Leerkracht lager onderwijs in het gemeentelijk basisonderwijs
Diensthoofd preventie
2 Locatieverantwoordelijken buitenschoolse kinderopvang
Begeleider naschoolse opvang in de gemeentelijke basisschool Centrumschool Beveren
Leerondersteuner Leersteuncentrum Horizon
Maatschappelijk werker
Schoonma(a)k(st)er(s)
Vacature leerondersteuner regio Antwerpen
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve