Klik hier om aan te melden voor GBS Lindenlaanschool

Vanaf 22 april starten wij met de inschrijvingen voor de kinderen die digitaal zijn aangemeld (geboortejaar 2022 en ouder). Ouders die een plaatsje kregen toegewezen voor hun kind(eren) werden via mail op de hoogte gebracht.

U hebt uw kind(eren) niet aangemeld maar wel interesse in onze school voor het volgende schooljaar? 
Vanaf 23 mei 09.00 uur starten de vrije inschrijvingen. Neem contact op met de school of er nog plaatsen beschikbaar zijn voor de gewenste klasgroep. 

Indien uw kind verandert van school in de loop van het schooljaar en u overweegt hem/haar in onze school in te schrijven kan u steeds contact opnemen met het secretariaat op 03 750 10 80.

Informatie digitaal aanmelden GBS Lindenlaan
 • Gedifferentieerde aanpak van leerlingen.
 • Een uitgebreide KIVA-werking om pesten te voorkomen/aan te pakken en het emotioneel welbevinden van leerlingen te bewaken.
 • Warme overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar door de dichte nabijheid van de beide klassen naast elkaar en de verschillende integratiemomenten.
 • Sterk uitgebouwde zorgwerking.
 • Co-teaching om leerkrachttalenten en gedragen verantwoordelijkheid breed te kunnen inzetten.
 • Een rustklas voor onze allerkleinsten die nog een dutje nodig hebben.
 • Groene schoolomgeving, grenzend aan de gemeentelijke sportterreinen met grote parkeergelegenheid.
 • Buitenspeeldag bij de kleuters om het spelend leren in de natuur te stimuleren.
 • Wisselende leeftijdsgebonden speelruimten ( voetbalterrein – natuurtuin - groen speelplein – 3 speelplaatsen – boekenwagen – de schoolbib ruimte).
 • We gebruiken onze lokale faciliteiten in functie van het leren (bibliotheek, sporthallen, zwembad, rijke leeromgeving, autoloze wandel- en fietsomgeving).
 • Zelfstandig gebruik van een G-suite schoolaccount vanaf het 4 de leerjaar.
 • Vanaf de derde kleuterklas maandelijks zwemmen, wekelijks in L1 en L2.  Tweewekelijks vanaf L3.
 • Leeskwartier in de lagere school van 13.20 uur tot 13.35 uur onder begeleiding van de klasleerkracht.
 • Levensbeschouwelijke vakken naar keuze.
 • Actief oudercomité ( OC Lindenlaan).

Lesuren

Voor 08.15 uur kunnen de kinderen naar de voorschoolse opvang op school.
Vanaf 08.15 uur kunnen de kinderen op school terecht.

 • In de voormiddag is er les van 08.30  tot 12.05 uur.
 • In de namiddag van 13.20u tot 13.35u is het leeskwartier in de lagere school.
 • In de namiddag is er les van 13.35u tot 15.30u. 
 • Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 uur.

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen van de lagere school de gelegenheid om avondstudie te volgen. De avondstudie begint om 15.45 uur en eindigt om 16.30 uur. De kinderen worden per leerjaar gegroepeerd. Leerlingen maken tijdens de studie hun huiswerk. Hierbij kunnen ze rekenen op ondersteuning

Van 12.05u tot 13.20u

De middagpauze moet een ontspanningsmoment zijn voor onze kinderen. Daarom kunnen alle lagere leerlingen hun lunchpakket opeten in de klas bij hun leerkracht. 

Onze allerkleinste kleuters die nog nood hebben aan een dutje eten in de rustklas zodat ze onmiddellijk na het eten een dutje kunnen doen. Kleuters die niet meer rusten eten samen in de kleuterrefter onder begeleiding van een leerkracht en iemand van de buitenschoolse opvang. De kinderen mogen zelf drank (water, melkdrankjes of fruitsap) meebrengen of kunnen dit kopen bij de school. 

Onze school beschikt over verschillende speelplaatsen om tegemoet te komen aan bewegingsruimte en variatie in spel.

Voorschoolse opvang:

elke schooldag van 7 uur tot  8.15 uur

Naschoolse opvang:

kleuterschool:

 • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 18.00 uur 
 • op woensdag van 12.05 uur tot 17.00 uur door externe opvang voorziening 
  ’t Boelleke (op voorhand inschrijven is verplicht via T: 0468 48 73 48 of
  E: ‘tboelleke.lindenlaan@d-care.be)

lagere school:

 • op maandag, dinsdag en donderdag (na de studie) van 16.40 uur tot 18.00 uur
 • op woensdag van 12.05 uur tot 17.00 uur door externe opvang voorziening 
  ’t Boelleke ( op voorhand inschrijven is verplicht via T: 0468 48 73 48 of
  E: ‘tboelleke.lindenlaan@d-care.be )
 • op vrijdag van 15.30 uur tot 18.00 uur

Vakantie opvang:

 • Op schoolvrije dagen en vakantieperiodes kan je gebruiken maken van de opvang van ’t Boelleke (op voorhand inschrijven is verplicht via T 0468 48 73 48  E 'tboelleke.lindenlaan@d-care.be) 

Het is natuurlijk belangrijk om op de hoogte te zijn van wat we doen op onze school en hoe jouw kind zich hierbij voelt en ontwikkelt.

Omdat we blij zijn met betrokken ouders organiseren we infoavonden, oudercontacten, rapporten, agenda’s, weekbrieven bij de jongste kleuters en instagramposts bij alle klassen en een wekelijkse vrijdagsmail.

Voor een dringende vraag of melding kunt u steeds terecht  bij de klasleerkracht, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur.
Wij staan klaar om jou verder te helpen.

 

Troeven van GBS Lindenlaan