Digitaal aanmelden zorgt ervoor dat elk kind een gelijke kans krijgt om zich in te schrijven in een school.
In GBS Lindenlaanschool en GBS De Oogappel werd het maximum aantal leerlingen bijna  bereikt.
Om in deze scholen in te schrijven voor schooljaar 2023-2024, moet u dus vooraf digitaal aanmelden. 

In alle andere Beverse scholen kan u inschrijven tijdens het huidige schooljaar, maak hiervoor een afspraak met uw school.

GBS Lindenlaanschool in Beveren
GBS De Oogappel in Vrasene

Kinderen die al naar deze scholen gaan, moeten zich niet aanmelden voor schooljaar 2023-2024.
Volgende doelgroep moeten zich wel aanmelden voor schooljaar 2023-2024:

 • Kinderen geboren in 2021 die willen starten in schooljaar 2023-2024 in GBS Lindenlaanschool of GBS De Oogappel
 • Kinderen geboren ná 13 november 2021 kunnen pas instappen op 02/09/2024. Ook zij kunnen nu al aanmelden.
 • Kinderen die van school willen veranderen

Vanaf 28 februari 2023 om 12 uur 's middags tot en met 21 maart 2023 om 12 uur 's middags. 

Volgende leerlingen hebben recht op voorrang in GBS Lindenlaanschool en GBS De Oogappel:

 • broer/zus van leerlingen die al zijn ingeschreven in deze scholen (2 gemeenschappelijke ouders)
 • halfbroer/halfzus van leerlingen die al zijn ingeschreven in deze scholen (1 gemeenschappelijke ouder)
 • stiefbroer/stiefzus/pleegbroer/pleegzus van leerlingen die al zijn ingeschreven in deze school en op hetzelfde adres wonen (hoofdverblijfplaats)
 • kinderen van personeel dat op 1 van deze scholen werkt

STAP 1: Meld uw kind online aan vanaf 28 februari 12 uur tot en met 21 maart 12 uur

 • Ga naar de website van de scholen voor meer informatie.
 • Het maakt niet uit wanneer u uw kind aanmeldt tijdens deze periode.

STAP 2: U krijgt bericht of uw kind plaats heeft in de school op 23 maart vanaf 12 uur

 • Uw kind heeft plaats in de school, ga naar stap 3.
 • Uw kind heeft geen plaats in de school, uw kind staat op de wachtlijst. Contacteer de school voor meer informatie.

STAP 3: Schrijf uw kind in vanaf 24 april tot en met 15 mei

 • De school zal u contacteren en verder begeleiden.
 • Op de website van de school vindt u hierover meer informatie.

START VAN DE VRIJE INSCHRIJVINGEN: Vanaf 23 mei om 9 uur

 • Hebt u uw kind niet digitaal aangemeld? U kunt vanaf deze datum vrij inschrijven in GBS Lindenlaanschool en GBS De Oogappel.
 • Vrij inschrijven in deze scholen kan enkel als er nog vrije plaatsen zijn. Als de school geen vrije plaatsen meer heeft, komt uw kind achteraan op de wachtlijst te staan.