Werkingssubsidie sportverenigingen seizoen 2019 - 2020

Wat? 

Aanvraag werkingssubsidie sportverenigingen seizoen 2019 - 2020: Beverse sportverenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor hun werking van het voorbije sportseizoen. 

Voorwaarden: 

Sportverenigingen die sportieve activiteiten organiseren op het grondgebied van Beveren kunnen subsidies aanvragen indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:               

                a. minstens 50% van het totale ledenaantal woont in Beveren

                b. de sportvereniging is opgenomen in de sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen

                c. de sportvereniging is erkend door de gemeente Beveren

                d. de maatschappelijke zetel van de sportclub is gevestigd in Beveren

                e. de sportvereniging traint minstens 1 uur per week gedurende 6 maanden

                f. de leden zijn verzekerd

Hoe? 

De aanvragen worden gedaan per sportseizoen via onderstaand formulier. De aanvraag bevat de gegevens van het sportseizoen vanaf 1 juli 2019 t.e.m. 30 juni 2020.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 15 juli 2020 bij de gemeentelijke sportdienst. Dit kan door de ingevulde formulieren en bewijsstukken te bezorgen via mail naar sport [at] beveren [dot] be of door afgifte van een schriftelijke versie op de gemeentelijke sportdienst (Klapperstraat 103, 9120 Beveren). Sportclubs die laattijdig een dossier binnenbrengen kunnen geen aanspraak maken op subsidies.

De aanvragen worden behandeld door een ambtenaar van de sportdienst. Elke sportvereniging moet zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen van de gemeente. Indien blijkt dat de sportvereniging onjuiste gegevens verstrekt, zal de sportclub de subsidies gedeeltelijk verliezen.               

Bij het digitaal invullen van dit formulier is er een automatische berekening van punten per beleidsprioriteit. Deze te verwachten punten kunnen wijzigen na controles. 

Elke bijkomende informatie die ter controle wordt opgevraagd dient ten laatste op 15 augustus in het bezit zijn. Laattijdige informatie wordt niet in de berekening geplaatst.           

Indien bewijzen in bijlage worden gevraagd, maar niet worden meegezonden, kan dit item niet verrekend worden.

Afleverende dienst: 
Sportdienst
Klapperstraat 103
9120 Beveren
België
03 750 18 80