Werken Beveren-centrum (Ciamberlanidreef-Yzerhand-De Brownestraat-Donkvijverstraat)

Schrijf je hier in voor de e-nieuwsbrief "Werken Beveren-centrum"


UPDATE 19 OKTOBER

Toplaag asfalt in Yzerhand moet opnieuw gegoten worden

Eerder deze maand werd asfalt gegoten in Yzerhand. Helaas is de kwaliteit van de uitvoering niet in orde omdat het te hard regende tijdens de uitvoering van de werken.
Om die reden moet de aannemer de bovenlaag verwijderen en opnieuw gieten.

 
Donderdag 22 en vrijdag 23 oktober:  toplaag Yzerhand wordt verwijderd.

 • Geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer.
 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen op het voetpad langsheen de werf.
 • Parkeer uw wagen buiten de werfzone vanaf woensdagavond 21 oktober tot en met vrijdag 23 oktober.
Tijdens het weekend van 24 tot en met 25 oktober zal doorgang mogelijk zijn, maar met de nodige voorzichtigheid (niveauverschil in het asfalt).

 
Maandag 26 oktober: nieuwe toplaag asfalt wordt gelegd.

 • Geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer.
 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen op het voetpad langsheen de werf.
 • Parkeer uw wagen buiten de werfzone op zondag 25|10 of om maandag 26|10 voor 6 uur s ’ochtends.
 • In de Glazenleeuwstraat wordt een extra parkeerverbod geplaatst zodat de opleggers met asfalt gemakkelijk tot bij de asfalteermachine kunnen geraken.

Aanbrengen van signalisatie op het wegdek vanaf woensdag 28 oktober

 
Van woensdag 28 tot en met 30 oktober: aanbrengen van belijning op het wegdek van de Donkvijverstraat, Yzerhand, De Brownestraat en Ciamberlanidreef.
 • De doorgang zal plaatselijk worden bemoeilijkt omdat de aangebrachte thermoplast minimaal 2 uren moet uitharden vooraleer er over gereden mag worden.
 • Fietsers kunnen met de fiets aan de hand enkel via het voetpad de werken passeren. 

De geplande perioden van de werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden.


UPDATE 9 OKTOBER

Omwille van het slechte weer lopen de werken aan het kruispunt VRASENESTRAAT – YZERHAND – DONKVIJVERSTRAAT vertraging op.
Het kruispunt zal daarom ten vroegste klaar zijn en opengesteld worden op 26 oktober. Blijft het regenweer aanhouden dan komt ook deze datum in het gedrang.
Samen duimen dus voor mooi nazomerweer!

UPDATE 29 SEPTEMBER

Omwille van technische redenen en de slechte weersomstandigheden kan het aanbrengen van wegmarkeringen op de rijbaan in Yzerhand deze week niet plaatsvinden.
De rijbaan is dus vrij en er kan geparkeerd worden.
 
We brengen u op de hoogte wanneer de planning voor het verder afwerken van de rijbaan gekend is.

UPDATE 21 SEPTEMBER

YZERHAND
Op maandag 28 september wordt de laatste laag asfalt aangelegd. Yzerhand zal daarom de hele dag afgesloten zijn. Dinsdagochtend 29 september wordt de rijbaan terug vrijgemaakt.
Bewoners die hun auto in deze periode nodig hebben, moeten hun auto buiten de werfzone parkeren op zondag 27 of op maandag 28 september voor 6 uur ’s ochtends. Bij slecht weer wordt alles één dag opgeschoven.
 
GLAZENLEEUWSTRAAT
In de Glazenleeuwenstraat, tussen de werfzone en het kruispunt met de Klapperstraat, wordt op 28 september een extra parkeerverbod geplaatst zodat de opleggers met asfalt gemakkelijk tot bij de asfalteermachine kunnen geraken.
 
CIAMBERLANIDREEF – DE BROWNESTRAAT – YZERHAND – DONKVIJVERSTRAAT
Op donderdag 1, vrijdag 2 en maandag 5 oktober worden er markeringen aangebracht op de rijbaan. Tijdens de uitvoering van de belijning zal het plaatselijk moeilijk zijn om doorgang te geven. De thermoplast die op de rijbaan gespoten wordt moet ongeveer 2 uur uitharden.
 
KRUISPUNT VRASENESTRAAT – YZERHAND – DONKVIJVERSTRAAT
Het kruispunt wordt verder afgewerkt met natuursteen waarna de voegen moeten uitharden.
Volgens de huidige planning zal het kruispunt opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer vanaf maandag 19 oktober.

UPDATE 31 AUGUSTUS

Omwille van het regenweer van vorige week is de planning van de asfalteringswerken helaas opgeschoven.
Op dinsdag 1 september zal er een toplaag asfalt gegoten worden in de Ciamberlanidreef (één rijstrook) en in de D. Van Beverenlaan ter hoogte van Colruyt.

UPDATE 24 augustus

 • De Donkvijverstraat is nog afgesloten voor autoverkeer tot 29 augustus.
  De betonnen fietspaden in D. Van Beverenlaan worden afgewerkt. Aansluitend wordt de toplaag in asfalt in de Donkvijverstraat gelegd. De schoolomgeving zal afgewerkt zijn tegen 1 september.
  Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen de werf passeren.
  Plaatselijke doorgang van verkeer is altijd mogelijk via de D. Van Beverenlaan of de Donkvijverstraat.
   
 •  Het resterende deel van de rijbaan van de Ciamberlanidreef krijgt op 27 en 28 augustus de toplaag in asfalt. Voetgangers hebben doorgang. Fietsers kunnen via het voetpad passeren met de fiets aan de hand. Woningen en winkels in Yzerhand zijn bereikbaar met de wagen via het reeds afgewerkte gedeelte van de Ciamberlanidreef. 
   
 • De aansluitingen op de Kasteeldreef van de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat worden op 27 en 28 augustus geasfalteerd.
   
 • In Yzerhand wordt eerst verder gewerkt met de voetpaden en de natuursteen. In de tweede helft van september volgt ook hier de toplaag in asfalt.

UPDATE 16 JULI

Vanaf 4 augustus wordt de werf op 5 plaatsen heropgestart. Deze werken brengen nog verkeershinder en beperkte toegankelijkheid met zich mee. Maar het einde van de werken is in zicht. Behoudens onvoorziene of weersomstandigheden zullen de werken klaar zijn tegen oktober. In het najaar volgt de groenaanplanting. Voetgangers en fietsers kunnen overal door.

 • Ter hoogte van kruispunt  Glazenleeuwstraat – Koben Geertsstraat
  Het voetpad en de boordstenen worden aangelegd.  Plaatselijk verkeer blijft mogelijk.
   
 • Ter hoogte van P. Van Raemdonckstraat en Yzerhand
  Er wordt natuursteen geplaatst vanaf de P. Van Raemdonckstraat richting centrum tot voor de oprit van Carrefour. Het voetpad ter hoogte van de oprit van Carrefour wordt aangepakt tijdens een sluitingsdag. Het gedeelte Yzerhand richting Glazenleeuwstraat is bereikbaar via P. Van Raemdonckstraat.
   
