Werken N70

UPDATE 17 JULI 2020

Ondertussen hebben de nutsmaatschappijen hun werkzaamheden aan de N70 afgerond en staat een nieuwe fase van de wegenwerken voor de deur. De werken aan het bufferbekken in de buurt van Pareinpark starten in september, de eigenlijke wegenwerken in januari 2021. Vanaf nu neemt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het als bouwheer over van de nutsmaatschappijen.

SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN AWV

De plannen voor de heraanleg kunt u raadplegen op http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele-beveren.


UPDATE 1 APRIL

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 worden er aanpassingen uitgevoerd aan de bushalte Polenlaan (kant Gerard Van Gervenstraat).

Om de nieuwe busstrook aan het nieuwe AC te kunnen afwerken zal er vanaf woensdag 1 april zal een asverschuiving zijn vanaf het kruispunt Polenlaan/Gravendreef.
De rijbaan richting rotonde Cortewalle wordt dan voor het verkeer afgesloten.

Komende van de rotonde zal een kleine omleiding gemaakt worden via de Kloosterstraat, om dan verder te rijden via de busstrook richting Beveren-centrum.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Gerard Van Gervenstraat.

START: 27 maart 2020
EINDE: 10 april 2020


UPDATE 30 MAART

De werken aan de nutsvoorzieningen werden stilgelegd.


UPDATE 27 FEBRUARI

De hoofdwerken aan de nutsleidingen lopen op zijn einde. 

 • Het kruispunt Viergemeet-N70 gaat terug open op vrijdagavond 6 maart. 
 • De nutswerken tussen de Snoeckstraat en de spoorwegovergang op de grens met Zwijndrecht worden uitgesteld naar een latere datum omwille van de hoge grondwaterstand. 
 • Van 2 tot en met 6 maart wordt in de Schoolstraat tussen frituur Panisco en café De Meester gewerkt in de zijberm. 
 • Over heel de ganse N70 tussen Cortewalle en de Burggravenstraat worden momenteel de woningen aangesloten op het nieuwe netwerk. De nutsmaatschappijen verwittigen de omwonenden persoonlijk. Deze werken zullen tot het najaar plaatsvinden en zullen plaatselijk hinder veroorzaken. 


UPDATE 8 JANUARI

De komende weken worden de nutswerken aan de noordzijde van de N70 hervat tussen de rotonde "Cortewalle" en supermarkt Lidl. Op de N70 blijft tweerichtingsverkeer mogelijk, weliswaar op versmalde rijbanen en met snelheidsregime van 30km/u. De lokale politie zal toezien op het resptecteren van de snelheidslimiet.
Het kruispunt van het Viergemeet met de N70 zal afgesloten zijn tot de nutswerken hier klaar zijn. De bewoners van Viergemeet kunnen de wijk uitrijden via de Luitenant Van Eepoelstraat. Fietsers kunnen wel passeren.

Meer details verneemt u via onze e-nieuwsbrief.


UPDATE 18 DECEMBER

Tijdens het bouwverlof van 21 december tot 5 januari zullen de werken stil liggen.
Vrijdag 20 december wordt alle signalisatie langsheen de N70 weggehaald voor de duur van de kerstvakantie. Alle fietspaden worden nog gereinigd. 
Het kruispunt Viergemeet – N70 wordt tijdens de kerstvakantie terug opengesteld. 

Na het bouwverlof worden de nutsleidingen verder aangelegd. Deze werken zullen slechts beperkte hinder geven.


UPDATE 11 DECEMBER

Omwille van de weersomstandigheden zullen de geplande werken aan het kruispunt met het Pareinpark in de nachten van 11 op 12 december en van 12 op 13 december NIET doorgaan. De werken worden gepland in januari 2020. Een exacte datum wordt later meegedeeld.

Tijdens de eindejaarsperiode - tussen 20 december en 6 januari - liggen de werken stil. De signalisatie wordt verwijderd en de verkeerssituatie wordt genormaliseerd.


UPDATE 3 DECEMBER

De nutswerken aan de noordzijde van de N70 tussen supermarkt Carrefour en Cortewalle duren nog tot de kerstvakantie.

Op 20 december liggen de werken gedurdende de eindejaarsperiode de werken stil en wordt alles tijdelijk gedicht.

