Werken doortocht N70

SCHRIJF JE IN VOOR DE E-NIEUWSBRIEF OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN OVER DE WERKEN.


UPDATE 14 MEI

Vanaf 20 mei start de volgende fase van de nutswerken. Deze fase zal plaatselijk sterke verkeershinder met zich meebrengen omdat de weg volledig afgesloten wordt op de gedeeltes van de N70 waar de werken plaatsvinden. 

Planning
steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden

Fase 2: van 20 tot en met 24 mei: geen verkeer mogelijk in beide richtingen op delen van N70. De plaats van werken schuift per dag op van west naar oost.

 • 20 mei: N70 afgesloten voor beide richtingen ten oosten van Viergemeet/Essendreef en  ten oosten van Pareinlaan (ter hoogte van Jan Bekenshoek).
 • 21 mei:  N70 afgesloten voor beide richtingen ten westen van Pareinlaan en ten oosten van de A. Farnèselaan. 
 • 22 mei: N70 afgesloten voor beide richtingen ten westen van de Ijzerstraat en ten westen van Schoolstraat (N450)
 • 23 mei: N70 afgesloten voor beide richtingen ten oosten van de Spoorweglaan  en ten oosten van de Sint-Elisabethstraat. 
 • 24 mei: N70 afgesloten voor beide richtingen ten westen van de Burggravenstraat.Fase 3:
van 27 tot en met 29 mei zal het kruispunt van Schoolstraat (N450) volledig afgesloten zijn. Verkeer op de N70 is in twee richtingen mogelijk, maar zal tussen 9 en 15u afwisselend verkeer met lichten gestuurd worden. Verkeer van de N70 richting N450 (Kallo), en vice versa, wordt omgeleid

Fase 4 (30 werkdagen vanaf 3 juni): werken aan de noordzijde van de Grote Baan tussen St. Elisabethstraat en Schoolstraat. Vervolgens langs de zuidzijde van de Grote Baan tussen St. Elisabethstraat tot aan de kruising van de Vesten met het Pareinpark. Tijdens deze werken geldt eenrichtingsverkeer vanaf Melsele in de richting van Sint-Niklaas. Het overige verkeer wordt omgeleid. Fietsers rijden op versmalde rijstroken.

BOUWVERLOF (15 juli tot en met 16 augustus): geen werken

Fase 5 (10 dagen vanaf 19 augustus): werken aan de noordzijde van de N70 van aan de kruising met Pareinpark tot aan het kruispunt met de Schoolstraat. Tijdens de werken geldt opnieuw eenrichtingsverkeer vanaf Melsele in de richting van Sint-Niklaas. Fietsers rijden ook weer op versmalde rijstroken.

Fase 6 (10 werkdagen vanaf 2 september): werken aan de noordkant van de N70 van aan de rotonde Vesten tot aan het kruispunt met Pareinpark. Het autoverkeer is weer mogelijk in beide richtingen. Fietsers rijden over versmalde rijstroken.

Fase 7 (10 werkdagen vanaf 16 september): werken aan de zuidkant van de N70, vanaf Pareinpark tot aan de rotonde Vesten. Het autoverkeer kan voorbij in beide richtingen.

Fase 8 (30 werkdagen vanaf 30 september): werken aan de zuidkant van de N70, van aan het kruispunt met Sint-Elisabethstraat tot aan de Snoeckstraat. Het autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.Bereikbaarheid
Handelaars blijven gedurende deze werken bereikbaar. Voor bedrijven in of nabij Pareinpark volgt u de lokale omleiding ‘Pareinpark’.
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand krijgen steeds doorgang op de werf N70.

Omleidingen

De omleidingen betreffen lokale omleidingen door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer dient maximaal hoofdwegen te volgen, dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren. 

Lokaal verkeer wordt omgeleid via volgende routes naargelang de plaats van de werken.

 • 20-22 mei: omleiding in twee richtingen via Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat, Dijkstraat, Schoolstraat.
 • 23-24 mei
  omleiding richting Antwerpen via Schoolstraat, Kalishoekstraat, Burgravenstraat (gele route)

  omleiding richting Beveren via Snoeckstraat, Pauwstraat, Spoorweglaan (groene route)
 • 27-29 mei
  omleiding van N70 richting Kallo via Burgravenstraat, Kalishoekstraat, A. Rodenbachlaan, A. Van Puymbroecklaan, Gaverlandwegel (paarse route)
  omleiding van N450 richting Beveren via Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef, Kasteeldreef (oranje route)

De dienstverlening van De Lijn wordt als volgt aangepast.

20-22 mei: Buslijnen 81, 82, 83, 84, 85 en belbus 280 worden omgeleid via Gaverland.

