulke werken hebben een zware impact op het verkeer en vergen een grondige voorbereiding. Onder voorbehoud (o.a. afhankelijk van weersomstandigheden) zullen de werken starten in het najaar van 2019 en een 10-tal maanden duren.

Er worden nieuwe nutsleidingen, rioleringen, wegdek én veilige en vrijliggende fietspaden aangelegd.
Het project zal veel hinder veroorzaken maar uw geduld wordt beloond met nieuwe en veilige verbinding voor alle weggebruikers.
Bewoners en andere belanghebbenden zullen we per post op de hoogte stellen. U kunt de stand van zaken (verloop van de werken, omleidingen …) op de voet kunnen volgen op deze pagina.

U kunt u ook inschrijven om een nieuwsbrief te ontvangen bij elke nieuwe fase, wijziging van omleiding etc.