Leerkracht lichamelijke opvoeding basisonderwijs
Diensthoofd preventie
Energie- en klimaatcoördinator (omgevingsambtenaar milieu)
2 Maatschappelijk werkers
Begeleider middagtoezicht gemeentelijke basisschool De Droomwolk Kieldrecht
Schoonma(a)k(st)er(s)
Jobstudenten speelplein Bartje (zomer)
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve
2 preventiemedewerkers Medisch Milieukundigen-ondersteuning