Heeft u een kind dat geboren is in 2022? Dan mag uw kind in de loop van schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar school gaan. Om naar school te mogen gaan moet uw kind minimaal 2 jaar en 6 maanden zijn. De instapdata voor schooljaar 2024-2025 staan hieronder vermeld.

Geboren voor ...

de instapdatum is ...
02|03|2022 maandag 1 september 2024 (eerste schooldag in september)
05|05|2022 maandag 4 november 2024 (eerste schooldag na de herfstvakantie)
07|07|2022 maandag 6 januari 2025 (eerste schooldag na de kerstvakantie)
04|08|2022 maandag 3 februari 2025 (eerste schooldag in februari)
11|09|2022 maandag 10 maart 2025 (eerste schooldag na de krokusvakantie)
23|10|2022 dinsdag 22 april 2025 (eerste schooldag na de paasvakantie)
03|12|2022 maandag 2 juni 2025 (eerste schooldag na Hemelvaart)

Kinderen geboren van 4 december tot en met 31 december 2022 starten op maandag 1 september 2025, maar kunnen ook al ingeschreven worden vanaf 1 september 2023 omdat ze geboren zijn in 2022.

Bijna alle kleuter- en lagere scholen starten vanaf 1 september 2023 met inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025.

GBS Lindenlaan in Beveren en GBS De Oogappel in Vrasene werken met een afwijking op de inschrijvingsperiode:

  • Vanaf 1 september 2023: enkel voor leerlingen die broers/zussen hebben op de school en/of kind zijn van een personeelslid op school
  • Vanaf 27 februari tot en met 19 maart 2024: digitaal aanmelden voor alle andere leerlingen

BuBaO Sint-Rafaël in Beveren werkt met een afwijking op de inschrijvingsperiode, de exacte tijdlijn moet nog bepaald worden.

  • Vanaf 11 maart tot en met 27 maart 2024: enkel voor leerlingen die broers/zussen hebben op de school
  • Vanaf 17 april tot en met 8 mei 2024: digitaal aanmelden
Veelgestelde vragen rond inschrijven

Om uw kind(eren) in te schrijven in GBS Lindenlaanschool Beveren of in GBS De Oogappel Vrasene voor schooljaar 2024-2025 moet u digitaal aanmelden.  De periode van aanmelden loopt van 27 februari tot en met 19 maart 2024.

Om uw kind(eren) in te schrijven in Sint-Rafaël Beveren voor schooljaar 2024-2025 moet u digitaal aanmelden. De periode van aanmelden voor loopt van 17 april tot en met 8 mei 2024.

Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs is gratis.
Materialen en/of activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn ook gratis.

Materialen en/of activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen (daguitstappen, toneelbezoek, sportdagen, …) mogen maximaal 55 EUR in het kleuteronderwijs en maximaal 105 EUR in het lager onderwijs kosten. 

Eventuele kosten van de voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht en avondstudie vindt u terug in het schoolreglement van de school.

Meer info vindt u op www.onderwijs.vlaanderen.be

Wat als ik het moeilijk heb om de schoolrekeningen te betalen?

U kunt in gesprek gaan met de directie van de school om de schoolrekeningen in schijven te betalen als u dit wenst.
Het Sociaal Huis biedt aan sommige gezinnen extra ondersteuning aan bij het betalen van de schoolrekeningen. Voor meer informatie kunt u informeren aan de balie van het Sociaal Huis of bij uw maatschappelijk werker.

Ondersteuning schoolfactuur

Een overzicht van alle scholen in Beveren kunt u vinden via onderstaande link.

Overzicht scholen in Beveren