Op de N70 blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

HINDER EN EXTRA VERKEERSMAATREGELEN

 • Aan de noordkant van de N70 geldt voor de periode van de werken een parkeerverbod tussen Carrefour en Viergemeet.
 • De opritten van huizen blijven steeds bereikbaar met rijplaten en brugjes.
 • De handelaars blijven steeds bereikbaar.
 • Enkel Pareinpark zal voor alle verkeer afgesloten worden in de nacht van 11 op 12 december en van 12 op 13 december van 20 uur tot 5 uur. De bedrijven in kwestie dienen hun leveranciers op de hoogte te brengen dat leveringen op die momenten niet mogelijk zijn.
 • Het kruispunt van het Viergemeet met de N70 zal afgesloten zijn tot de nutswerken hier klaar zijn. De bewoners van Viergemeet kunnen de wijk uitrijden via de Luitenant Van Eepoelstraat. Fietsers kunnen wel passeren.

UPDATE 13 NOVEMBER

De huidige fase van de werken aan de N70 (zuidkant) zal verlengd worden tot 24 november.

Aan de noordkant wordt met de werken gestart op 25 november, vanaf Cortewalle richting Pareinpark. Hier geldt vanaf dan een parkeerverbod. Aan de zuidkant parkeren is dan terug mogelijk.

De rijrichting in de beide richtingen blijft behouden.


UPDATE 31 OKTOBER

Vanaf 1 november is de N70 terug open in de beide rijrichtingen. Er wordt wel nog gewerkt aan de nutsvoorzieningen langs de zuidkant van de N70. Het parkeerverbod aan deze zijde van de werken blijft behouden. Ook de IJzerstraat wordt terug opgengesteld.


UPDATE 3 OKTOBER

1. IJzerstraat ter hoogte van Grote Baan tijdelijk afgesloten

Op maandag 7 oktober starten de nutswerken aan de zuidelijke kant van de N70 vanaf het kruispunt Schoolstraat tot aan Jan Bekenshoekwegel. Hiervoor wordt de IJzerstraat ter hoogte van de Grote Baan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer én fietsers. We raden ook voetgangers aan om in deze fase van de werken een andere weg te nemen. 
Het verkeer wordt omgeleid via de Spoorweglaan.

2. Start van de nutswerken tussen Carrefour en Essendreef

Maandag 7 oktober starten werken aan de rioleringsputten langs de N70 tussen supermarkt Carrefour en de Essendreef. In een eerste fase wordt gewerkt aan de zuidkant van de N70 in de berm, aan de parkeerstroken en het fietspad.

Tijdens deze fase, die behoudens omstandigheden, tot 27 oktober duurt, blijft verkeer richting Beveren mogelijk. De rijbaan richting Antwerpen wordt ingericht als fietscorridor. Lokaal verkeer richting Pareinpark rijdt over de middenstrook. Voor doorgaand verkeer richting Antwerpen blijft de ingestelde omleiding via Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat naar de N450 van kracht. De Rycke Gebroeders en Carrefour zijn vanuit de richting Beveren niet bereikbaar, wel vanuit Melsele.

Langs de zuidkant N70, gedeelte rondpunt Beveren-Carrefour, geldt een parkeerverbod.

3. Aansluiting Administratief Centrum

Tussen 16 en 18 oktober wordt de Polenlaan (N70) in Beveren afgesloten in de richting Antwerpen omwille van aansluitingswerken voor het Administratief Centrum. Alle gemotoriseerd verkeer richting Antwerpen, inclusief verkeer richting Pareinpark, zal die periode de omleiding Kasteeldreef, Leurshoek, Schoolstraat moeten volgen. Verkeer op de N70 richting Beveren blijft wel mogelijk.

4. Omleiding

De ingestelde omleiding langs Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat naar N450 blijft behouden.

 • Dienstverlening De Lijn

De route van De Lijn wordt aangepast. 
De correcte dienstverlening vindt u op de website van De Lijn.


UPDATE 12 SEPTEMBER

In de week van 16 september wordt het huis op de hoek van de IJzerstraat en Grote Baan afgebroken. Omwille van die werken wordt dit kruispunt afgesloten voor het verkeer. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand hebben doorgang. Omrijden kan via de Spoorweglaan die vanaf 16 september terug open is in alle richtingen.

