• Mogelijkheid tot slapen tijdens de middagpauze voor onze allerkleinsten.
  • Aparte buitenspeelgelegenheden voor onze kleuters.
  • Wekelijks zwemmen vanaf de derde kleuterklas.
  • Een gedifferentieerde aanpak om tegemoet te komen aan de noden van elk kind.
  • Levensbeschouwelijke vakken naar keuze.
  • Kiva-werking, preventief anti-pestprogramma.
  • Brede school: na de schooluren zorgen de kunstacademie, sportdienst en school voor een aanbod op maat.
  • Een toffe samenwerking via onze Vriendenkring tussen ouders en school. 
  • Mogelijkheid tot kinderopvang na de schooluren (ook tijdens de vakantie).

Onthaal & secretariaat:

Mevr. Huguette Van Dam / Mevr. Ine Van Remoortel: T 750 18 50, E gbs.kieldrecht@beveren.be

Directie: 

Mevr. Nancy Rogier: T 750 18 51 of 0475 94 09 31, E nancy.rogier@beveren.be

Toezicht

Vanaf 8.15 uur is er opvang in de klas door de leerkracht.
Kinderen die voor 8.15 uur toekomen maken gebruik van de voorschoolse opvang.

Lesuren

  • 8.30 uur > 12.05 uur en 13.30 uur > 15.25 uur
  • op woensdag eindigen de lessen om 12.05 uur

Avondstudie

De leerlingen hebben de gelegenheid om, na de gewone lesuren, avondstudie te volgen op maandag, dinsdag en donderdag.
De avondstudie begint om 15.35 uur en eindigt om 16.25 uur.
De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met mogelijke hulp en studiebegeleiding. De begeleidende leerkracht is niet altijd de klastitularis.  De huistaak wordt meegegeven naar huis voor controle van de ouders.

Er is middagpauze van 12u05 tot 13u30.

Voorschoolse opvang: alle schooldagen van 7.00 uur tot 8.15 uur

Naschoolse opvang: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.25 uur tot 18.00 uur 

Als ouder wilt u uiteraard op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op onze school. Daarom houden we u op de hoogte via infoavonden, oudercontacten, rapporten en de agenda.

Bij een dringend probleem of vraag kunt u steeds bij de leerkracht of directie terecht. Wij bieden u graag een luisterend oor en helpen u graag verder.

nieuws