 • Kruispunt Donkvijverstraat met D. Van Beverenlaan
  De aanleg van de straat wordt terug hervat en zal volledig afgewerkt zijn voor 1 september. Plaatselijke doorgang van verkeer over het kruispunt is altijd mogelijk langs één kant: via D. Van Beverenlaan ofwel via Donkvijverstraat. 
   
 • Aansluiting De Brownestraat met Kasteeldreef
  Deze werken zijn in de loop van augustus klaar. De De Brownestraat is dan tijdelijk dubbelrichting en bereikbaar via de Ciamberlanidreef.
   
 • Aansluiting Ciamberlanidreef met Kasteeldreef
  Wanneer de aansluiting van de De Brownestraat met de Kasteeldreef is afgewerkt, volgt de aansluiting met de Ciamberlanidreef. Voor het verkeer richting Yzerhand wordt steeds één rijstrook vrijgehouden. Van Yzerhand naar de Kasteeldreef rijden kan via de De Brownestraat . De De Brownestraat wordt vanaf dan terug definitief een enkelrichtingsstraat. 

UPDATE 3 JULI

Van vrijdagavond 10 juli tot en met woensdag 5 augustus zullen de werken stil liggen omwille van het bouwverlof. De werf wordt proper achtergelaten.

UPDATE 11 JUNI

YZERHAND

Tot 15 juni wordt er in Yzerhand fundering gelegd voor de voetpaden en boordstenen geplaatst. In het gedeelte tussen de Glazenleeuwstraat en Pr. Van Raemdonckstraat worden na deze fundering de voetpaden en parkeerplaatsen aangelegd.
In het gedeelte tussen de Pr. Van Raemdonckstraat en Vrasenestraat worden de voetpaden en een gedeelte van de weg in natuursteen aangelegd. Deze werken lopen vertraging op omdat de natuursteen, als gevolg van de coronacrisis, nog niet geleverd kon worden. Heel Yzerhand zal pas een toplaag asfalt krijgen nadat deze natuursteen is geplaatst. Dit zal pas na het bouwverlof zijn.

DONKVIJVERSTRAAT

Op 15 en 16 juni worden de boordstenen geplaatst, op 22 en 23 juni de onderlaag in asfalt. Na het bouwverlof wordt de toplaag in asfalt geplaatst.

CIAMBERLANIDREEF EN DE BROWNESTRAAT

De toplaag asfalt wordt gelegd op 22 en 23 juni. Behalve aan de kant van Rameyenhof: hier wordt eerst nog het voetpad aangelegd. De rijstrook Rameyenhof wordt pas in volgende fase geasfalteerd, na het bouwverlof.

UPDATE 19 MEI

AANLEG KRUISPUNT YZERHAND - DONKIJVERSTRAAT - VRASENESTRAAT

Het kruispunt Yzerhand - Donkvijverstraat -  Vrasenestraat zal aangelegd worden in natuursteen. Omwille van de coronacrisis loopt de levering van deze natuursteen helaas vertraging op. De steengroeve waar de natuursteen gewonnen wordt, is pas recent terug geopend. De levering is nu voorzien in juli. Dit wil zeggen dat er pas na het bouwverlof kan gestart worden met de eigenlijke aanleg van het kruispunt. 
Om de periode te overbruggen is beslist om het kruispunt op 25 mei van een tijdelijke laag asfalt te voorzien. Dit geeft meer comfort voor de weggebruikers en hierdoor wordt ook de stofhinder beperkt. 

DINSDAG 19 MEI: WERKEN AAN HET KRUISPUNT DIEDERIK VAN BEVERENLAAN – DONKVIJVERSTRAAT. 

Vanaf dinsdag 19 mei wordt er gewerkt aan het kruispunt 'Diederik Van Beverenlaan – Donkvijverstraat'. 
De bushaltes 'Triestlaan' en 'Diederik Van Beverenlaan' zullen voor de duur van de werken niet meer bediend worden. Lijn 83 krijgt een aangepast traject met een tijdelijke halte in de Klapperstraat ter hoogte van huisnummer 117.
Kijk voor omleidingsinfo van De Lijn op: https://www.delijn.be.

UPDATE 28 APRIL

Woensdag 29 april start de aannemer met het opbreken van het wegdek in de Donkvijverstraat voor de aanleg van de riolering. Hij werkt vanaf de Vrasenestraat richting Colruyt.

UPDATE 1 APRIL

 • Woensdag 1 april hervatten de werken in Ciamberlanidreef, De Brownestraat en hoek Yzerhand-Donkvijverstraat.
   
 • De parking Gildenhuis wordt vanaf 1 april enkel voorbehouden voor de werknemers van de aannemer van de wegenwerken. Omwille van coronamaatregelen komen zij, in plaats van met collectief vervoer, met de eigen wagen naar de werf.
  Enkel tijdens het bouwverlof (van 13 tot 19 april) is de parking opengesteld. 
   
 • Vanaf 20 april wordt er verder gewerkt aan de riolering Yzerhand richting Glazenleeuwstraat.

UPDATE 9 MAART

Werken Yzerhand

Mooie prijzen te winnen als je komt winkelen op 't Yzerhand in Beveren!
Iedereen die komt shoppen bij een handelszaak op het Yzerhand krijgt een kraslot en maakt daarmee kans op een mooie prijs.
Dit is een actie van de handelaars Yzerhand met steun van gemeente Beveren die hiermee de handelaars een hart onder de riem wil steken tijdens de werken. De actie loopt nog tot eind juni 2020.

UPDATE 3 MAART

zonering werken centrum


UPDATE 27 FEBRUARI

Vrasenestraat tijdelijk dubbelrichting en enkel bereikbaar vanaf Grote Markt

Vanaf maandag 2 maart wordt gestart met de aanleg van riolering vanaf de Ciamberlanidreef tot en met het kruispunt met de Donkvijverstraat. De Vrasenestraat is dan voor gemotoriseerd vervoer niet meer bereikbaar vanaf de Donkvijverstraat.
Om die reden wordt de Vrasenestraat voor de duur van de werken (najaar 2020) dubbelrichting en enkel bereikbaar via de Grote Markt, ook op dinsdag.

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werf veilig passeren via de rode loper. 


Huisaansluitingen vanaf Carrefour Market tot aan Bankwegel


Vanaf Carrefour Market tot aan de Bankwegel wordt verder gewerkt aan de huisaansluitingen. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werf veilig passeren via de rode loper. 
Fluvius voert werken uit ter hoogte van de Bankwegel. 


UPDATE 14 FEBRUARI

 • WERKEN KRUISPUNT YZERHAND - CIAMBERLANIDREEF

Omwille van de weersomstandigheden en de hoge grondwaterstand  heeft men een extra paar dagen nodig om het kruispunt Ciamberlanidreef-Yzerhand af te werken tot de onderfundering. Vanaf woensdag 19 februari start de volgende fase van de werken op het Yzerhand in noordelijke richting (Glazenleeuw).

