Werken N70

In mei 2019 startte het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis met de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De aannemer zal de gewestweg aanpakken van de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat. Nieuwe veilige kruispunten met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe ovondes beogen veiliger en vlotter verkeer langs de N70. De werken zullen anderhalf jaar duren. De nutwerken die in 2019 uitgevoerd worden zijn een voorbereiding op de eigenlijke wegenwerken die, behoudens omstandigheden, starten in het voorjaar van 2020. De plannen voor de heraanleg kunt u raadplegen op http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele-beveren

SCHRIJF JE IN VOOR DE E-NIEUWSBRIEF OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN OVER DE WERKEN EN GENOMEN VERKEERSMAATREGELEN.

UPDATE 12 AUGUSTUS
START NUTWERKEN N70 TUSSEN SNOECKSTRAAT EN SCHOOLSTRAAT OP MAANDAG 19 AUGUSTUS

Planning:

 • Op maandag 19 augustus start Synductis de nutswerken aan de N70 terug op. Er wordt gestart ter hoogte van de Snoeckstraat om zo verder te werken naar de Schoolstraat (N450). Het vervolg van deze fase 4 duurt, behoudens onvoorziene omstandigheden, tot en met vrijdag 6 september. Aansluitend op deze fase start fase 5 tussen de Schoolstraat en de A. Farnèselaan.
 • Tegelijkertijd wordt er ook gestart met de afbraak van het huis op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan (N70).
 • De heraanleg van de Snoeckstraat start ook op maandag 19 augustus.

Bereikbaarheid

 • Gedurende deze periode geldt opnieuw enkelrichting op de N70 richting Beveren.
 • Als gevolg van de nutswerken en de sloop van het hoekhuis zal de Spoorweglaan vanaf 19 augustus tot en met vrijdag 6 september niet toegankelijk zijn met de wagen vanaf de Grote Baan (N70). U kunt dan enkel uit de Spoorweglaan richting Beveren rijden. Uitrijden richting Antwerpen is niet toegestaan.
 • Zodra de nutswerken ter hoogte van het kruispunt Spoorweglaan - Grote Baan (N70) aanvangen, zal de Spoorweglaan gedurende een drietal dagen ontoegankelijk zijn voor alle gemotoriseerd verkeer.
 • De Snoeckstraat is vanaf 19 augustus enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Bewoners ontvangen nog bijkomende info over de fasering van de werken.
 • Voor voetgangers en fietsers blijft er steeds een doorgang voorzien op de kruispunten van Grote Baan (N70) met Spoorweglaan en Snoeckstraat. Ook de Ponjaardwegel zal steeds toegankelijk blijven voor de zachte weggebruikers.


Omleiding

 • Verkeer op de N70 richting Beveren blijft mogelijk. Richting Antwerpen loopt de omleiding via de Kalishoekstraat en de Burggravenstraat. Deze omleiding betreft een lokale omleiding door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer dient maximaal de hoofdwegen (E17 en E34) te volgen. Dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.

 • Omwille van de gedeeltelijke afsluiting van de Spoorweglaan heeft deze fase vooral een impact op de bereikbaarheid van Melsele-Zuid. Wij raden u aan om, indien mogelijk, uw verplaatsingen te voet of met de fiets uit te voeren. Heeft u toch uw wagen nodig, dan kunt u vanaf 19 augustus gebruik maken van volgende routes: 

• Richting Beveren kan via de Spoorweglaan (behalve tijdens een drietal dagen van nutswerken ter hoogte van de Spoorweglaan) of IJzerstraat. Het verbod om vanuit de IJzerstraat linksaf te slaan op de Grote Baan wordt voor deze periode opgeheven.
• Richting Antwerpen volgt u de omleiding via de Kalishoekstraat en Burggravenstraat of rijdt u via de Vendoornstraat of Fortstraat.
• Komende van Beveren kunt u Melsele-Zuid enkel bereiken via de IJzerstraat of via de Kruibekesteenweg.

Circulatiemaatregelen

 • Om deze omleidingsroute mogelijk te maken wordt gedurende deze fase opnieuw parkeerverbod ingesteld in de Kalishoekstraat en enkelrichting in de Kalishoekstraat tussen de Dambrugstraat en de Burggravenstraat.

Informatie over de dienstregeling van De Lijn vindt u hier.


UPDATE 28 JUNI

Synductis heeft meer tijd nodig dan voorzien voor de nutswerken op de N70 in fase 4 (tussen Schoolstraat en Sint-Elisabethstraat).
Dit wil zeggen dat de werken aan de pare zijde N70 (zijde Spoorweglaan) pas na het bouwverlof, vanaf 19 augustus, starten.

PLANNING

Wat gebeurt er de komende weken nog?

-    Afwerken sleuven lagere school OLVG.
-    Afwerken sleuven en bestrating kruispunt N70/Schoolstraat.
-    Afwerken fase 4, pare zijde N70.
-    Opruimen werf voor bouwverlof.

Het bouwverlof loopt van van 13 juli tot en met 18 augustus,

BEREIKBAARHEID

De Torenstraat is opnieuw toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf zaterdag 29 juni.

