Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

De gemeente Beveren besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, dan trachten wij dit zo zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie (e-mail: communicatie@beveren.be).

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.beveren.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden op voorwaarde dat u steeds zorgt voor de bronvermelding.

De gemeente Beveren behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.