 • BEREIKBAARHEID WINKELS

De parking van Carrefour Market is, behoudens omstandigheden, vanaf woensdag 19 februari met de auto bereikbaar via de Ciamberlanidreef.
De winkels in en rond de werfzone blijven te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.

Met de wagen kunt u op wandelafstand parkeren:

  • op parking Donkvijverstraat (blauwe zone = max. 2 uur parkeren met parkeerschijf);
  • op parking Gildenhuis (blauwe zone = max. 2 uur met parkeerschijf), bereikbaar langs de Kasteeldreef;
  • onbeperkt in tijd parkeren in het weekend op de parking van het KA in de Donkvijverstraat.

 • DONKVIJVERSTRAAT TIJDELIJK DUBBELRICHTING

Vanaf vrijdag 14 februari wordt de Donkvijverstraat tussen de Bisschop Triestlaan en de Klapperstraat tijdelijk dubbelrichting voor een betere doorstroming van het verkeer in de centrumstraten.
 


UPDATE 30 JANUARI

Maandag 3 februari start de volgende fase. 

 • Van 3 t.e.m. 14 februari (afhankelijk van de weersomstandigheden) vanaf kruispunt Yzerhand-Ciamberlanidreef tot net voorbij de inrit Carrefour: riolering en tijdelijke asfaltverharding.
 • Fase 1, 2 en 3 worden afgewerkt tegen het bouwverlof (zomer). Afhankelijk van technisch haalbaarheid en samenwerking met nutsmaatschappijen kan ook fase 4 afgewerkt worden.
 • Fase 5 wordt in juli en augustus opgebroken en heraangelegd. Fase 6 volgt daarna.

Fasering van de werken

bereikbaarheid


Beveren-centrum en de handelaars Yzerhand blijven bereikbaar voor wie er moet zijn. Doorgaand verkeer is niet langer mogelijk. Parking Gildenhuis (= blauwe zone met parkeerschijf) blijft via Kasteeldreef maximaal bereikbaar tijdens de werf. Vanaf 3 februari worden ook werfzones geïnstalleerd op het kruispunt Yzerhand-P. Van Raemdonckstraat  en op het kruispunt Yzerhand-Koben Geertsstraat. Deze kruispunten worden dus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat worden voor de duur van de werken dubbelrichtingstraten.

 • Tijdens de rioleringswerken zullen woningen en garages tijdelijk niet bereikbaar zijn met de auto. Nadien worden deze, buiten de werkuren, opnieuw bereikbaar door het leggen van ‘minder hinder’-steenslag.

 • Bewoners met een bewonerskaart in zone 1 (Koben Geertsstraat, Glazenleeuwstraat, P. Van Raemdonckstraat), zone 2 (Ciamberlanidreef, De Brownestraat, Kasteeldreef, Beukenhoflaan) of zone 5 (Donkvijverstraat, D. Van Beverenlaan, A. Van Bourgondiëlaan, H. Van Arenberglaan, St.-Martenslaan) kunnen deze bewonerskaart voor de duur van de werken in al deze drie zones gebruiken. Bewoners met een bewonerskaart kunnen ook onbeperkt parkeren in de blauwe zone, met uitzondering van de parkings Gildenhuis en A. Van Bourgondiëlaan. Deze zijn uitsluitend voor kortparkeren met parkeerschijf in functie van handelaars.

 • Parking Gildenhuis wordt terug blauwe zone en blijft, met uitzondering van de eerste week en mogelijk ook de tweede week van februari, tijdens de werken bereikbaar via de Kasteeldreef. Wanneer de parking niet bereikbaar is, wordt dit de dag voordien aangekondigd met een bord.

 • Beveren-centrum en de handelszone Yzerhand blijft bereikbaar voor wie er moet zijn. Doorgaand verkeer is niet langer mogelijk. 

 • De Ciamberlanidreef blijft werfzone en dus beperkt toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer. De werken in de Ciamberlanidreef en De Brownestraat zullen klaar zijn tegen eind februari.

 • De Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat worden voor de duur van de werken dubbelrichting.

 • De verbinding Bankwegelhof wordt in een bepaalde fase van de werken afgesloten voor verkeer, de exacte data wordt u nog per brief meegedeeld.

 • Voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) wordt een veilige doorgangszone afgebakend met een rode loper. Fietsen door de werfzone Yzerhand is niet toegelaten.


UPDATE 18 DECEMBER

Tijdens het bouwverlof, van 21 december tot 5 januari, zullen de werken stil liggen. De aannemer laat de werf netjes achter. 

De doorgang Ciamberlanidreef-Yzerhand blijft onderbroken. De Ciamberlanidreef is bereikbaar vanuit de Kasteeldreef. De opritten blijven bereikbaar. 

Na het bouwverlof hervatten de wegenwerken en wordt gestart met aanleg van de voetpaden en parkeerstroken. 

Parkeermogelijkheden:

Fasering:

Fasering van de werken

UPDATE 23 OKTOBER

Parking Gildenhuis is gesloten vanaf 4 november 2019 tot 22 december 2019.
De bewoners van de Ciamberlanidreef worden over de toegankelijkheid van hun inritten op de hoogte gehouden door de aannemer.


UPDATE 8 OKTOBER

 • De werken in de Ciamberlanidreef vorderen zoals gepland. Fase 1 zal afgewerkt worden tegen de kerstvakantie. Dit wil zeggen dat de rioleringswerken achter de rug zijn en dat de voetpaden al kunnen gebruikt worden. De rijbaan zal voorzien worden van steenslag.
 • Parking Gildenhuis is nog toegankelijk voor de komende 3 weken. De aannemer zorgt er voor, behoudens onverwachte omstandigheden, dat de parking terug open is in het eerste weekend van de kerstvakantie. 
 • Fietsers hebben in de Ciamberlanidreef doorgang met de fiets aan de hand. Voor fietsers is er ook een omleiding voorzien langs de Bankwegel.

UPDATE 10 SEPTEMBER

Maandag 16 september gaan de langverwachte werken in het centrum van Beveren van start. 
In de eerste fase, die afhankelijk van de weersomstandigheden duurt tot januari 2020, wordt gestart in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat.

Eerst wordt het wegdek opgebroken. Daarna starten de rioleringswerken vanaf Kasteeldreef naar Yzerhand. 

Deze werken zullen voor de nodige verkeershinder zorgen. We doen bij deze een warme oproep om, indien mogelijk, verplaatsingen zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen.
In deze fase van de werken is doorgaand verkeer in de Ciamberlanidreef niet mogelijk.

De handelaars in het centrum en Yzerhand blijven bereikbaar via de Donkvijverstraat. De parking aan het Gildenhuis wordt zo lang als mogelijk open gehouden.

Inwoners van de Ciamberlanidreef kunnen hun woning bereiken langs het Yzerhand of Kasteeldreef, dit naargelang van de plaats waar de rioleringswerken op die moment plaatsvinden. Wanneer de rioleringswerken voor de woning gebeuren zal de woning niet bereikbaar zijn met de wagen.
Putten worden na de werken zo snel als mogelijk gedempt met steenslag. Eén van beide opritten van Rameyenhof blijft steeds bereikbaar.

Handelaars en bewoners van de werfzone worden op de hoogte gehouden van de werken door bewonersbrieven van de gemeente en de aannemer Aclagro.

Andere verkeersmaatregelen

 • De De Brownestraat is enkel toegankelijk via de Kasteeldreef en wordt voor de duur van deze fase dubbelrichting. 
 • Bewonerskaarten zijn gedurende de duur van de werken, geldig in verschillende zones: zone 1, 2 en 5 kunnen in elkaars zone parkeren.


Omleiding auto’s & fietsers

Zowel richting Kasteeldreef als richting Yzerhand wordt een omleiding voor voertuigen aangeduid met vooraankondiging op de verschillende invalswegen.


UPDATE 28 APRIL

De werken starten op 16 september 2019.

UPDATE 5 APRIL

vanaf maandag 8 april tot en met 12 april worden in de De Brownestraat, Yzerhand en Donkvijverstraat sonderingen uitgevoerd om de structuur en dikte van het wegdek vast te stellen. Er zullen dus op diverse plaatsen op deze locaties sleuven worden gemaakt door de aannemer. Op sommige plaatsen geldt daarom parkeerverbod.

UPDATE 4 APRIL

Fasering van de werken. Deze timing is indicatief en afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Voor een actuele stand van zaken kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief.

Werken Donkvijverstraat aan de ingang van het KA en de Colruyt worden uitgevoerd in de zomer van 2020 om geen hinder te veroorzaken aan de schoolomgeving.

Meer info en de plannen van de toekomstige weginrichting: presentatie van de bewonersvergadering van 3 april 2019

UPDATE 20 MAART

Vanaf 25 maart zullen de nutsmaatschappijen in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat de sleuven openleggen om de nutsleidingen uit dienst te nemen. De werken zouden 2 dagen in beslag nemen. 

Van 1 tot 6 april zal de aannemer van de rioleringswerken sonderingen uitvoeren om te zien waar de riolering zal moeten komen.

UPDATE 14 NOVEMBER

Op het Yzerhand ter hoogte van 50-52 en Prosper Van Raemdonckstraat ter hoogte van 2-4 worden koppelputten in de parkeerstroken gegraven. Daarna
wordt nog een koppelput gegraven ter hoogte Prosper Van Raemdonckstraat 1-3. Hiervoor wordt een parkeerverbod ingezet aan de overzijde in de parkeerstrook. Deze werken worden uitgevoerd van 15 tot met 30 november.
Gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk op het Yzerhand en in de Prosper Van Raemdonckstraat.

UPDATE 29 OKTOBER

Op 30 en 31 oktober worden er werken uitgevoerd in opdracht van Eandis in de Bankwegel, tussen Yzerhand 60 en 66). Doorgang voor gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk.

UPDATE 22 OKTOBER

Er worden terug kabel- en sleufwerken uitgevoerd op IJzerhand-Ciamberlanidreef en Prosper Van Raemdonckstraat. Eandis voert enkele koppelingen uit. Bij deze werken geldtt een parkeersverbod. Ter hoogte van de werfzones zijn er wegversmallingen.

UPDATE 29 AUGUSTUS

Door omstandigheden worden de wegenwerken die gepland waren om op 17 september te starten uitgesteld naar een latere datum. De bewonersvergadering van 4 september die werd aangekondigd wordt ook uitgesteld.
De bewoners en handelaars uit zone van de werken zullen zeker tijdig een uitnodiging krijgen voor de infovergadering.

UPDATE 10 AUGUSTUS 2018

Maandag 13 augustus worden er in de bermen van de Ciamberlanidreef sonderingswerken uitgevoerd als voorbereiding voor de riolerings- en wegeniswerken.
Op enkele plaatsen zullen deze sonderingswerken in parkeerstroken worden uitgevoerd. Alle putten worden omzoomd met een waarschuwingsnet.
Tegen uiterlijk vrijdagavond 17 augustus zullen alle putten terug gedempt zijn.

UPDATE 12 JULI 2018

De aanleg voor de leidingen van de nutsmaatschappijen wordt grotendeels beëindigd op 13 juli 2018.

Dit wil zeggen dat de verkeersregeling terug normaal zal verlopen en dat alle materiaal (signalisatie , puin en andere) bijna allemaal zal verwijderd zijn tegen einde deze week. Enkele kleine werken kunnen nog in het begin van volgende week uitgevoerd worden, zonder hinder voor het verkeer.

Na het bouwverlof zullen er nog wel huisaansluitingen worden uitgevoerd in het centrumstraten. De verschillende nutsmaatschappijen maken hiervoor individuele afspraken met bewoners/eigenaars. Hiervoor zullen natuurlijk nog wel her en der putten in het wegdek gemaakt worden, maar die worden dezelfde dag terug dichtgelegd . Deze werken veranderen normaal niets aan de verkeersregeling.


UPDATE 27 JUNI 2018

De werken aan de nutsleidingen worden verder uitgevoerd volgens de planning en vorderen goed.

Vanaf 2 juli worden de Koben Geertsstraat en de Glazenleeuwstraat afgesloten voor het doorsteken van de nutsleidingen dwars over de rijbaan.

OPGELET AANGEPASTE VERKEERSREGELING:
Glazenleeuwstraat : parkeerregeling blijft behouden (afwisselend) – enkel lokaal verkeer in twee richtingen. Afsluiting ter hoogte van Yzerhand 105-Glazenleeuwstraat 5.
Koben Geertstraat: parkeerregeling blijft behouden (in parkeerstroken) – enkel lokaal verkeer in twee richtingen. Afsluiting ter hoogte van Koben Geertsstraat 4 naar overzijde.
Yzerhand (tussen Ciamberlanidreef—Prosper Van Raemdonckstraat) van 2 juli tot en met 9 juli =>enkel richting vanuit centrum Beveren naar Prosper Van Raemdonckstraat.
Prosper Van Raemdonckstraat van 2 juli tot en met 9 juli: enkel richting vanuit Yzerhand naar Klapperstraat
Dit omwille van de grote koppelput die zich nog aan de pare zijde op het Yzerhand bevindt op het kruispunt met de Prosper Van Raemdonckstraat.
Deze put wordt dichtgelegd op 9 juli.

Vanaf 9 juli: terug tweerichtingsverkeer op het Yzerhand (tot aan het kruispunt met de PVRaemdonckstraat) en in de Prosper Van Raemdonckstraat.


UPDATE 25 juni 2018

De doorsteek voor de aanleg van de nieuwe nutsleidingen in de Prosper Van Raemdonckstraat wordt uitgevoerd op 27, 28 en 29 juni.

