01|10 Polenlaan (N70) afgesloten voor snoei platanen (BEV)

Polenlaan (N70) afgesloten voor snoei platanen.

17|04 > november 2023 parking sportzone ’t Wit Zand (MEL)
08|09 > eind april 2024 Frans Tijsmanstunnel (R2)

Werken in de Tijsmanstunnel 

25|09 > 06|10 Grote Kouterstraat (VRA)

Afbraakwerken

28|09 Piet Stautstraat (BEV)

Nutswerken

28|09 > 29|08 afsluiten Melseledijk ter hoogte van het Rietveld (KAL)

Vervangen van de hoogspanningskabels- en masten

29|09 > 2|10 spooroverweg Haasdonkbaan (BEV)

Infrabel werkt aan de spooroverweg.

30|09 > 01|10 Hinder in Broekstraat, Waelenweg, Polderdreef, Heiveldstraat, Achterhoek BEV)

Hinder door verwijderen van hoogspanningsgeleiders.

01|10 Gedeelte N70 (tussen Pareinpark en Gravendreef) (BEV)

Snoeiwerken

Aanleg glasvezelnetwerk Fiberklaar in Beveren
Versterking hoogspanningslijn Brabo III

Hoogspanningsnetwerkbeheerder Elia versterkt en vernieuwd het hoogspanningsnetwerk.

Overweg Spoorweglaan gesloten (MEL)

Infrabel vervangt stapsgewijs de spooroverwegen in Melsele door veilige en volwaardige mobiliteitsalternatieven.

Oosterweelwerken
Hinder bij wegenwerken – steunmaatregelen voor handelaars