Voor algemene informatie kunt u contact nemen met het onthaal.

Ine Van Remoortel medewerker secretariaat 03 750 17 65 gbs.vrasene@beveren.be
alle contacten
 • klasdoorbrekende lessen waarbij verschillende leeftijden van elkaar leren, verder onze 'tuinenwerking'
 • inzetten op zelfsturend leren en werken in voorbereiding op het latere leven
 • samenwerken met alle leerlingen in de stamgroep of binnen de tuinen
 • kleine, familiale school
 • kleuterzwemmen
 • initiatie Frans vanaf 3e kleuterklas en Franse les vanaf 3e leerjaar
 • een vrije keuze in levensbeschouwing
 • Brede School: na de schooluren zorgen sportdienst, Kunstacademie, school, ouders en lokale organisaties voor een aanbod op maat

Er is toezicht op de speelplaats en kleuteropvang vanaf 8.15 uur.

Lessen:

 • 8.30  > 12.05 uur en 13.30 > 15.25 uur
 • op woensdag eindigen de lessen om 12.05 uur.

Avondstudie
De leerlingen hebben de gelegenheid om, na de gewone lesuren, avondstudie te volgen op maandag, dinsdag en donderdag.
De avondstudie begint om 15.25 uur en eindigt om 16.30 uur.
De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met mogelijke hulp en studiebegeleiding. De begeleidende leerkracht is niet altijd de klastitularis. Het is ook mogelijk dat kleinere leerlingengroepen samen gezet worden tijdens de studie. De huistaak wordt meegegeven naar huis voor controle.

Uw kind kan rustig zijn eigen lunchpakket opeten in onze gezellige refter. Drankjes (met uitzondering van suikerhoudende dranken) mogen meegenomen worden. De school zorgt zelf ook voor water, thee en melk. Deze drankjes kosten slechts 0,50 EUR.

Voorschoolse opvang: alle schooldagen van 7 uur tot 8.15uur

Naschoolse opvang

 • lagere school:
  op maandag, dinsdag en donderdag (na de studie) van 16.30 > 18 uur
  op vrijdag van 15.25 uur tot 18 uur
 • kleuterschool: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.25 uur > 18 uur

Als ouder wilt u uiteraard op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op onze school. Daarom houden we u op de hoogte via infoavonden, oudercontacten, rapporten en de agenda.

Bij een dringend probleem maakt u een afspraak met de juf, meester of directeur. Zij zijn een luisterend oor en bekijken samen met u hoe het probleem het best kan worden aangepakt.

Klik hier om aan te melden in GBS De Oogappel

Om uw kind(eren) in onze school in te schrijven voor het schooljaar 2024-2025 moet u eerst digitaal aanmelden.
LET OP! Indien u een kindje hebt dat geboren is eind °2022 en pas kan starten op 01/09/2025, moet u uw kind ook nu al aanmelden!

Aanmelden kan via bovenstaande knop vanaf 27 februari 2024 - 12.00 uur > 19 maart 2024 - 12.00 uur. 
Voor alle duidelijkheid: Wanneer u binnen deze periode aanmeldt heeft géén invloed op het al dan niet plaats hebben.
(Het is dus niet hoe eerder u aanmeldt, hoe groter de kans op een plaats). 

Op 21 maart 2024 vanaf 12u wordt u op de hoogte gebracht of u een plaats krijgt toegewezen.
De school neemt verder contact op voor de effectieve inschrijving. 

Onderstaand kunt u de brochure in verband met het digitaal aanmelden terugvinden. U vindt hierin alle informatie terug.

Een rondleiding op onze school kan steeds na afspraak op 03/750 17 65 of gbs.vrasene@beveren.be 

 

Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen instappen op volgende momenten:

 • De eerste schooldag na elke wettelijke schoolvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kinderen ouder dan 3 jaar mogen gedurende het volledige schooljaar instappen wanneer het u het beste past.

Voorstellingsfilm De Oogappel