De Prosper Van Raemdonckstraat wordt afgesloten aan het kruispunt met Yzerhand. De gleuf zal  dwars over de rijbaan worden gegraven ter hoogte van Prosper Van Raemdonckstraat 2.
Er zal enkel lokaal verkeer worden toegelaten in de Prosper Van Raemdonckstraat. Ter hoogte van Prosper Van Raemdonckstraat 4, 6 en 8 geldt parkeerverbod om het verkeer te kunnen laten keren.

AANGEPASTE VERKEERSREGELING
Er wordt enkele richting vanuit het centrum Beveren naar Vrasene ingesteld (dus enkel verkeer vanuit de Donkvijverstraat en Ciamberlanidreef).
Verkeer uit de Koben Geertstraat zal direct naar richting Glazenleeuwstraat worden geleid.
Deze aanpassing is nodig omdat er een aantal putten (waaronder een grote koppelput) wordt gegraven op het Yzerhand aan de pare zijde ter hoogte van het kruispunt met de Prosper Van Raemdonckstraat. Verkeer in twee richtingen is dus niet mogelijk.


UPDATE 20 juni 2018

Week van 18 juni 
Start werken Yzerhand onpare zijde tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat.
Hiervoor wordt dit stukje Yzerhand opnieuw afgesloten omdat de straatbreedte te smal is om nog verkeer door te laten.
Zoals met de aanleg van de nutsleidingen aan de pare zijde zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van de diverse opritten en toegangen.
Doorgaand verkeer vanuit Donkvijverstraat naar Kasteeldreef mogelijk.
Enkel lokaal verkeer voor de Ciamberlanidreef toegelaten vanuit de Kasteeldreef (geen doorgang voor richting Vrasene).Er wordt een omleiding aangegeven naar Vrasene en het Yzerhand.
De huisaansluitingen van Eandis en de Watergroep worden verder uitgevoerd in het Yzerhand. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt met de bewoners en/of handelaars door de nutsmaatschappijen.

Week van 25 juni (of week van 2 juli)
Afsluiting van de Prosper Van Raemdonckstraat aan het kruispunt met het Yzerhand. Vermoedelijke duur van deze werken 3 à 4 dagen.
Er zal enkel lokaal verkeer worden toegelaten in de Prosper Van Raemdonckstraat. ter hoogte van Prosper Van Raemdonckstraat 4,6 en 8 geldt parkeerverbod om het verkeer te kunnen laten keren.
Doorgaand verkeer mogelijk richting Vrasene en richting centrum over het Yzerhand.
Afsluiting kruispunt Yzerhand-Prosper Van Raemdonckstraat omwille van de realisatie van een doorsteek.
De juiste datum zal nog worden gecommuniceerd.

Vanaf 2 juli
Afsluiten van het kruispunt Yzerhand /Koben Geertstraat/Glazenleeuwstraat voor het doorsteken over de rijbaan Glazenleeuwstraat en Koben Geertstraat.

Deze werken worden niet gestart totdat de doorsteek van de Prosper Van Raemdonckstraat is uitgevoerd.
De parkeerregeling in beide straten blijft behouden zoals ze nu is: beurtelings parkeren in de Glazenleeuwstraat en in de parkeerstroken in de Koben Geertsstraat.
Tijdens de afsluiting van deze straten wordt er enkel lokaal verkeer toegelaten en wordt er terug tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten.
Glazenleeuwstraat: afsluiting gebeurt ter hoogte van Yzerhand 105-Glazenleeuwstraat 5.
Parkeerverbod aan beide zijden van de Glazenleeuwstraat ter hoogte van huisnummers 4-6 en Yzerhand 103-105 en Glazenleeuwstraat 3-7 om het verkeer te kunnen laten keren.
Koben Geertsstraat: afsluiting gebeurt ter hoogte van huisnummer 4 dwars naar de overzijde.
Parkeerverbod aan beide zijden van de Koben Geertsstraat ter hoogte van huisnummers 4-8 en 1-5.

Vanzelfsprekend is er altijd doorgang voor voetgangers en fietsers. Deze fietsers zullen mogelijks op bepaalde stukken moeten afstappen en met de fiets aan de hand verder gaan.
Er zal worden op gelet dat er voetpaden vrij blijven of aan de ene zijde of aan de andere zijde.


UPDATE 11 juni 2018. 

Week van 11 juni
Door sleuf- en kabelwerken aan de onpare zijde van het Yzerhand is parkeren niet mogelijk tussen de Vrasenestraat/Donkvijverstraat en de Ciamberlanidreef. 
Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar af en toe met hinder omwille van de werfvoertuigen (kraan- en graafmachines).

Er wordt ook gestart met de huisaansluitingen door Eandis en de waterleiding aan Yzerhand 18 en volgende.
De nutsmaatschappijen hebben hiervoor individuele afspraken gemaakt met de bewoners.
Door een lek in de nieuwe waterleiding zijn de huisaansluitingen Yzerhand, pare zijde tussen de Ciamberlanidreef en Prosper Van Raemdonckstraat, uitgesteld naar een latere datum. Bewoners worden tijdig van de nieuwe aansluitingen (vermoedelijk vanaf de week van 2 juli) verwittigd door De Watergroep.

Week van 18 juni 
Start werken Yzerhand onpare zijde tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat.
Hiervoor wordt dit stukje Yzerhand opnieuw afgesloten omdat de straatbreedte te smal is om nog verkeer door te laten.
Zoals met de aanleg van de nutsleidingen aan de pare zijde zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van de diverse opritten en toegangen.
Doorgaand verkeer vanuit Donkvijverstraat naar Kasteeldreef mogelijk.
Enkel lokaal verkeer voor de Ciamberlanidreef toegelaten vanuit de Kasteeldreef (geen doorgang voor richting Vrasene).Er wordt een omleiding aangegeven naar Vrasene en het Yzerhand.
De huisaansluitingen van Eandis en de Watergroep worden verder uitgevoerd in het Yzerhand. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt met de bewoners en/of handelaars door de nutsmaatschappijen.

Week van 25 juni (of week van 2 juli)
Afsluiting van de Prosper Van Raemdonckstraat aan het kruispunt met het Yzerhand. Vermoedelijke duur van deze werken 3 à 4 dagen.
Er zal enkel lokaal verkeer worden toegelaten in de Prosper Van Raemdonckstraat. ter hoogte van Prosper Van Raemdonckstraat 4,6 en 8 geldt parkeerverbod om het verkeer te kunnen laten keren.
Doorgaand verkeer mogelijk richting Vrasene en richting centrum over het Yzerhand.
Afsluiting kruispunt Yzerhand-Prosper Van Raemdonckstraat omwille van de realisatie van een doorsteek.
De juiste datum zal nog worden gecommuniceerd.

Vanaf 2 juli
Afsluiten van het kruispunt Yzerhand /Koben Geertstraat/Glazenleeuwstraat voor het doorsteken over de rijbaan Glazenleeuwstraat en Koben Geertstraat.

