Directeur GTI Beveren
Technisch adviseur mechanica (GTI)
Technisch adviseur veiligheid - preventie eerste graad GTI
Begeleider naschoolse kinderopvang De Droomwolk Kieldrecht
Begeleider buitenschoolse kinderopvang - wervingsreserve
Directeur Ter Vesten
Vrijwillig brandweerman/v/x

Hulpverleningszone Waasland

Adviseur technische brandpreventie

Hulpverleningszone Waasland

Ploegbaas groen
Vakman/v/x groen chauffeur vrachtwagen CE
Vakman groen/v/x - boomsnoeier
Teamleider facturatie en invordering
Theatertechnicus
Projectleider wegen
Diensthoofd mobiliteit
Projectmedewerker wegen
2 Schoonma(a)k(st)ers voor GBS Melsele
Projectmedewerker technieken gebouwen
Schoonma(a)k(st)er(s)
Spontaan solliciteren?