 • Richting Beveren: N70 > Schoolstraat > Gaverlandstraat > Kapelstraat > Luitenant Van Eepoelstraat > Gaverlanddam > Leliestraat > Floralaan > Luitenant Van Eepoelstraat > Viergemeet > N70
 • Richting Antwerpen: N70 > Viergemeet > Luitenant Van Eepoelstraat > Meersenweg > Gaverlandstraat > Schoolstraat > Grote Baan
 • Meer info

23-24 mei: Buslijnen 81, 82, 83, 84, 85 en belbus 280 worden omgeleid

 • Richting Beveren: N70 > Snoeckstraat > Pauwstraat > Spoorweglaan > N70
 • Richting Antwerpen: N70 > Schoolstraat > Kalishoekstraat > Burggravenstraat > N70
 • Meer info

27-29 mei: geen impact


UPDATE 8 MEI

Vanaf 20 mei wordt grote hinder verwacht: de rijweg zal in fases worden afgesloten. Een omleiding is voorzien. Vanaf 25 mei is op de N70 verkeer richting Sint-Niklaas mogelijk, richting Antwerpen volgt u de lokale omleiding. 

Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werken.

De halte van De Lijn aan de Burggravenstraat zal tijdens de periode van de werken niet bediend worden. Er is een vervanghalte voorzien aan de Sint-Elisabethstraat. Er wordt ook een tijdelijke halte ingericht vóór het tankstation Q8.


UPDATE 2 MEI

De halte van De Lijn aan de Burggravenstraat zal tijdens de periode van de werken niet bediend worden. Er is een vervanghalte voorzien aan de Sint-Elisabethstraat. Er wordt ook een tijdelijke halte ingericht vóór het tankstation Q8.


UPDATE 30 APRIL

Deze week worden de middeneilanden ter hoogte van de school OLV van Gaverland verwijderd zodat het verkeer bij de werken ook van de middenstrook gebruik kan maken.


UPDATE 24 APRIL

De presentaties van de infovergadering van dinsdagavond 23 april en het omleidingsplan - 3,5 ton kunt u nu hier terugvinden.


UPDATE 15 APRIL

geplande nutswerken: 

 • Van 06|05 tot en met 11|10 zal er sterke hinder zijn op de Grote Baan (N70) van Vesten tot en met Grote Baan 42.
 • Van 20|05 tot en met 24|05 zal de Grote Baan van de Vesten tot de Burggravenstraat afgesloten worden voor alle verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien. 
 • Van 27|05 tot en met 29|05 zal de Schoolstraat thv Grote Baan afgesloten worden voor alle verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.
 • Van 03|06 tot en met 30|08 zal de Grote Baan enkelrichting worden voor het verkeer komende van Antwerpen. Voor het verkeer komende van Vesten wordt er plaatselijk een omleiding voorzien. (In het bouwverlof: 15|07 – 16|08 zal er geen hinder zijn)

De opgegeven data zijn onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.


UPDATE MAART 2019

Eind april 2019 zullen de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen starten. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn gepland begin 2020.

Vanaf 6 mei wordt grote hinder verwacht: de rijweg zal in fases worden afgesloten omdat onderboringen noodzakelijk zijn. Een omleiding is voorzien.


UPDATE NOVEMBER

In de loop van 2019 zullen de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen starten. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn gepland begin 2020. 


UPDATE SEPTEMBER

In de rijweg N70 worden van 17 oktober tot en met 22 oktober sonderingen uitgevoerd door middel van een mobiele signalisatiewagen. Deze sonderingen worden op diverse plaatsen uitgevoerd, maar elke sondering is van korte duur.

De sonderingen op de fietspaden zijn beëindigd.


UPDATE MEI

Momenteel worden er een 40-tal proefsluiven gegraven in functie van de ondergrondse leidingen. Dit heeft tot gevolg dat het fietspad soms moeilijk of niet bereidbaar. Een alternatief voor de fietsers is de trage weg tussen Cortewalle en Gentstraat of de wijk "Viergemeet" en Lt. Van Eepoelstraat.


2 infomarkten op 21 en 22 maart

De ontwerpplannen zijn klaar en de start van de heraanleg is voorzien voor 2019. Om u goed te informeren over deze ingrijpende herinrichting, organiseren we twee infomarkten. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen op woensdag 21 en donderdag 22 maart 2018 doorlopend langskomen van 16 tot 21 uur in de Gemeentelijke Basisschool De Toren (Schoolstraat 15), Op woensdag 21 maart van 9 tot 12 uur wordt op dezelfde locatie een moment ingelegd op maat van ondernemers. Tijdens de infomarkten stellen we de plannen aan u voor. Experten van de verschillende partners zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.