Voor algemene informatie kunt u contact nemen met het secretariaat:  

03 750 17 75  gbs.melsele@beveren.be 

Alle contacten

Onze locatie:

 • Voor kleuters: aparte inkom, aparte refter, afzonderlijke speelplaats
 • Gescheiden speeltijden: kleuters en lager
 • voor- en naschoolse opvang + woensdagmiddagopvang in "De Kajuit"
 • Samenwerking met t'Balloneke voor schoolvrije dagen
 • Begeleide rangen voor voetgangers en fietsers (lager)

Werking in de klas:

 • Kleutervolgsysteem en leerlingvolgsysteem
 • aparte zorgleerkrachten voor klasondersteuning of leerlingenbegeleiding
 • Computers / chromebooks in de klassen
 • Wisselwerking 3e kleuterklas -1e leerjaar
 • Werking met niveaugroepen
 • Begeleide avondstudie (lager)
 • Vrije keuze levensbeschouwing: Katholieke godsdienst, Islamitische godsdienst, Zedenleer,...
 • Lessen bewegingsopvoeding door vakleerkrachten

Werking buiten de klas:

 • Klasdoorbrekende activiteiten en/of projectwerken
 • Thematische uitstappen
 • Toneel, film, musea
 • Buitenschoolse sportactiviteiten (lager)
 • Samenwerkingsprojecten kleuter-lagere school
 • 2-wekelijkse zwemlessen (vanaf 3de kleuterklas)
 • maandelijks bibliotheekbezoek
 • 2-daagse: boerderijklassen (1e lj), bosklassen (2e lj)
 • 4-daagse: polderklassen (5e lj)
 • 5-daagse: musicaklassen (3e lj) ,sportklassen (4e lj), taalklassen (6e lj) 

 Contact met ouders:

 • Wekelijkse vrijdagbrief voor de kleuterklassen
 • klassikale infomomenten begin schooljaar
 • individuele oudergesprekken
 • Samenwerking met CLB en revalidatiecentrum
 • Schoolraad
 • Actief oudercomité "De Schakelaar"

Lesuren

 • Voormiddag:  8.30 uur > 12.10 uur, op woensdag van 8.30 > 11.45 uur
 • Middagpauze: 12.10uur > 13.25uur
 • De schoolpoort gaat in de namiddag terug open vanaf 13.10 uur voor kinderen die thuis gaan eten zijn.
 •  Namiddag: 13.25 uur > 15.30 uur

Speeltijden

De kleuters hebben een aparte speelplaats. De 1e kleuterklas speelt altijd op de kleuterspeelplaats. 2e en 3e kleuterklas spelen in de voormiddag op de speelplaats van het lager.

Naar school brengen

Ouders begeleiden de kinderen tot aan het schoolhek in de Hazaarddam, de officiële ingang voor de leerlingen. Om de lessen op een rustige manier te laten beginnen, vragen we aan ouders om de kinderen VOOR het belsignaal op de speelplaats af te zetten.

De speelplaats is toegankelijk en er is toezicht vanaf 8.15 uur.
De kinderen kunnen tussen 8.15 uur en 8.30 uur rustig naar de klas gaan.

Afhalen van de leerlingen

Maak goede afspraken als je kind naar de studie of opvang moet deel je dit in het begin van het schooljaar mee aan de klasleerkracht. Als er een wijziging is, vermeldt dit dan altijd in het heen-en-weer mapje/ schoolagenda.

 • Kleuters:
  De 1e kleuterklassen komen naar buiten via de bruine deur met de gekleurde letters SCHOOL.
  De 2e en 3e kleuterklassen komen naar buiten via het grijze hek.
 • Lager:
  Alle lagere schoolkinderen verlaten de school met begeleide rangen. Om de drukte te vermijden, kan je jouw kind mee laten gaan met de schoolrang en ergens in de buurt van de school op een veilige plaats afspreken, buiten de drukte.

Na het einde van de lessen en de studie zijn er begeleide rangen voor voetgangers en fietsers tot:

 • kruispunt Grote Baan -Torenstraat -Spoorweglaan (lichten)
 • kruispunt Schoolstraat -Kalishoekstraat
 • kruispunt Dambrugstraat -Kalishoekstraat

Onze school heeft een schoolstraat die afgesloten wordt met slagbomen. Het doorgaand verkeer is dan alleen mogelijk te voet of met de fiets.

 • elke morgen van 8.00 uur tot 8.45 uur
 • woensdagnamiddag van 11.30 uur tot 12.00 uur
 • maandag , dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 15.45 uur en van 16.15 uur tot 16.45 uur.
 • vrijdag van 15.15 uur tot 15.45 uur

Parkeergelegenheid: op het Kerkplein, in de Kalishoekstraat en de Hazaarddam.

Vanaf donderdag 7 september tot donderdag 20 juni hebben de leerlingen van het lager de gelegenheid om, na de gewone lesuren, avondstudie te volgen op maandag, dinsdag en donderdag, van 15.45 uur tot 16.30 uur. Deze kost 0,60 EUR per studie.
De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met mogelijke hulp en studiebegeleiding.
Voor de avondstudie worden kleinere leerlingengroepen samen gezet. De begeleidende leerkracht is niet altijd de klastitularis.
De gemaakte huistaken worden meegegeven voor controle en ondertekening.

Opgelet: één keer per maand is er geen avondstudie wegens vaste personeelsvergadering.
Deze data kan je terugvinden in de kalender van onze school, de leerlingen kunnen dan wel terecht in de naschoolse opvang.

Algemeen telefoonnummer: 03 750 17 74

Het schoolbestuur zorgt voor de opvang.
Alle kinderen die hier naar school gaan kunnen er beroep op doen. De opvang heeft plaats in de school.
 

Uurregeling:
Tijdens de schooldagen is de opvang voor en na de lessen.
's Morgens: van 07.00u tot 08.15u
s' Avonds: van 15.30u tot 18.00u
Woensdagnamiddag: van 11.45u tot 18.00u

Meer informatie kan je terugvinden in het info- en afsprakenboekje van onze school.

De kalender kan je terugvinden op ons platform voor ouders in Questi.

Schoolfeest GBS De Toren 2024

Schoolfeest!

GBS De Toren kleuterschool

video door Sammy Van De Velde

GBS De Toren 1e leerjaar

video door Sammy Van De Velde
Kom een kijkje nemen in ons 1e leerjaar tijdens onze infoavond voor ouders op dinsdag 7 juni om 19u30.