Kinderbegeleider
Technisch medewerker gebouwen - schilder
Maatschappelijk werker
Leerkracht lager onderwijs in het gemeentelijk basisonderwijs
Leerondersteuner logopedie – regio Beveren
Leerondersteuner logopedie – regio Zuid-Antwerpen
Leerondersteuner logopedie – regio Rupelstreek
Leerondersteuner kinesitherapie of ergotherapie - regio Rupelstreek
Leerondersteuner kinesitherapie of ergotherapie – regio Zuid-Antwerpen
Leerondersteuner regio Zuid-Antwerpen
Leerondersteuner regio Rupelstreek
Administratief Medewerker Hulpverleningszone Waasland
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve
Schoonma(a)k(st)er(s)