Schoonma(a)k(st)er(s)
Jobstudenten Paasvakantie - Pretcamionet
Teamleider bibliotheek
Diensthoofd ICT
Maatschappelijk werker
Kleuteronderwijzer gemeentelijk basisonderwijs
Leerkracht lager onderwijs in het gemeentelijk basisonderwijs
Leerondersteuner regio Beveren
Leerondersteuner regio Antwerpen
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve