Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
Meerjarenplan 2020-2025 en Jaarrekening
Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
Commissies

Gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Zorgpunt Waasland
Deontologische code voor politieke mandatarissen