Administratief medewerker burgerzaken
Omgevingsambtenaar milieu (energie- en klimaatcoördinator)
Jobstudenten
Maatschappelijk werkers
2 preventiemedewerkers Medisch Milieukundigen-ondersteuning
Diensthoofd preventie
Projectmedewerker wegen
Vrijwillig ambulancier Hulpverleningszone Waasland
Schoonma(a)k(st)er(s)
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve
Begeleider middagtoezicht

GBS Centrumschool

Jobstudenten Paasvakantie - Pretcamionet