Deze werken worden niet gestart totdat de doorsteek van de Prosper Van Raemdonckstraat is uitgevoerd.
De parkeerregeling in beide straten blijft behouden zoals ze nu is: beurtelings parkeren in de Glazenleeuwstraat en in de parkeerstroken in de Koben Geertsstraat.
Tijdens de afsluiting van deze straten wordt er enkel lokaal verkeer toegelaten en wordt er terug tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten.
Glazenleeuwstraat: afsluiting gebeurt ter hoogte van Yzerhand 105-Glazenleeuwstraat 5.
Parkeerverbod aan beide zijden van de Glazenleeuwstraat ter hoogte van huisnummers 4-6 en Yzerhand 103-105 en Glazenleeuwstraat 3-7 om het verkeer te kunnen laten keren.
Koben Geertsstraat: afsluiting gebeurt ter hoogte van huisnummer 4 dwars naar de overzijde.
Parkeerverbod aan beide zijden van de Koben Geertsstraat ter hoogte van huisnummers 4-8 en 1-5.

Vanzelfsprekend is er altijd doorgang voor voetgangers en fietsers. Deze fietsers zullen mogelijks op bepaalde stukken moeten afstappen en met de fiets aan de hand verder gaan.
Er zal worden op gelet dat er voetpaden vrij blijven of aan de ene zijde of aan de andere zijde.


UPDATE 6 juni 2018

Donderdag 7 juni starten de werken aan de onpare zijde van het stukje Yzerhand tussen de Donkvijverstraat en de Ciamberlanidreef. Vanaf dan zal ter hoogte van de huisnummers 2 en 4 een parkeerverbod gelden.
Vanaf maandag 11 juni geldt aan de pare zijde van Yzerhand, tussen Donkvijverstraat en Ciamberlanidreef, parkeerverbod.
Doorgaand verkeer is mogelijk, weliswaar is er hinder van werfvoertuigen.


UPDATE 1 juni 2018

De inrit parking (blauwe zone!) Gildenhuis is terug vrij . De Sleufwerken worden verder uitgevoerd in de Ciamberlanidreef richting Kasteeldreef.
Momenteel is de eerste oprit van het appartementencomplex aan de zijde van het Gildenhuis afgesloten. De andere ingang (zijde Kasteeldreef) is vrij en bruikbaar.


UPDATE 30 mei 2018

Donderdag 31 mei wordt er tegenover de inrit parking van de Colruyt een gleuf voor leidingen gegraven.

Het verkeer dat de parking van de Colruyt verlaat zal dan verplicht worden om naar rechts weg te rijden. Er wordt een éénrichtingsverkeer ingesteld in de Donkvijverstraat vanaf het kruispunt Diederik Van Beverenlaan. Het verkeer dat de parking van de Colruyt verlaat kan dus NIET naar de Diederik Van Beverenlaan rijden.

Deze verkeersregeling zal ingesteld worden vanaf 10 uur tot ongeveer 14 uur.


UPDATE 25 mei 2018

 • Vrijdag 25 mei om 17 uur zal het kruispunt Ciamberlanidreef/Yzerhand terug open zijn voor het verkeer.
 • Maandag 28 mei wordt er gestart aan de pare zijde van de Ciamberlanidreef (zijde Gildenhuis).

Alle werfzones die aan de pare zijde liggen worden verhuisd naar de onpare zijde van de Ciamberlanidreef.
De sleuf wordt hier gedeeltelijk in de berm en in het voetpad gegraven. Het is mogelijk dat er tijdelijk hinder is voor het bereiken van bijvoorbeeld de parking van het Gildenhuis. Er zal altijd een toegangsweg voor het appartementencomplex open blijven.
Deze werken zullen vermoedelijk uitgevoerd worden in week 22, 23 en 24 (vermoedelijk einddatum 15 juni). De uitvoeringsdata zijn altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden en eventuele extra, onvoorziene werken.

 • Vermoedelijk op 29 mei: start sleufwerken in de Donkvijverstraat.

Doorgaand verkeer mogelijk in alle straten maar af en toe hinder door het verplaatsen van kranen en andere werkvoertuigen.
Huisaansluitingen door de diverse nutsmaatschappijen worden uitgevoerd. Voor elke huisaansluiting wordt een put gegraven. Deze worden na de aansluiting direct terug dichtgelegd. Deze werken worden uitgevoerd door de nutsmaatschappijen en niet door de aannemer van de sleufwerken.


UPDATE 17 MEI

De werken van de fase Yzerhand vanaf P. Van Raemdonckstraat tot Ciamberlanidreef gaan sneller vooruit dan gepland. Daardoor zal de aannemer ook vroeger starten met de fase van Vrasenestraat tot Ciamberlanidreef.
Vanaf woensdag 23 mei tot en met vrijdag 25 mei 2018 zal een dwarsdoorsnede gemaakt worden op het einde van de Ciamberlanidreef – kant Yzerhand. Dit resulteert tot een afsluiting van de Ciamberlanidreef aan kruispunt Yzerhand; Plaatselijk verkeer toegestaan in de Ciamberlanidreef - kant Kasteeldreef; Omleiding is voorzien langs Kasteeldreef, Van Craenenbroekstraat, Leon Labytstraat, Klapperstraat, Donkvijverstraat. 

Tevens wordt een gedeeltelijke afsluiting van het Yzerhand ter hoogte van Prosper Van Raemdonckstraat gerealiseerd. Er kan enkel verkeer door, richting Vrasene. Geen doorgaand verkeer richting centrum mogelijk maar de parkings van Carrefour, De Munck en Rouwcentrum Melis en ingang van de bewonersparking Yzerhand 36 zullen ook bereikbaar zijn langs de P. Van Raemdonckstraat.

UPDATE 9 MEI

Aanpassing uitvoeringsdata fase 2D1 Yzerhand tussen Vrasenestraat en Ciamberlanidreef

De werken centrum verlopen zeer vlot. Daardoor zal de aannemer ook al vervroegd met fase 2D1 beginnen.
De planning hiervoor is als volgt:

 • Vanaf 15 mei wordt er een sleuf gegraven in het voetpad langsheen de pare zijde van het Yzerhand tussen de Vrasenestraat en de Ciamberlanidreef. Start aan Vrasenestraat 58 en zo verder naar de Ciamberlanidreef.
  Opritten naar garages zullen ’s avonds terug berijdbaar zijn.
 • Vanaf 17 mei kan er gestart worden met de dwarsdoorsneden op het Yzerhand tussen de Vrasenestraat en de Ciamberlanidreef. Daarvoor wordt er een parkeerverbod aan beide zijden van de straat geplaatst.
  Deze dwarsdoorsneden worden op twee plaatsen uitgevoerd maar in twee stukken. Dat wil zeggen dat er altijd verkeer doorgelaten wordt (de nodige ruimte hiervoor wordt gecreëerd door het plaatsen van het parkeerverbod).