UPDATE 10 SEPTEMBER

 • Vanaf 16 september wordt gestart met de werken aan de nutsvoorzieningen langs de noordkant van de N70 tussen Carrefour en de Schoolstraat. Deze werken zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, duren tot 6 oktober. Daarna wordt er gestart aan de zuidkant tussen Schoolstraat en Carrefour. Verwachte einddatum van deze werken is 27 oktober.
 • Tussen 16 september en 27 oktober zal er op de N70 vanaf de Schoolstraat (N450) richting Beveren enkelrichting gelden. Verkeer richting Zwijndrecht en Antwerpen wordt omgeleid.
 • Vanaf 23 september (de week ervoor is de Ijzerstraat afgesloten o.w.v. sloopwerken) kunt u, voor de duur van deze fase, vanuit de IJzerstraat naar links afslaan richting Beveren.

 • De N70 tussen Zwijndrecht en de Schoolstraat (N450) zal vanaf 16 september terug opengesteld worden voor de beide rijrichtingen. De omleiding langs Kalishoekstraat en Burggravenstraat wordt dan opgeheven.

 • Pareinpark, Beton De Rycke, Carrefour blijven vanuit Beveren toegankelijk via de N70.

 • Dienstverlening De Lijn

De route van De Lijn wordt aangepast. 
De correcte dienstverlening vindt u op de website van De Lijn.

Omleidingen
De omleiding richting Antwerpen loopt via de Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – N450.  


UPDATE 30 AUGUSTUS

Omwille van de kermisactiviteiten in het centrum van Melsele tijdens het weekend van 31 augustus en 1 september is er op de N70 terug verkeer in beide richtingen mogelijk. De omleiding richting Antwerpen via Schoolstraat - Kalishoekstraat - Burggravenstraat wordt tijdens dit weekend tijdelijk opgeheven. 


UPDATE 23 AUGUSTUS

De werfzone van Synductis blijft ingesteld op het zuidelijke deel van de N70. Verkeer in de richting Beveren blijft nog steeds mogelijk. De omleiding voor het verkeer richting Antwerpen via Schoolstraat – Kalishoekstraat - Burggravenstraat blijft gehandhaafd.

Vanaf maandag 26 augustus zal er worden gewerkt in de afgesloten werfzone tussen Snoeckstraat en Spoorweglaan ter hoogte van de Ponjaardwegel. De wegel blijft voor fietsers en voetgangers wel toegankelijk.
De parking OC Boerenpoort zal, naar gelang de werken vorderen, tijdelijk onbeschikbaar zijn vanop de N70.

Van woensdag 28 augustus tot vrijdag 30 augustus is het kruispunt N70-Torenstraat vanuit de Spoorweglaan niet bereikbaar. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen het kruispunt wel oversteken.

Vanaf 2 september vorderen de nutswerken aan de zuidelijke zijde van de N70 van Spoorweglaan richting Schoolstraat.


UPDATE 12 AUGUSTUS
START NUTWERKEN N70 TUSSEN SNOECKSTRAAT EN SCHOOLSTRAAT OP MAANDAG 19 AUGUSTUS

Planning:

 • Op maandag 19 augustus start Synductis de nutswerken aan de N70 terug op. Er wordt gestart ter hoogte van de Snoeckstraat om zo verder te werken naar de Schoolstraat (N450). Het vervolg van deze fase 4 duurt, behoudens onvoorziene omstandigheden, tot en met vrijdag 6 september. Aansluitend op deze fase start fase 5 tussen de Schoolstraat en de A. Farnèselaan.
 • Tegelijkertijd wordt er ook gestart met de afbraak van het huis op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan (N70).
 • De heraanleg van de Snoeckstraat start ook op maandag 19 augustus.