OMLEIDINGEN

Tot en met 12 juli wordt verkeer richting Antwerpen omgeleid via Schoolstraat, Kalishoekstraat, Burggravenstraat. Verkeer op de N70 richting Beveren blijft mogelijk. Gedurende het bouwverlof van de aannemer, van 13 juli tot en met 18 augustus, wordt alle signalisatie aan de kant gezet en is verkeer op de N70 in beide richtingen mogelijk.

CIRCULATIEMAATREGELEN EN DE LIJN

Om deze omleidingsroute mogelijk te maken worden de parkeerverboden in Kalishoekstraat en de enkelrichting in Kalishoekstraat tussen Dambrugstraat en Burggravenstraat verlengd tot en met 12 juli. 

Ook de huidige dienstregeling van De Lijn blijft ongewijzigd tot en met 12 juli.


UPDATE 5 JUNI 

Maandag 3 juni startte fase 4 van de nutswerken.

Omleidingen
Tijdens deze fase is verkeer op de N70 in de richting van Beveren steeds mogelijk.
Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Schoolstraat, Kalishoekstraat, Bruggravenstraat.

De omleiding betreft een lokale omleiding door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer dient maximaal hoofdwegen te volgen, dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.

omleiding richting Antwerpen 3-28 juni

Planning
In fase 4 van de nutswerken wordt gewerkt op de Grote Baan (N70) tussen de Schoolstraat en de Sint-Elisabethstraat. De planning ziet er als volgt uit:
-    van 3 juni tot bouwverlof: aan de onpare zijde N70 (noordelijke zijde)
-    na het bouwverlof: werken aan de pare zijde N70 (zuidkant)


Bereikbaarheid
Van 3 tot 21 juni zal de Torenstraat afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en kan u vanuit de Spoorweglaan enkel linksaf op de N70 richting Beveren. De achterontsluiting naar OC Boerenpoort blijft bereikbaar via het Kerkplein. Als u van het zuiden van de N70 naar het centrum van Melsele wil met de wagen, kiest u best voor de Schoolstraat en Kalishoekstraat. 

Fietsers en voetgangers krijgen doorgang via aangeduide oversteekplaatsen op de werf.

Dienstverlening De Lijn
De dienstverlening wordt als volgt aangepast:
Buslijnen 81, 82, 83, 84, 85 en belbus 280 worden omgeleid richting Antwerpen:
N70 > Schoolstraat > Kalishoekstraat > Burggravenstraat > N70
Meer info
De halte Sint-Elisabethstraat schuift op naar de  andere kant van de Sint-Elisabethstraat.
De halte Spoorweglaan wordt niet bediend. Vervanghaltes vindt u aan Ijzerstraat en Burggravenstraat.

Circulatiemaatregelen
Om de omleidingsroute mogelijk te maken gelden tijdens de duur van de omleiding uitzonderlijke maatregelen:  

 • Kalishoekstraat (van huisnummers 29 tot 73): parkeerverbod van 3 tot 28 juni.
 • Kalishoekstraat (tussen Dambrugstraat en Burggravenstraat): eenrichtingsverkeer richting Burggravenstraat van 3 tot 28 juni.


UPDATE 28 MEI

Tijdens fase 3 van de nutswerken wordt de doorsteek gemaakt over de N450,  evenwijdig met de N70 ter hoogte van Panisco. 

Hierna zijn alle doorsteken achter de rug en dienen enkel de leidingen in de langse richting vernieuwd of verlegd te worden.

Vanaf 3 juni start fase 4  en zal 30 werkdagen in beslag nemen.


Werken aan de Grote Baan (onpare huisnummers) tussen St.-Elisabethstraat en Schoolstraat. Vervolgens wordt kant met pare huisnummers van de Grote Baan tussen St.-Elisabethstraat tot aan de kruising van de Vesten met het Pareinpark aangepakt.
Tijdens deze werken geldt eenrichtingsverkeer vanaf Melsele in de richting van Sint-Niklaas. Het overige verkeer wordt omgeleid. Fietsers rijden op versmalde rijstroken.


UPDATE 14 MEI

Planning
steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden

Fase 4 (30 werkdagen vanaf 3 juni)

Fase 5 (10 dagen vanaf 19 augustus): werken aan de noordzijde van de N70 van aan de kruising met Pareinpark tot aan het kruispunt met de Schoolstraat. Tijdens de werken geldt opnieuw eenrichtingsverkeer vanaf Melsele in de richting van Sint-Niklaas. Fietsers rijden ook weer op versmalde rijstroken.

Fase 6 (10 werkdagen vanaf 2 september): werken aan de noordkant van de N70 van aan de rotonde Vesten tot aan het kruispunt met Pareinpark. Het autoverkeer is weer mogelijk in beide richtingen. Fietsers rijden over versmalde rijstroken.

Fase 7 (10 werkdagen vanaf 16 september): werken aan de zuidkant van de N70, vanaf Pareinpark tot aan de rotonde Vesten. Het autoverkeer kan voorbij in beide richtingen.

Fase 8 (30 werkdagen vanaf 30 september): werken aan de zuidkant van de N70, van aan het kruispunt met Sint-Elisabethstraat tot aan de Snoeckstraat. Het autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.


UPDATE 24 APRIL

De presentaties van de infovergadering van dinsdagavond 23 april en het omleidingsplan - 3,5 ton kunt u nu hier terugvinden.