17|06 > 28|06 Bosstraat

Aanpassingswerken aan de drinkwaterleiding De Watergroep

17|06 > 25|06 Frambozenlaan – Perzikenlaan – Eikenlaan

Frees- en asfalteringswerken

25|06 > 26|06 Doornpark

Werken aan de spooroverweg

27|06 Hof ter Saskendreef

Plaatsing van een elektriciteitscabine

28|06 > 05|07 Zandstraat-Hof ter Saskendreef

Nutswerken

01|07 > 05|07 Gaverlandstraat

Nutswerken

midden april 2024 > zomer 2025 werken totaalrenovatie Beverentunnel

Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met voorbereidende werken voor de totaalrenovatie van de Beverentunnel.  De renovatie van de tunnel zelf start op 8 juli 2024.

Aanleg fietstunnel spooroverweg Gentstraat
Aanleg glasvezelnetwerk Fiberklaar in Beveren
Heraanleg Warande

Heraanleg wegdek

Hinder bij wegenwerken – steunmaatregelen voor handelaars