Werken doortocht N70

http://wegenenverkeer.be/beveren


UPDATE NOVEMBER

In de loop van 2019 zullen de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen starten. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn gepland begin 2020. 


UPDATE SEPTEMBER

In de rijweg N70 worden van 17 oktober tot en met 22 oktober sonderingen uitgevoerd door middel van een mobiele signalisatiewagen. Deze sonderingen worden op diverse plaatsen uitgevoerd, maar elke sondering is van korte duur.

De sonderingen op de fietspaden zijn beëindigd.


UPDATE MEI

Momenteel worden er een 40-tal proefsluiven gegraven in functie van de ondergrondse leidingen. Dit heeft tot gevolg dat het fietspad soms moeilijk of niet bereidbaar. Een alternatief voor de fietsers is de trage weg tussen Cortewalle en Gentstraat of de wijk "Viergemeet" en Lt. Van Eepoelstraat.


2 infomarkten op 21 en 22 maart

De ontwerpplannen zijn klaar en de start van de heraanleg is voorzien voor 2019. Om u goed te informeren over deze ingrijpende herinrichting, organiseren we twee infomarkten. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen op woensdag 21 en donderdag 22 maart 2018 doorlopend langskomen van 16 tot 21 uur in de Gemeentelijke Basisschool De Toren (Schoolstraat 15), Op woensdag 21 maart van 9 tot 12 uur wordt op dezelfde locatie een moment ingelegd op maat van ondernemers. Tijdens de infomarkten stellen we de plannen aan u voor. Experten van de verschillende partners zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.