Bereikbaarheid

 • Gedurende deze periode geldt opnieuw enkelrichting op de N70 richting Beveren.
 • Als gevolg van de nutswerken en de sloop van het hoekhuis zal de Spoorweglaan vanaf 19 augustus tot en met vrijdag 6 september niet toegankelijk zijn met de wagen vanaf de Grote Baan (N70). U kunt dan enkel uit de Spoorweglaan richting Beveren rijden. Uitrijden richting Antwerpen is niet toegestaan.
 • Zodra de nutswerken ter hoogte van het kruispunt Spoorweglaan - Grote Baan (N70) aanvangen, zal de Spoorweglaan gedurende een drietal dagen ontoegankelijk zijn voor alle gemotoriseerd verkeer.
 • De Snoeckstraat is vanaf 19 augustus enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Bewoners ontvangen nog bijkomende info over de fasering van de werken.
 • Voor voetgangers en fietsers blijft er steeds een doorgang voorzien op de kruispunten van Grote Baan (N70) met Spoorweglaan en Snoeckstraat. Ook de Ponjaardwegel zal steeds toegankelijk blijven voor de zachte weggebruikers.


Omleiding

 • Verkeer op de N70 richting Beveren blijft mogelijk. Richting Antwerpen loopt de omleiding via de Kalishoekstraat en de Burggravenstraat. Deze omleiding betreft een lokale omleiding door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer dient maximaal de hoofdwegen (E17 en E34) te volgen. Dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.

 • Omwille van de gedeeltelijke afsluiting van de Spoorweglaan heeft deze fase vooral een impact op de bereikbaarheid van Melsele-Zuid. Wij raden u aan om, indien mogelijk, uw verplaatsingen te voet of met de fiets uit te voeren. Heeft u toch uw wagen nodig, dan kunt u vanaf 19 augustus gebruik maken van volgende routes: 

• Richting Beveren kan via de Spoorweglaan (behalve tijdens een drietal dagen van nutswerken ter hoogte van de Spoorweglaan) of IJzerstraat. Het verbod om vanuit de IJzerstraat linksaf te slaan op de Grote Baan wordt voor deze periode opgeheven.
• Richting Antwerpen volgt u de omleiding via de Kalishoekstraat en Burggravenstraat of rijdt u via de Vendoornstraat of Fortstraat.
• Komende van Beveren kunt u Melsele-Zuid enkel bereiken via de IJzerstraat of via de Kruibekesteenweg.

Circulatiemaatregelen

 • Om deze omleidingsroute mogelijk te maken wordt gedurende deze fase opnieuw parkeerverbod ingesteld in de Kalishoekstraat en enkelrichting in de Kalishoekstraat tussen de Dambrugstraat en de Burggravenstraat.

Informatie over de dienstregeling van De Lijn vindt u hier.


UPDATE 28 JUNI

Synductis heeft meer tijd nodig dan voorzien voor de nutswerken op de N70 in fase 4 (tussen Schoolstraat en Sint-Elisabethstraat).
Dit wil zeggen dat de werken aan de pare zijde N70 (zijde Spoorweglaan) pas na het bouwverlof, vanaf 19 augustus, starten.

PLANNING

Wat gebeurt er de komende weken nog?

-    Afwerken sleuven lagere school OLVG.
-    Afwerken sleuven en bestrating kruispunt N70/Schoolstraat.
-    Afwerken fase 4, pare zijde N70.
-    Opruimen werf voor bouwverlof.

Het bouwverlof loopt van van 13 juli tot en met 18 augustus,

BEREIKBAARHEID

De Torenstraat is opnieuw toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf zaterdag 29 juni.

OMLEIDINGEN

Tot en met 12 juli wordt verkeer richting Antwerpen omgeleid via Schoolstraat, Kalishoekstraat, Burggravenstraat. Verkeer op de N70 richting Beveren blijft mogelijk. Gedurende het bouwverlof van de aannemer, van 13 juli tot en met 18 augustus, wordt alle signalisatie aan de kant gezet en is verkeer op de N70 in beide richtingen mogelijk.

CIRCULATIEMAATREGELEN EN DE LIJN

Om deze omleidingsroute mogelijk te maken worden de parkeerverboden in Kalishoekstraat en de enkelrichting in Kalishoekstraat tussen Dambrugstraat en Burggravenstraat verlengd tot en met 12 juli. 

Ook de huidige dienstregeling van De Lijn blijft ongewijzigd tot en met 12 juli.


UPDATE 5 JUNI 

Maandag 3 juni startte fase 4 van de nutswerken.

Omleidingen
Tijdens deze fase is verkeer op de N70 in de richting van Beveren steeds mogelijk.
Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Schoolstraat, Kalishoekstraat, Bruggravenstraat.

