Diensthoofd onderwijs en kinderopvang / algemeen directeur gemeentelijk onderwijs
2 Maatschappelijk werkers
2 preventiemedewerkers Medisch Milieukundigen-ondersteuning
Diensthoofd ICT
Energie- en klimaatcoördinator (omgevingsambtenaar milieu)
Directeur-projectmanager EGTS Sint-Gillis-Waas
Diensthoofd preventie
Begeleider middagtoezicht gemeentelijke basisschool De Oogappel Vrasene
Begeleider middagtoezicht gemeentelijke basisschool De Droomwolk Kieldrecht
Projectleider gebouwen
Projectmedewerker wegen
Medewerker schoonmaak (mobiele ploeg)
Technisch medewerker Erfpunt (depotmedewerker - veldtechnicus)
Schoonma(a)k(st)er(s)
Jobstudenten speelplein Bartje (zomer)
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve