De periode om uw kind digitaal aan te melden voor schooljaar 2022-2023 in GBS Lindenlaanschool is verstreken. 

Indien u uw kind(eren) WEL digitaal hebt aangemeld hebt u reeds een mail van de school gekregen om in te schrijven 
Vrijdag 22 april tussen 15.00uur en 16.00 uur OF Vrijdag 29 april tussen 10.00uur en 11.00 uur in de refter van de lagere school.
Inschrijven op een ander moment is mogelijk na afspraak.
Indien u wegens capaciteitsbeperking géén plaats kreeg toegewezen kunt u contact opnemen met de school om uw kind(eren) op de wachtlijst te plaatsen. 

Indien u uw kind(eren) NIET digitaal hebt aangemeld kan u uw kind(eren) inschrijven voor schooljaar 2022-2023 vanaf 11 mei.
Neem contact op met de school voor een afspraak en om na te gaan of er nog beschikbare plaatsen zijn. 

LET OP! Indien u een kindje hebt dat geboren is eind °2020 en pas kan starten op 01/09/2023, schrijft u best uw kind ook al in om verzekerd te zijn van een plaats. 

Onderstaand kunt u de brochure in verband met het digitaal aanmelden/inschrijven terugvinden. U vindt hierin alle informatie terug.

Een rondleiding op onze school kan steeds na afspraak op 03/750 10 80 of gbs.lindenlaan@beveren.be

Inschrijven voor andere schooljaren is nog niet mogelijk.  Volg regelmatig de website voor meer info. 

 • Groene schoolomgeving grenzend aan de gemeentelijke sportterreinen.
 • Buitenspeeldagen bij de kleuters.
 • Initiatie Frans vanaf 3de kleuterklas.
 • Co-teaching waardoor het eigenaarschap van de leerling gestimuleerd wordt.
 • Zelfstandig gebruik van G-suite schoolaccount vanaf 4de leerjaar.
 • Gedifferentieerde aanpak van leerlingen: leerlingen met noden-leerlingen met sterktes.
 • Uitgebreide KIVA-werking om pesten te voorkomen/aan te pakken en het emotioneel welbevinden van leerlingen te bewaken.
 • Uitdagend speelterrein voor groot en klein.
 • Opvangdienst op school (ook in de vakanties).
 • Levensbeschouwelijke vakken naar keuze.
 • Brede school in samenwerking met de gemeentelijke diensten.
 • Actief oudercomité KNOTS

Toezicht

Vanaf 8.15 uur is er opvang in de klas door de leerkracht. Kinderen die vóór 8.15 uur toekomen maken gebruik van de voorschoolse opvang.

Lesuren

 • 8.30 uur > 12.05 uur en 13.35 uur > 15.30 uur 
 • Op woensdag eindigt de schooldag om 12.05 uur.

Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de lagere school terecht in de avondstudie onmiddellijk na de schooluren tot 16.30 uur.
Als er uitzonderlijk geen studie is (personeelsvergadering, dag voor vakantie, ...) kan uw kind opgevangen worden in de naschoolse opvang.

Kleuters:  12.05 uur  > 13.35 uur

Lager:   12u05 > 13u20 aangevuld met een leeskwartier waarin alle leerlingen lezen tot 13.35 uur.

Voorschoolse opvang: 

7 uur > 8.15 uur. Inschrijven is niet noodzakelijk. 

Naschoolse opvang:

 • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: onmiddellijk na de schooluren tot 18 uur.  Inschrijven is niet noodzakelijk. 
  Kinderen van de lagere school kunnen op maandag, dinsdag, donderdag gebruik maken van de avondstudie (tot 16.30 uur).
  Zij kunnen daarna eveneens in de naschoolse opvang blijven. 
 • op woensdag: 12.05 uur > 17 uur door externe opvangvoorziening 't Boelleke.
  Inschrijven op voorhand is verplicht via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.lindenlaan@d-care.be

Vakantieopvang:

Op schoolvrije dagen en vakantieperiodes kan u gebruik maken van de opvang van 't Boelleke.
De opvang gaat door op school. Er dient op voorhand ingeschreven te worden via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.lindenlaan@d-care.be

Troeven van GBS Lindenlaan