Commissies

Gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen.

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Zorgpunt Waasland
Deontologische code voor politieke mandatarissen