Werken Beveren-Centrum

UPDATE 16 APRIL

Huisvuilophaling Ibogem 
De avond voor de ophaalronde plaatst u vanaf 18:00 uur buiten, of op de dag van de ophaalronde ten laatste voor 6:30 uur.
De aannemer zal het huisvuil verzamelen rond 7:00 uur en naar een verzamelpunt op de hoek van de Prosper Van Raemdonckstraat en het Yzerhand brengen, waar de ophaler dit komt ophalen.
De regeling van de ophaalkalender blijft gelden.
Gelieve wel een duidelijk adres op uw glaskrat en/of groene container (of andere containers van Ibogem) aan te brengen.
De glaskratten en containers dient u wel zelf terug op te halen op het verzamelpunt na het ledigen.

Deze regeling geldt:

 • gedurende fase 2A (afsluiting Yzerhand ts Glazenleeuwstraat-Koben Geertstraat en Prosper Van Raemdonckstraat) tussen 16/04/2018 en 9/05/2018 en
 • gedurende fase 2B (afsluiting Yzerhand ts Prosper Van Raemdonckstraat en Ciamberlanidreef- tussen 14/05/2018 en 25/05/2018.

UPDATE 9 APRIL

Vanaf 16 april starten de werken voor de nutsleidingen aan het Yzerhand. Deze zullen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Onder voorbehoud van onvoorziene weersomstandigheden, plannen we de volgende fasen:

 • Van 16 april tot en met 9 mei:

Afsluiting Yzerhand vanaf kruispunt Yzerhand-Glazenleeuwstraat-Koben Geertsstraat tot aan kruispunt Prosper Van Raemdonckstraat
Geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel fietsers en voetgangers kunnen passeren. De bewoners van dit stukje Yzerhand zullen moeilijkheden hebben om hun woning met gemotoriseerd vervoer te bereiken.
De verkeersregeling in de Koben Geertstraat en Glazenleeuwstraat blijft behouden. Het verkeer kan vanuit de Koben Geertstraat in de Glazenleeuwstraat draaien gedurende deze fase van de werken.

 • Van 14 mei tot en met 25 mei:

Afsluiting Yzerhand tussen de Ciamberlanidreef en Prosper Van Raemdonckstraat
Werken aan de pare zijde van Yzerhand. Enkel lokaal verkeer mogelijk.

 • Van 23 mei tot en met 25 mei:

Werken aan de pare zijde Yzerhand: gedeelte tussen de Vrasenestraat en Ciamberlanidreef
In dit gedeelte geldt langs beide zijden parkeerverbod. Doorgaand verkeer is mogelijk.


UPDATE 4 APRIL

Tussen 2 en 6 april liggen de werken in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat een weekje stil omwille van bouwverlof.

Vanaf 9 tot en met 13 april zullen de werken aan de nutsvoorzieningen in de Kasteeldreef en Ciamberlanidreef opnieuw hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer:

 • Op 9 en 10 april wordt de Kasteeldreef afgesloten voor het plaatsen van een leiding, net voorbij het kruispunt met de Ciamberlanidreef. De Ciamberlanidreef blijft toegankelijk.  (als de werken vlot verlopen zal de straat slechts 1 dag afgesloten worden). Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien voor fietsers en voetgangers.
 • Aansluitend van 10 tot en met 13 april zal het stuk van de Ciamberlanidreef tussen de De Brownestraat en de Kasteeldreef afgesloten worden voor doorgaand verkeer omwille van het plaatsen van een leiding.

Voor de periode van beide werken, van 9 tot en met 13 april, wordt een omleiding voorzien: de De Brownestraat wordt in beide richtingen opengesteld.

Op 12 en 13 april worden ook werken uitgevoerd aan het voetpad in de Kasteeldreef en de Ciamberlanidreef, al zal er steeds gezorgd worden voor een doorgang.

Er is voor gekozen om deze werken uit te voeren tijdens het Paasverlof zodat er minder verkeer is door de sluiting van de scholen.


UPDATE 29 MAART

Op vrijdagmorgen 30 maart van ongeveer 9:00 tot 14:30 wordt de Ciamberlanidreef aan het kruispunt met de Kasteeldreef even afgesloten om een dwarssnede (met slijpmachine) mogelijk te maken. In de De Brownestraat wordt terug dubbele richting ingesteld voor de duur van deze werken op vrijdagmorgen.


