Gepubliceerd op 1 maart 2021.

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 20 november 2019 het origineel meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 november 2020. 

Gepubliceerd op 22 december 2020

Gepubliceerd op  3 december 2020