Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

T 03 750 10 85          E gbs.haasdonk@beveren.be

Alle contacten

Toezicht

Er is toezicht op de speelplaats en kleuteropvang vanaf 8.20 uur.

Lesuren

 • 8.35 > 12.10 uur en 13.40 > 15.35 uur
 • op woensdag eindigen de lessen om 12.10 uur

Avondstudie

De leerlingen hebben de gelegenheid om, na de gewone lesuren, avondstudie te volgen op maandag, dinsdag en donderdag.

De avondstudie begint om 15.40 uur en eindigt om 16.30 uur.

De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met mogelijke hulp en studiebegeleiding. De begeleidende leerkracht is niet altijd de klastitularis. Het is ook mogelijk dat kleinere leerlingengroepen samen gezet worden tijdens de studie. De huistaak wordt meegegeven naar huis voor controle van de ouders.

12.10 > 13.40 uur.

Voorschoolse opvang: elke schooldag van 7 > 8.20 uur

Naschoolse opvang:

lagere school:
 • op maandag, dinsdag en donderdag (na de studie) van 16.35 > 18.00 uur
 • vrijdag van 15.35 > 18 uur
 • op woensdag van 12.10 > 17 uur door externe opvangdienst 't Boelleke.  Inschrijven op voorhand is verplicht via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.haasdonk@d-care.be.
kleuterschool:
 • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.35 > 18 uur
 • op woensdag van 12.10 > 17 uur door externe opvangdienst 't Boelleke.  Inschrijven op voorhand is verplicht via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.haasdonk@d-care.be.
 • op vrijdag van 16.35 > 18 uur

Vakantieopvang

Op schoolvrije dagen en vakantieperiodes kan u gebruik maken van de opvang van 't Boelleke.  U schrijft op voorhand in via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.haasdonk@d-care.be.

 • Nieuwbouw kleuters met ruime en lichte klaslokalen, een overdekte speelruimte en een rechtstreekse verbinding met de tuin
 • Initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas en Franse les vanaf het 3de leerjaar.
 • Vrije keuze in levensbeschouwing.
 • KIVA-project om het emotioneel welbevinden van onze leerlingen te bewaken.
 • Brede school in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.
 • ICT-vaardigheden integreren in de lessen door het gebruik van chromebooks.
 • Mogelijkheid tot opvang, ook tijdens de vakanties.
 • Actieve ouderraad 'Reynaert'

Als school vinden wij het belangrijk om de evolutie en de talenten van onze leerlingen te bespreken met de ouders.  Dit gebeurt via oudercontacten, rapporten en infomomenten.

Met vragen en zorgen kunt u altijd terecht bij de klasleerkracht of de directie.  Wij helpen u graag verder.

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan maken wij graag een afspraak met u om onze schoolwerking toe te lichten. 

U kunt ons hiervoor contacteren via T 03 750 10 85 of  E gbs.haasdonk@beveren.be

Of u kunt inschrijven met onderstaande knop

Inschrijven in GBS De Zeppelin

Nieuws