Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

  • Dirk Van Esbroeck, voorzitter
  • Leen Van Laere, lid
  • Hilde Maes, lid
  • Erna Tindemans, lid
  • Vincent Janssens, lid
  • Debbie Vlaeminck, lid
  • Jozef Schelfhout, lid
  • Jelle Van Stappen, lid
  • Kristina De Roeck, lid
  • Hoofdmaatschappelijk werker en/of afdelinghoofd, notulist

Vanaf 1 januari 2019 dient elk OCMW te beschikken over een bijzonder comité voor de sociale dienst. In uitvoering van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur stelt de algemeen directeur de zetelverdeling vast voor dit comité.