Directeur-projectmanager EGTS Sint-Gillis-Waas
Vrijwillig ambulancier_BBT
Diensthoofd preventie
Vestigingsverantwoordelijke / directeur gemeentelijk basisonderwijs

met mandaatvergoeding

Omgevingsambtenaar milieu (energie- en klimaatcoördinator)
Theatertechnicus
Technisch medewerker groen
Technisch medewerker groen - chauffeur tractor/zitmaaier
Projectmedewerker wegen - met administratief-juridisch profiel
Jeugdconsulent
Begeleider middagtoezicht

De Toren

Begeleider middagtoezicht

Centrumschool

Begeleider middagtoezicht

De Droomwolk

Schoonma(a)k(st)er(s)
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve
Jobstudenten Paasvakantie - Pretcamionet