• Op wegen 
    Het strooien gebeurt via een vastgelegd routeplan.  Bruggen en hoofdassen zijn prioritair. Vervolgens worden veelgebruikte verzamelwegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Bekijk hier de verschillende zones van het strooiplan wegen.
  • Op fietspaden 
    Naast het strooien met zout maakt de gemeente ook gebruik van pekel. Dit is een vorm van onzichtbaar, opgelost en vloeibaar zout dat beter blijft liggen. Op pas aangelegde fietspaden in beton mag niet gestrooid worden omdat dit de betonkwaliteit schaadt. Hier wordt, waar mogelijk, met zand gestrooid. Raadpleeg de fietspaden die worden gestrooid via het strooiplan fietspaden.
  • Op openbare plaatsen
    Aan de inkom van openbare gebouwen, scholen, begraafplaatsen, kerken, bushaltes … doen de gemeentediensten er alles aan om deze veilig bereikbaar te houden. Hiervoor wordt met de kleine ruim- en strooimachine gewerkt of handmatig met schop, borstel en zout.

Maak uw voetpad vrij!

  • U bent verplicht als inwoner van Beveren verplicht om het voetpad (of een verharde berm) sneeuw- en ijsvrij te maken. Let hierbij op dat u de sneeuw en ijs niet in de goten veegt. Daardoor kan het dooiwater niet wegvloeien van de rijbaan en zal het bij vriestemperaturen opnieuw aanvriezen en gladheid veroorzaken. Details regelgeving: politiereglement.
  • We roepen alle inwoners op om buren, familieleden of kennissen die moeilijk in staat zijn hun eigen voetpad sneeuw- en ijsvrij te krijgen, hierbij te helpen.

Veel gestelde vragen (en hun antwoorden)

Melding of klacht?

Het KCC behandelt de meldingen over sneeuw- en ijzelbestrijding. Zij brengen de winterdienst op de hoogte van uw melding.