Heeft u een kind dat geboren is in 2021? Dan mag uw kind in de loop van schooljaar 2023-2024 voor het eerst naar school gaan. Om naar school te mogen gaan moet uw kind minimaal 2 jaar en 6 maanden zijn. De instapdata voor schooljaar 2023-2024 staan hieronder vermeld.

Geboren voor ...

de instapdatum is ...
02|03|2021 vrijdag 1 september 2023 (eerste schooldag in september)
07|05|2021 maandag 6 november 2023 (eerste schooldag na de herfstvakantie)
09|07|2021 maandag 8 januari 2024 (eerste schooldag na de kerstvakantie)
02|08|2021 donderdag 1 februari 2024 (eerste schooldag in februari)
20|08|2021 maandag 19 februari 2024 (eerste schooldag na de krokusvakantie)
16|10|2021 maandag 15 april 2024 (eerste schooldag na de paasvakantie)
14|11|2021 maandag 13 mei 2024 (eerste schooldag na Hemelvaart)

Kinderen geboren van 14 november tot en met 31 december 2021 starten op vrijdag 1 september 2024, maar kunnen ook al ingeschreven worden vanaf 1 september 2022 omdat ze geboren zijn in 2021.

Bijna alle kleuter- en lagere scholen starten vanaf 1 september 2022 met inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024.

GBS Lindenlaan in Beveren en GBS De Oogappel in Vrasene werken met een afwijking op de inschrijvingsperiode:

  • Vanaf 1 september 2022: enkel voor leerlingen die broers/zussen hebben op de school en/of kind zijn van een personeelslid op school
  • Vanaf 28 februari 2023: digitaal aanmelden voor alle andere leerlingen

BuBaO Sint-Rafaël in Beveren werkt met een afwijking op de inschrijvingsperiode:

  • 13 maart - 29 maart: enkel voor leerlingen die broers/zussen hebben op de school en/of kind zijn van een personeelslid op school
  • Vanaf 19 april 2023: digitaal aanmelden voor alle andere leerlingen
Veelgestelde vragen rond inschrijven

Om uw kind(eren) in te schrijven in GBS Lindenlaanschool Beveren of in GBS De Oogappel Vrasene voor schooljaar 2023-2024 moet u digitaal aanmelden. 

Digitaal aanmelden in het basisonderwijs

Om uw kind(eren) in te schrijven in Sint-Rafaël Beveren voor schooljaar 2023-2024 moet u digitaal aanmelden.

Digitaal aanmelden in het buitengewoon basisonderwijs

Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs is gratis.
Materialen en/of activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn ook gratis.

Materialen en/of activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen (daguitstappen, toneelbezoek, sportdagen, …) mogen maximaal 50 EUR in het kleuteronderwijs en maximaal 95 EUR in het lager onderwijs kosten. 

Eventuele kosten van de voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht en avondstudie vindt u terug in het schoolreglement van de school.

Meer info vindt u op www.onderwijs.vlaanderen.be