UPDATE 13 MAART

Vanaf dinsdag 13 maart worden de parking van het Gildenhuis en de parking atletiekplein (zijde Donkvijverstraat) blauwe zone.

Dit betekent dat hier enkel met een parkeerschijf voor de duur van 2 uur kan geparkeerd worden. Dit vanaf maandag t.e.m zaterdag van 9 uur tot 18 uur (exclusief feestdagen). Parkeren met bewonerskaarten is niet toegelaten op deze twee parkings.
Indien u voor langere tijd wil parkeren dicht tegen het centrum van Beveren verwijzen we naar de parking aan het atletiekplein (Sint-Martenslaan), parking Gravenplein, de parking aan de sporthal in de Klapperstraat, de parking aan Waasland Beveren (Lindenlaan), de parking op de hoek van de Bosdamlaan en de Vuurkruisenlaan, de Boerenmarkt of de parking aan het station van Beveren.
Tijdens het weekend kan u ook gebruik maken van de parking van het Koninklijk Atheneum in de Donkvijverstraat.

Parkeren in Beveren


UPDATE 6 MAART

Vanaf 12 maart kunnen bewoners met een bewonerskaart van zone 1, 2 of 5 tijdens de duur van de werken parkeren in elk van deze zones. Met deze kaart kan niet geparkeerd worden in de betalende zone of in zone 3 en 4. Daar blijft de vroegere regeling van kracht.
Parkeerzones


UPDATE 5 MAART

Donderdag 8 maart starten de werken aan de nutsvoorzieningen. Deze werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, duren tot 10 april. Tijdens de eerste week van het paasverlof (2 tot 8 april) wordt er niet gewerkt.

Op 12 en 13 maart wordt de De Brownestraat aan het kruispunt van de Ciamberlanidreef afgesloten omdat de rijbaan moet worden opengebroken. De De Brownestraat is toegankelijk vanuit de Kasteeldreef, enkel voor lokale bewoners en voor leveringen.

Fasering van de werken aan de nutsvoorzieningen


Aannemer van de werken is gekend
De aannemer voor de uitvoering van de werken door de nutsmaatschappijen is gekend ! 

De firma Cas-Vos gaat instaan voor de uitvoering.

Het eerste overleg tussen de aannemer – nutsmaatschappijen en onze gemeentelijke dienst was maandagmorgen 
26 februari.

De start der werken (nutsmaatschappijen) is voorzien op 5 maart 2018 – de vermoedelijke einddatum (tegen bouwverlof 2018) blijft behouden.
Deze week kunnen er nog geen werken worden uitgevoerd wegens de extreme koude.

Later deze week zal u meer informatie krijgen in verband met de data van de diverse uitvoeringsfases.


Op maandag 12 februari zal de Ciamberlanidreef afgesloten worden voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers, voor het rooien van de bomen. Lokaal is er een omleiding voorzien.

 • Van 7 tot 10 uur wordt er gewerkt aan het gedeelte vanaf de Kasteeldreef t.e.m. de De Brownestraat.
  => In die periode is de Ciamberlanidreef over de gehele lengte afgesloten voor verkeer. 
 • Van 10 tot 12 uur is het stuk tussen Yzerhand t.e.m. de inrit van parking Gildenhuis aan de beurt.
  => De Brownestraat vanaf de Kasteeldreef is terug bereikbaar voor het verkeer.
  => Geen verkeer mogelijk in het gedeelte tussen Yzerhand en De Brownestraat.
  => De kantoren van CM, AZV en Assist Thuiszorgwinkel zijn te voet wel bereikbaar vanaf Yzerhand, voorzichtigheid is wel geboden.

 • Van 12 uur tot de late namiddag wordt er gewerkt aan het stuk tussen de inrit van parking Gildenhuis en De Brownestraat. Vervoer is dan mogelijk tot aan de inrit van parking Gildenhuis vanuit Yzerhand en tot de De Brownestraat vanuit de Kasteeldreef.


 • Dinsdag 6 februari, 20 uur, schouwburg Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravendreef 2, BEVEREN informatievergadering "nutswerken Ciamberlanidreef"

 • Voorbereidingswerken (sonderingen, rooien bomen, ...) vóór de ingrijpende wegenwerken Yzerhand, Ciamberlanidreef, Donkvijverstraat, De Brownestraat zullen half februari van start gaan.