• Op wegen 
  Het strooien gebeurt via een vastgelegd routeplan. Bruggen en hoofdassen zijn prioritair. Vervolgens worden veelgebruikte verbindingswegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Bekijk hier de verschillende zones van het strooiplan wegen.
 • Op fietspaden 
  Naast het strooien met zout maakt de gemeente ook gebruik van pekel. Dit is een vorm van onzichtbaar, opgelost en vloeibaar zout dat beter blijft liggen.
  Op pas aangelegde fietspaden in beton mag niet gestrooid worden omdat dit de betonkwaliteit schaadt. Hier wordt, waar mogelijk, met zand gestrooid.
  De meeste fietspaden worden gestrooid met uitzondering van smalle fietsverbindingen die niet toegankelijk zijn voor de strooiwagen.
 • Op openbare plaatsen
  De gemeentediensten doen er alles aan om de inkom van openbare gebouwen, gemeentelijke scholen, begraafplaatsen, kerken, bushaltes... veilig bereikbaar te houden. Hiervoor wordt met de kleine ruim- en strooimachine gewerkt of handmatig met schop, borstel en zout.
  Uiteraard kan niet overal tegelijkertijd gestrooid worden. Er wordt gewerkt volgens een opgestelde planning.

Maak uw voetpad vrij!

 • U bent als inwoner van Beveren verplicht om het voetpad (of een verharde berm) sneeuw- en ijsvrij te maken. Let hierbij op dat u de sneeuw en het ijs niet in de goten veegt. Dit hindert het wegvloeien van het dooiwater van de rijbaan en kan zo opnieuw aanvriezen en gladheid veroorzaken. Details regelgeving: politiereglement.
 • We roepen alle inwoners op om buren, familieleden of kennissen die moeilijk in staat zijn hun eigen voetpad sneeuw- en ijsvrij te krijgen, hierbij te helpen.

Veel gestelde vragen (en hun antwoorden)

Melding of klacht?

Het KCC behandelt de meldingen over sneeuw- en ijzelbestrijding. Zij brengen de winterdienst op de hoogte van uw melding.