Fase 2B
De werken op het stukje Yzerhand tussen de Prosper Van Raemdonckstraat en Ciamberlanidreef worden nog verder uitgevoerd zoals gepland tot en met vermoedelijk 22 mei.
Tijdens het Hemelvaartweekend en het Pinksterweekend zijn de parkings van de handelaars op het Yzerhand tussen de Prosper Van Raemdonckstraat en de Ciamberlanidreef bereikbaar.
De parkings van de Carrefour, De Munck en Rouwcentrum Melis zijn bereikbaar langs de Ciamberlanidreef.
De ingang van de bewonersparking Yzerhand 36 is bereikbaar langs de Prosper Van Raemdonckstraat.
Er is geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk.


UPDATE 3 MEI

Startdatum fase 2B: 7 mei 2018.
Tijdens fase 2B wordt er gewerkt aan de pare zijde van het Yzerhand. Hierdoor wordt het Yzerhand afgesloten tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat Dit is nodig omdat er in het wegdek moet gewerkt worden.

Samenvatting van de uit te voeren werken:

 • Van 3 tot en met 4 mei, gedurende de uitvoering van de proefboringen, zijn opritten en parkeerplaatsen langs de pare zijde Yzerhand nog bereikbaar (buiten de werkuren).
  Het voetpad langs de pare zijde (tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat) wordt tijdens deze werken ook opgebroken om een sleuf te graven. Voetgangers kunnen oversteken of in de afgebakende parkeerstrook wandelen. Winkels blijven bereikbaar via loopbruggetjes.
  Leveringen kunnen nog wel, maar liefst zoveel mogelijk buiten de werkuren (van 7:00 u tot 16:00u).
  U neemt best contact op met de werfleider (Graham Allaert: u kan hem dagelijks contacteren via een vraagje aan zijn werkmensen).
 • Vanaf 7 mei wordt het Yzerhand tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat afgesloten. Zie de planning hierboven.
  Er worden dwarsdoorsneden uitgevoerd door het wegdek van het Yzerhand op verschillende plaatsen. Verkeer kan dus niet door de werfzone.
  !! Leveringen moeten buiten de werkuren gebeuren.
  U neemt best contact op met de werfleider om te zien langs welke zijde uw winkel het best bereikbaar is – deze situatie verandert van dag tot dag en soms zelf meermaals per dag. (Graham Allaert: u kan hem dagelijks contacteren via een vraagje aan zijn werkmensen).
 • Vanaf 8 mei tot en met 9 mei: zal het op het kruispunt Prosper Van Raemdonckstraat – Yzerhand iets moeilijker zijn voor doorgaand verkeer. Hier wordt een sleuf gegraven vanaf Yzerhand 50- 48 naar huisnummer 40. Vermits hier geen doorgaand verkeer naar Vrasene mogelijk is vanuit het centrum zal de hinder hier waarschijnlijk beperkt zijn.
 • Er wordt niet gewerkt op 10, 11, 12 en 13 mei.
 • Vanaf 14 mei wordt de werken verder uitgevoerd langs de pare zijde van het Yzerhand tussen de Prosper Van Raemdonckstraat en de Ciamberlanidreef. De nieuwe leidingen worden gelegd in de sleuven.

Voorlopig kunnen we nog geen einddatum meedelen. Dit is afhankelijk van de ligging van de huidige leidingen en de plaatsing van de nieuwe leidingen.


UPDATE 27 APRIL

De werken op het Yzerhand vorderen sneller als gepland. Fase 2A (de werken op het Yzerhand tussen Prosper Van Raemdonckstraat en Glazenleeuwstraat-Koben Geertstraat) zullen een week vroeger dan gepland afgewerkt zijn. Dit stuk Yzerhand zal vrij zijn vanaf vrijdag 4/05/2018.

In deze zone zal dit weekend de afsluiting verzet worden tot juist na Yzerhand 56. De parkeerzone van Yzerhand 52 tot 56 zal tot eind volgende week (4/05/2018) ingesteld worden voor kortparkeren (max. 15m).

Tijdens fase 2B wordt er gewerkt aan de pare zijde van het Yzerhand tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat.

Volgende week wordt er al gestart met het graven van proefsleuven. Hiervoor zijn er al parkeerverbodsborden geplaatst aan beide zijden van dit stukje Yzerhand: langs de pare zijde voor de proefboringen en langs de onpare zijde voor de vrije doorgang van het verkeer.

Tijdens week 18, gedurende de uitvoering van de proefboringen, zijn opritten en parkeerplaatsen langs de pare zijde Yzerhand nog bereikbaar (buiten de werkuren).

Vermoedelijk vanaf 7 mei wordt dan het Yzerhand tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat afgesloten. Voorlopig wordt de einddatum 25 mei aangehouden.
Tijdens deze afsluiting neemt u als handelaar best contact op met de werfleider van Cas-Vos in verband met afspraken voor leveringen en dergelijke.
Tijdens deze periode zullen er ook een aantal dagen zijn waarop u uw inrit en/of garages niet kan bereiken. Ook daar neemt u best contact op met de werfleider (Graham Allaert: u kan hem dagelijks contacteren via een vraagje aan zijn werkmensen).

De gemeente Beveren volgt deze werken dagelijks op en probeert hierrond zo veel en duidelijk mogelijk te communiceren.


UPDATE 16 APRIL

Huisvuilophaling Ibogem 
De avond voor de ophaalronde plaatst u vanaf 18:00 uur buiten, of op de dag van de ophaalronde ten laatste voor 6:30 uur.
De aannemer zal het huisvuil verzamelen rond 7:00 uur en naar een verzamelpunt op de hoek van de Prosper Van Raemdonckstraat en het Yzerhand brengen, waar de ophaler dit komt ophalen.
De regeling van de ophaalkalender blijft gelden.
Gelieve wel een duidelijk adres op uw glaskrat en/of groene container (of andere containers van Ibogem) aan te brengen.
De glaskratten en containers dient u wel zelf terug op te halen op het verzamelpunt na het ledigen.

Deze regeling geldt:

 • gedurende fase 2A (afsluiting Yzerhand ts Glazenleeuwstraat-Koben Geertstraat en Prosper Van Raemdonckstraat) tussen 16/04/2018 en 9/05/2018 en
 • gedurende fase 2B (afsluiting Yzerhand ts Prosper Van Raemdonckstraat en Ciamberlanidreef- tussen 14/05/2018 en 25/05/2018.

UPDATE 9 APRIL

Vanaf 16 april starten de werken voor de nutsleidingen aan het Yzerhand. Deze zullen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Onder voorbehoud van onvoorziene weersomstandigheden, plannen we de volgende fasen:

 • Van 16 april tot en met 9 mei:

Afsluiting Yzerhand vanaf kruispunt Yzerhand-Glazenleeuwstraat-Koben Geertsstraat tot aan kruispunt Prosper Van Raemdonckstraat
Geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel fietsers en voetgangers kunnen passeren. De bewoners van dit stukje Yzerhand zullen moeilijkheden hebben om hun woning met gemotoriseerd vervoer te bereiken.
De verkeersregeling in de Koben Geertstraat en Glazenleeuwstraat blijft behouden. Het verkeer kan vanuit de Koben Geertstraat in de Glazenleeuwstraat draaien gedurende deze fase van de werken.

