Klik hier om aan te melden voor GBS Lindenlaanschool

De datum om uw kind digitaal aan te melden voor het volgende schooljaar is momenteel verstreken.
Vrije inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 23/05. Neem gerust contact op met de school voor verdere informatie. 
Op zaterdag 3 juni is het schoolfeest. Inschrijvingen, informatie en rondleidingen zijn ook dan mogelijk! Iedereen welkom!
Kinderen van 2021 die geboren zijn ná 13/11/21 kunnen pas instappen op 02/09/2024. OOK ZIJ KUNNEN VANAF 23/05 INSCHRIJVEN.

Instapdata schooljaar 2023-2024 voor peuters die geboren zijn in 2021 :

- Vrijdag 1 september 2023  (Start schooljaar '23-'24)
- Maandag 6 november 2023 (Instap na herfstvakantie)
- Maandag 8 januari 2024 (Instap na kerstvakantie)
- Donderdag 1 februari 2024 (extra instapdag)
- Maandag 19 februari 2024 ( Instap na krokusvakantie)
- Maandag 15 april 2024 (Instap na paasvakantie)
- Maandag 13 mei 2024 (Instap na hemelvaart)
Uw kind dient 2,5 jaar te zijn op het moment dat hij/zij instapt. 

Indien uw kind verandert van school in de loop van het schooljaar en u overweegt hem/haar in onze school in te schrijven kan u steeds contact opnemen met het secretariaat op 03 750 10 80.

 • Groene schoolomgeving grenzend aan de gemeentelijke sportterreinen.
 • Buitenspeeldagen bij de kleuters.
 • Initiatie Frans vanaf 3de kleuterklas.
 • Co-teaching waardoor het eigenaarschap van de leerling gestimuleerd wordt.
 • Zelfstandig gebruik van G-suite schoolaccount vanaf 4de leerjaar.
 • Gedifferentieerde aanpak van leerlingen: leerlingen met noden-leerlingen met sterktes.
 • Uitgebreide KIVA-werking om pesten te voorkomen/aan te pakken en het emotioneel welbevinden van leerlingen te bewaken.
 • Uitdagend speelterrein voor groot en klein.
 • Opvangdienst op school (ook in de vakanties).
 • Levensbeschouwelijke vakken naar keuze.
 • Brede school in samenwerking met de gemeentelijke diensten.
 • Actief oudercomité KNOTS

Toezicht

Vanaf 8.15 uur is er opvang in de klas door de leerkracht. Kinderen die vóór 8.15 uur toekomen maken gebruik van de voorschoolse opvang.

Lesuren

 • 8.30 uur > 12.05 uur en 13.35 uur > 15.30 uur 
 • Op woensdag eindigt de schooldag om 12.05 uur.

Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de lagere school terecht in de avondstudie onmiddellijk na de schooluren tot 16.30 uur.
Als er uitzonderlijk geen studie is (personeelsvergadering, dag voor vakantie, ...) kan uw kind opgevangen worden in de naschoolse opvang.

Kleuters:  12.05 uur  > 13.35 uur

Lager:   12u05 > 13u20 aangevuld met een leeskwartier waarin alle leerlingen lezen tot 13.35 uur.

Voorschoolse opvang: 

7 uur > 8.15 uur. Inschrijven is niet noodzakelijk. 

Naschoolse opvang:

 • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: onmiddellijk na de schooluren tot 18 uur.  Inschrijven is niet noodzakelijk. 
  Kinderen van de lagere school kunnen op maandag, dinsdag, donderdag gebruik maken van de avondstudie (tot 16.30 uur).
  Zij kunnen daarna eveneens in de naschoolse opvang blijven. 
 • op woensdag: 12.05 uur > 17 uur door externe opvangvoorziening 't Boelleke.
  Inschrijven op voorhand is verplicht via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.lindenlaan@d-care.be

Vakantieopvang:

Op schoolvrije dagen en vakantieperiodes kan u gebruik maken van de opvang van 't Boelleke.
De opvang gaat door op school. Er dient op voorhand ingeschreven te worden via T 0468 48 73 48 of E 'tboelleke.lindenlaan@d-care.be

Troeven van GBS Lindenlaan