Administratief medewerker burgerzaken (team niet-Belgen)
Vestigingsverantwoordelijke / directeur gemeentelijk basisonderwijs
Diensthoofd preventie
Leerondersteuner Leersteuncentrum Horizon
Medewerker schoonmaak (mobiele ploeg)
Stagiair dienst communicatie
Maatschappelijk werker
Schoonma(a)k(st)er(s)
Deskundige HR Hulpverleningszone Waasland
Projectleider mobiliteit
Technisch medewerker onderhoud hydranten
2 Locatieverantwoordelijken buitenschoolse kinderopvang
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve
2 preventiemedewerkers Medisch Milieukundigen-ondersteuning