 • Van 14 mei tot en met 25 mei:

Afsluiting Yzerhand tussen de Ciamberlanidreef en Prosper Van Raemdonckstraat
Werken aan de pare zijde van Yzerhand. Enkel lokaal verkeer mogelijk.

 • Van 23 mei tot en met 25 mei:

Werken aan de pare zijde Yzerhand: gedeelte tussen de Vrasenestraat en Ciamberlanidreef
In dit gedeelte geldt langs beide zijden parkeerverbod. Doorgaand verkeer is mogelijk.


UPDATE 4 APRIL

Tussen 2 en 6 april liggen de werken in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat een weekje stil omwille van bouwverlof.

Vanaf 9 tot en met 13 april zullen de werken aan de nutsvoorzieningen in de Kasteeldreef en Ciamberlanidreef opnieuw hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer:

 • Op 9 en 10 april wordt de Kasteeldreef afgesloten voor het plaatsen van een leiding, net voorbij het kruispunt met de Ciamberlanidreef. De Ciamberlanidreef blijft toegankelijk.  (als de werken vlot verlopen zal de straat slechts 1 dag afgesloten worden). Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien voor fietsers en voetgangers.
 • Aansluitend van 10 tot en met 13 april zal het stuk van de Ciamberlanidreef tussen de De Brownestraat en de Kasteeldreef afgesloten worden voor doorgaand verkeer omwille van het plaatsen van een leiding.

Voor de periode van beide werken, van 9 tot en met 13 april, wordt een omleiding voorzien: de De Brownestraat wordt in beide richtingen opengesteld.

Op 12 en 13 april worden ook werken uitgevoerd aan het voetpad in de Kasteeldreef en de Ciamberlanidreef, al zal er steeds gezorgd worden voor een doorgang.

Er is voor gekozen om deze werken uit te voeren tijdens het Paasverlof zodat er minder verkeer is door de sluiting van de scholen.


UPDATE 29 MAART

Op vrijdagmorgen 30 maart van ongeveer 9:00 tot 14:30 wordt de Ciamberlanidreef aan het kruispunt met de Kasteeldreef even afgesloten om een dwarssnede (met slijpmachine) mogelijk te maken. In de De Brownestraat wordt terug dubbele richting ingesteld voor de duur van deze werken op vrijdagmorgen.


UPDATE 13 MAART

Vanaf dinsdag 13 maart worden de parking van het Gildenhuis en de parking atletiekplein (zijde Donkvijverstraat) blauwe zone.

Dit betekent dat hier enkel met een parkeerschijf voor de duur van 2 uur kan geparkeerd worden. Dit vanaf maandag t.e.m zaterdag van 9 uur tot 18 uur (exclusief feestdagen). Parkeren met bewonerskaarten is niet toegelaten op deze twee parkings.
Indien u voor langere tijd wil parkeren dicht tegen het centrum van Beveren verwijzen we naar de parking aan het atletiekplein (Sint-Martenslaan), parking Gravenplein, de parking aan de sporthal in de Klapperstraat, de parking aan Waasland Beveren (Lindenlaan), de parking op de hoek van de Bosdamlaan en de Vuurkruisenlaan, de Boerenmarkt of de parking aan het station van Beveren.
Tijdens het weekend kan u ook gebruik maken van de parking van het Koninklijk Atheneum in de Donkvijverstraat.

Parkeren in Beveren


UPDATE 6 MAART

Vanaf 12 maart kunnen bewoners met een bewonerskaart van zone 1, 2 of 5 tijdens de duur van de werken parkeren in elk van deze zones. Met deze kaart kan niet geparkeerd worden in de betalende zone of in zone 3 en 4. Daar blijft de vroegere regeling van kracht.
Parkeerzones


UPDATE 5 MAART

Donderdag 8 maart starten de werken aan de nutsvoorzieningen. Deze werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, duren tot 10 april. Tijdens de eerste week van het paasverlof (2 tot 8 april) wordt er niet gewerkt.

Op 12 en 13 maart wordt de De Brownestraat aan het kruispunt van de Ciamberlanidreef afgesloten omdat de rijbaan moet worden opengebroken. De De Brownestraat is toegankelijk vanuit de Kasteeldreef, enkel voor lokale bewoners en voor leveringen.

Fasering van de werken aan de nutsvoorzieningen


Aannemer van de werken is gekend
De aannemer voor de uitvoering van de werken door de nutsmaatschappijen is gekend ! 

De firma Cas-Vos gaat instaan voor de uitvoering.

Het eerste overleg tussen de aannemer – nutsmaatschappijen en onze gemeentelijke dienst was maandagmorgen 
26 februari.

De start der werken (nutsmaatschappijen) is voorzien op 5 maart 2018 – de vermoedelijke einddatum (tegen bouwverlof 2018) blijft behouden.
Deze week kunnen er nog geen werken worden uitgevoerd wegens de extreme koude.

Later deze week zal u meer informatie krijgen in verband met de data van de diverse uitvoeringsfases.


Op maandag 12 februari zal de Ciamberlanidreef afgesloten worden voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers, voor het rooien van de bomen. Lokaal is er een omleiding voorzien.

 • Van 7 tot 10 uur wordt er gewerkt aan het gedeelte vanaf de Kasteeldreef t.e.m. de De Brownestraat.
  => In die periode is de Ciamberlanidreef over de gehele lengte afgesloten voor verkeer. 
 • Van 10 tot 12 uur is het stuk tussen Yzerhand t.e.m. de inrit van parking Gildenhuis aan de beurt.
  => De Brownestraat vanaf de Kasteeldreef is terug bereikbaar voor het verkeer.
  => Geen verkeer mogelijk in het gedeelte tussen Yzerhand en De Brownestraat.
  => De kantoren van CM, AZV en Assist Thuiszorgwinkel zijn te voet wel bereikbaar vanaf Yzerhand, voorzichtigheid is wel geboden.

 • Van 12 uur tot de late namiddag wordt er gewerkt aan het stuk tussen de inrit van parking Gildenhuis en De Brownestraat. Vervoer is dan mogelijk tot aan de inrit van parking Gildenhuis vanuit Yzerhand en tot de De Brownestraat vanuit de Kasteeldreef.


 • Dinsdag 6 februari, 20 uur, schouwburg Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravendreef 2, BEVEREN informatievergadering "nutswerken Ciamberlanidreef"

 • Voorbereidingswerken (sonderingen, rooien bomen, ...) vóór de ingrijpende wegenwerken Yzerhand, Ciamberlanidreef, Donkvijverstraat, De Brownestraat zullen half februari van start gaan.