Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de school.
Voor informatie over de pedagogische werking kunt u contact opnemen met het beleidsteam.

Onthaal en secretariaat     

T 03 750 10 90 E gbs.beveren@beveren.be
Inge Van Nieuwenhove E inge.van.nieuwenhove@beveren.be
Nancy De Pooter E nancy.de.pooter@beveren.be
Dominiek Verhelst  E dominiek.verhelst@beveren.be

Beleidsteam

Directeur     

Katharina Van Steerteghem

T 03 750 10 91 E katharina.van.steerteghem@beveren.be

 Zorgcoördinatoren

Kim Van Boxelaer (zoco lager)

T 03 750 10 94 E kim.van.boxelaer@beveren.be

Eefje Demey (zoco lager)

T 03 750 10 93 E eefje.demey@beveren.be

Caroline Bogaert (zoco kleuter)

T 03 750 10 99 E caroline.bogaert@beveren.be
alle contactgegevens

Vanaf 8.25 uur kunnen de kinderen op school terecht. 

Voor 8.25 uur kunnen de kinderen naar de voorschoolse opvang op school.

Lesuren: 

 • In de voormiddag is er les van 8.40  > 12.20 uur en in de namiddag van  13.45 > 15.35 uur.
 • Op woensdag eindigen de lessen om 12.15 uur.

Avondstudie
De leerlingen hebben de gelegenheid om avondstudie te volgen op maandag, dinsdag en donderdag.
De avondstudie begint om 15.50 uur en eindigt om 16.40 uur. De kinderen worden per leerjaar gegroepeerd.
De leerlingen maken in de studie zelfstandig hun huistaken, maar zij kunnen steeds op de hulp rekenen van een ervaren leerkracht. Ze kunnen tijdens de studie ook gebruik maken van Chromebooks  of tablets en oefenen op onze digitale leerplatformen. 

 Uw kind kan rustig zijn lunchpakket opeten in  de klas onder toezicht van de eigen leerkracht.  Bij de kleuters is er ook steeds iemand aanwezig van de buitenschoolse opvang.
De kinderen mogen zelf drank (water, melkdrankjes of fruitsap) meebrengen. De school biedt ook  water, thee, melk en chocolademelk aan tegen democratische prijzen.
Tijdens de middagspeeltijd valt er heel wat te beleven op onze school.
De kinderen kunnen terecht in het leesbos,  in de stille hoek voor een rustige activiteit of ze kunnen naar hartenlust ravotten op de speelplaats. Zij kunnen ook spelmateriaal ontlenen uit de spelenkast en op vrijdagmiddag bieden we middagactiviteiten aan. 
De kinderen van de lagere school lezen samen met de juf of meester in de klas een boek tijdens het laatste kwartier van de middagspeeltijd.

Voorschoolse opvang:

elke schooldag van 7 uur > 8.25 uur

Naschoolse opvang:

kleuterschool:

 • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.35 uur tot 18.00 uur 
 • op woensdag van 12.15 uur tot 13.15 uur

lagere school:

 • op maandag, dinsdag en donderdag (na de studie) van 16.40 uur tot 18.00 uur
 • op woensdag van 12.15 uur tot 13.15 uur
 • op vrijdag van 15.35 uur tot 18.00 uur

 

 • Gelegen in het centrum van Beveren, maar toch gemakkelijk bereikbaar
 • De allerkleinsten kunnen een dutje doen tijdens de middagpauze in onze slaapklas.
 • Eilandenwerking in de kleutergroepen om talenten te stimuleren 
 • Laarsjesdagen bij de kleuters
 • Fietslessen voor de kleuters
 • Initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas
 • Kennismaking met de werking van de bibliotheek tijdens een maandelijks bezoek
 • Co-teaching waardoor leerkrachten hun kennis en talenten breed kunnen inzetten en delen
 • Geleidelijke overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar door onze integratiemomenten
 • Sterk uitgebouwde zorgwerking
 • Zelfstandig gebruik van een G-suite schoolaccount vanaf het 3de leerjaar
 • Gedifferentieerde aanpak van leerlingen: we werken in 3 sporen volgens de nood aan instructie bij de leerlingen
 • KIVA-werking om pesten te voorkomen/aan te pakken en het emotioneel welbevinden van leerlingen te bewaken
 • Middagactiviteiten en uitgebreide speelplaatswerking met aparte speelplaatsen voor kleuter en lager
 • Leeskwartier in de lagere school van 13.30 uur tot 13.45 uur onder begeleiding van de klasleerkracht
 • Opvang op school door juf Hilde, juf Micha en juf Gaby
 • Levensbeschouwelijke vakken naar keuze
 • Brede school in samenwerking met de gemeentelijke diensten

Als ouder bent u uiteraard graag op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school en van de persoonlijke evolutie van uw kind.  Daarom informeren wij u via infoavonden, oudercontacten, rapporten, de schoolagenda (lager)  en de zoefbrieven (kleuters).

Voor een dringende vraag of als er zich een probleem voordoet, kunt u steeds terecht  bij de klasleerkracht, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur. Wij helpen u graag verder. 

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan maken wij graag een afspraak met u om onze schoolwerking toe te lichten.  U kunt ons telefonisch of via mail contacteren en dan plannen we samen een moment in. 

Voor de allerjongsten organiseren we ook opendeurdagen en wenmomenten.  De ouders en hun kapoen ontvangen hiervoor een uitnodiging via de post, maar houd ook onze Facebookpagina in de gaten. 

Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen instappen op volgende momenten:

 • De eerste schooldag na elke wettelijke schoolvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kinderen ouder dan 3 jaar mogen gedurende het volledige schooljaar instappen.

Inschrijven in GBS Centrumschool

Voorstelling kleuterschool (kort)

Voorstelling kleuterschool (lang)