De omleiding betreft een lokale omleiding door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer dient maximaal hoofdwegen te volgen, dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.

omleiding richting Antwerpen 3-28 juni

Planning
In fase 4 van de nutswerken wordt gewerkt op de Grote Baan (N70) tussen de Schoolstraat en de Sint-Elisabethstraat. De planning ziet er als volgt uit:
-    van 3 juni tot bouwverlof: aan de onpare zijde N70 (noordelijke zijde)
-    na het bouwverlof: werken aan de pare zijde N70 (zuidkant)


Bereikbaarheid
Van 3 tot 21 juni zal de Torenstraat afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en kan u vanuit de Spoorweglaan enkel linksaf op de N70 richting Beveren. De achterontsluiting naar OC Boerenpoort blijft bereikbaar via het Kerkplein. Als u van het zuiden van de N70 naar het centrum van Melsele wil met de wagen, kiest u best voor de Schoolstraat en Kalishoekstraat. 

Fietsers en voetgangers krijgen doorgang via aangeduide oversteekplaatsen op de werf.

Dienstverlening De Lijn
De dienstverlening wordt als volgt aangepast:
Buslijnen 81, 82, 83, 84, 85 en belbus 280 worden omgeleid richting Antwerpen:
N70 > Schoolstraat > Kalishoekstraat > Burggravenstraat > N70
Meer info
De halte Sint-Elisabethstraat schuift op naar de  andere kant van de Sint-Elisabethstraat.
De halte Spoorweglaan wordt niet bediend. Vervanghaltes vindt u aan Ijzerstraat en Burggravenstraat.

Circulatiemaatregelen
Om de omleidingsroute mogelijk te maken gelden tijdens de duur van de omleiding uitzonderlijke maatregelen:  

 • Kalishoekstraat (van huisnummers 29 tot 73): parkeerverbod van 3 tot 28 juni.
 • Kalishoekstraat (tussen Dambrugstraat en Burggravenstraat): eenrichtingsverkeer richting Burggravenstraat van 3 tot 28 juni.


UPDATE 28 MEI

Tijdens fase 3 van de nutswerken wordt de doorsteek gemaakt over de N450,  evenwijdig met de N70 ter hoogte van Panisco. 

Hierna zijn alle doorsteken achter de rug en dienen enkel de leidingen in de langse richting vernieuwd of verlegd te worden.

Vanaf 3 juni start fase 4  en zal 30 werkdagen in beslag nemen.


Werken aan de Grote Baan (onpare huisnummers) tussen St.-Elisabethstraat en Schoolstraat. Vervolgens wordt kant met pare huisnummers van de Grote Baan tussen St.-Elisabethstraat tot aan de kruising van de Vesten met het Pareinpark aangepakt.
Tijdens deze werken geldt eenrichtingsverkeer vanaf Melsele in de richting van Sint-Niklaas. Het overige verkeer wordt omgeleid. Fietsers rijden op versmalde rijstroken.


UPDATE 14 MEI

Planning
steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden

Fase 4 (30 werkdagen vanaf 3 juni)

Fase 5 (10 dagen vanaf 19 augustus): werken aan de noordzijde van de N70 van aan de kruising met Pareinpark tot aan het kruispunt met de Schoolstraat. Tijdens de werken geldt opnieuw eenrichtingsverkeer vanaf Melsele in de richting van Sint-Niklaas. Fietsers rijden ook weer op versmalde rijstroken.

Fase 6 (10 werkdagen vanaf 2 september): werken aan de noordkant van de N70 van aan de rotonde Vesten tot aan het kruispunt met Pareinpark. Het autoverkeer is weer mogelijk in beide richtingen. Fietsers rijden over versmalde rijstroken.

Fase 7 (10 werkdagen vanaf 16 september): werken aan de zuidkant van de N70, vanaf Pareinpark tot aan de rotonde Vesten. Het autoverkeer kan voorbij in beide richtingen.

Fase 8 (30 werkdagen vanaf 30 september): werken aan de zuidkant van de N70, van aan het kruispunt met Sint-Elisabethstraat tot aan de Snoeckstraat. Het autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.


UPDATE 24 APRIL

De presentaties van de infovergadering van dinsdagavond 23 april en het omleidingsplan - 3,5 ton kunt u nu hier terugvinden.